پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 19 September 2020 - السبت 29 محرم 1442 - شنبه 29 6 1399
 
 
 
 • Hz. Mehdi (a.s) Hakkındaki Hadislerin İstatistiği   
 • 2010.07.01 21:57:46  
 • CountVisit : 131   
 • Sendtofriend
 •  
 •  
 • 1- “İmamlar on iki tanedir” diyen hadislerin sayısı: 271.
  2- “İmamların sayısı, Beni İsrail Nukabalarının sayısı miktarıncadır” diyen hadislerin sayısı: 40.
  3- “On iki İmamın ilki, Ali’dir” diyen hadislerin sayısı: 133.
  4- “On iki İmamın evveli Hz. Ali (a.s), sonuncusu ise Hz. Mehdi (a.s)’dır” diyen hadislerin sayısı: 91.
  5- “İmamlar on iki tanedir; O’nların sonuncusu Mehdi’dir” diyen hadislerin sayısı: 94.
  6- “İmamlar on iki tanedir; O’nlardan dokuz tanesi ise İmam Hüseyin’in evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 139.
  7- “İmamlar on iki tanedir; onlardan dokuz tanesi İmam Hüseyin’in evlatlarındandır; dokuzuncusu ise O’nların Kâimidir” diyen hadislerin sayısı: 107.
  8- On iki İmamın isimlerini açıklayan hadislerin sayısı: 50.
  9- Hz. Mehdi’nin zuhurunu müjdeleyen hadislerin sayısı: 657.
  10- “Mehdi, Ehl-i Beyt’tendir; Mehdi’nin ismi, Resulullah’ın isminin ve künyesi de O’nun künyesinin aynısıdır” diyen hadislerin sayısı: 389.
  11- “Mehdi, insanlar arasında Resulullah’a en çok benzeyen kimsedir” diyen hadislerin sayısı: 48.
  12- Hz. Mehdi (a.s)’ın yüz ve boyunu tarif eden hadislerin sayısı: 21.
  13- “Mehdi (a.s), Hz. Ali (a.s)’ın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 214.
  14- “Mehdi (a.s), Hz. Fatıma’nın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 192.
  15- “Hz. Mehdi, İmam Hüseyin (a.s)’ın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 185.
  16- “Hz. Mehdi, İmam Hüseyin (a.s)’ın İmam olan dokuz evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 160.
  17- “Hz. Mehdi, İmam Hüseyn’in dokuzuncu evladıdır” diyen hadislerin sayısı: 148.
  18- “Hz. Mehdi, Ali b. Hüseyn’nin evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 185.
  19- “İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 103.
  20- “İmam Sadık (a.s)’ın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 103.
  21- “İmam Sadık (a.s)’ın altıncı evladıdır” diyen hadislerin sayısı: 99.
  22- “İmam Musa b. Cafer (a.s)’ın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 101.
  23- “İmam Musa b. Cafer (a.s)’ın beşinci evladıdır” diyen hadislerin sayısı: 98.
  24- “İmam Ali b. Musa er- Rıza (a.s)’ın evlatlarından dördüncüsüdür” diyen hadislerin sayısı: 95.
  25- “İmam Muhammed Taki’nin evlatlarından üçüncüsüdür” diyen hadislerin sayısı: 90.
  26- “Ali’yyul- Hadi (Ali Naki -a.s-)’ın evlatlarındandır” diyen hadislerin sayısı: 90.
  27- “Ebu Muhammed Hasan Askeri (a.s)’ın oğludur” diyen hadislerin sayısı. 146.
  28- “Babasının ismi Hasan’dır” diyen hadislerin sayısı: 147
  29- “Cariyelerin hanım efendisinin oğludur” diyen hadislerin sayısı: 9.
  30- “12 İmamın sonuncusudur” diyen hadislerin sayısı: 136.
  31- “Yeryüzünü adaletle dolduracaktır” diyen hadislerin sayısı: 123.
  32- “O’nun (Mehdi -a.s-) iki gaybeti olacaktır” diyen hadislerin sayısı: 10.
  33- “O’nun uzun bir gaybeti olacaktır.” diyen hadislerin sayısı: 91.
  34- Gaybetinin nedenini açıklayan hadislerin sayısı: 7.
  35- Gaybeti döneminde halkın O’ndan yararlanması hakkındaki hadislerin sayısı: 7.
  36- “Gerçekten O, (Mehdi -a.s-) uzun ömürlüdür.” diyen hadislerin sayısı: 318.
  37- “Görünümü gençtir” diyen hadislerin sayısı: 8.
  38- “Doğumu gizli olacaktır” diyen hadislerin sayısı: 14.
  39- “O’nun üzerinde hiç kimsenin biati olmayacaktır” diyen hadislerin sayısı: 10.
  40- “Allah’ın düşmanlarını öldürecek, yeryüzünü şirk ve...temizleyecektir” diyen hadislerin sayısı: 19.
  41- “O, Allah’ın emrini aşikar edecek, İslam’ı yayacak ve onu dünyaya hakim olacaktır...” diyen hadislerin sayısı: 47.
  42- “O, insanları Kur’ân’a ve sünnete sevk edecektir” diyen hadislerin sayısı: 15.
  43- “O, Allah’ın düşmanlarından intikam alacaktır” diyen hadislerin sayısı: 4.
  44- “Peygamberlerden Hz. Mehdi’de bir takım sünnetler vardır” diyen hadislerin sayısı: 23.
  45- “Hz. Mehdi , kılıçla kıyam edecektir” diyen hadislerin sayısı: 7.
  46- “Hz. Mehdi’nin siyeri ile ilgili hadislerin sayısı: 30.
  47- Hz. Mehdi’nin zühdü ile ilgili hadislerin sayısı: 4.
  48- Adaleti ve devletindeki emniyetin yaygınlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 7.
  49- İlmi hakkındaki hadislerin sayısı: 5.
  50- Cömertlik ve bağışıyla ilgili hadislerin sayısı: 13.
  51- “Allah Teala O’nun eliyle peygamberlerin mucizesini aşikar kılacak ve onların mirasları Hz. Mehdi ile birliktedir” diyen hadislerin sayısı: 5.
  52- “Şiddetli bir imtihandan sonra zuhur edecektir” diyen hadislerin sayısı: 24.
  53- “İsa b. Meryem (a.s)’a imamlık yapacaktır” diyen hadislerin sayısı: 25.
  54- Bayrağının sahibi ve onda yazılan yazı ile ilgili hadislerin sayısı: 6.
  55- Doğumu, tarihi ve annesinin durumu ile ilgili hadislerin sayısı: 214.
  56- Babasının hayatı dönemindeki mucizeleri ile ilgili hadislerin sayısı: 9.
  57- Babasının hayatı döneminde O’nu gören kimselerle ilgili rivayetlerin sayısı: 19.
  58- Gaybet-i Suğra (Küçük Gizlilik) döneminde O’nu görme şerefine erişen kimseler hakkındaki rivayetlerin sayısı: 25.
  59- Gaybet-i Suğra dönemindeki bazı mucizelerini anlatan rivayetlerin sayısı: 27.
  60- Gaybet-i Suğra döneminde, elçi ve naiplerinin haletleri ile ilgili rivayetlerin sayısı: 22.
  61- Gaybet-i Kubra dönemindeki mucizeleri ile ilgili rivayetlerin sayısı: 12.
  62- Gagbet-i Kubra döneminde O’nu gören kimseler ile ilgili rivayetlerin sayısı: 13.
  63- Zuhurunun niteliğini anlatan rivayetlerin sayısı: 12.
  64- O’nun zuhurundan önceki durum, fitne ve günahların çokluğu ile ilgili hadislerin sayısı: 37.
  65- Bazı zuhur alametleri ile ilgili hadislerin sayısı: 29.
  66- Gökten O’nun ve babasının ismiyle duyulacak ses ile ilgili hadislerin sayısı: 27.
  67- O’nun zuhurundan önceki zamanda fiyatların çok yüksek oluşu, hastalıkların çoğalması vs. şeylerle ilgi hadislerin sayısı: 23.
  68- Süfyanı’nın hurucu, ay tutulması vs. şeyler ile ilgili hadislerin sayısı: 38.
  69- Deccal’ın hurucu hakkındaki hadislerin sayısı: 12.
  70- Zuhur edeceği yıl, ay ve gün hususunda vakit belirlemenin câiz olmaması ile ilgili hadislerin sayısı:7.
  71- Zuhur edeceği yer ile ilgili hadislerin sayısı: 17.
  72- Yeryüzünün doğu ve batısını fethetmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 12.
  73- Bütün milletlerin İslam üzere toplanmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 7.
  74- Yerin servet ve madenlerini dışarı çıkarmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 10.
  75- Gök ve yeryüzü bereketlerinin açığa çıkmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 12.
  76- Üç yüz on üç kişinin O’nun yanında bulunmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 25.
  77- O’nun döneminde yeryüzünün adaletle dolmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 129.
  78- Hz. İsa’nın yere inmesi ve Hz. Mehdi (a.s)’ın arkasında namaz kılmasıyla ilgili hadislerin sayısı: 29.
  79- Deccal’ı öldürmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 6.
  80- Süfyani ile savaşması ve onu öldürmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 2.
  81- O’nun zamanında yeryüzünün bayındırlığıyla ilgili hadislerin sayısı: 5.
  82- O’nun asrında işlerin kolaylaşması ve akılların kemala erişmesiyle ilgili hadislerin sayısı: 7.
  83- Ashabının faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 14.
  84- Ashabının güç ve kuvvetleriyle ilgili hadislerin sayısı: 5.
  85- Zuhurundan sonra hilafetinin süresiyle ilgili olan hadislerin sayısı: 18.
  86- Yemeği, içmeği ve giyimiyle ilgili hadislerin sayısı: 4.
  87- Halkı, kendisine davet ettiği şeyler hakkındaki hadislerin sayısı: 7.
  88- Kâim’i inkar etmenin haram olması hakkındaki hadislerin sayısı: 9.
  89- Fereci beklemenin faziletiyle ilgili hadislerin sayısı: 23.
  90- Hz. Mehdi’ye nisbet, şialarının bazı görevleriyle ilgili hadislerin sayısı: 54.
  91- O’nu idrak etme ve O’nu İmam edinmekle ilgili hadislerin sayısı: 10.
  92- Gaybeti döneminde, O’na inananların faziletleriyle ilgili hadislerin sayısı: 23.
  93- O’na salat ve selam göndermenin niteliğiyle ilgili hadislerin sayısı: 6.
  94- O’ndan, dualarla ilgili nakl olan hadislerin sayısı: 13.

  “Allah’ım, arzu edilen Kâim ve adaleti beklenilen veliyy-i emrine (Hz. Mehdi’ye) salat gönder; onu dergahına yakın olan meleklerle kuşat, Ruh-ul Kudüsle te’yit et onu; ey alemlerin Rabbi olan Allah!
  Allah’ım, onu kitabına davetçi, dinini ayakta tutan, ondan öncekileri halife kıldığın gibi onu yeryüzünde halifen kıl; onun için razı olduğun dinini (korumayı) ona mümkün kıl, korkusunu güvene dönüştür; tâ ki sana ibadet etsin...
  Allah’ım, onu aziz kıl; onunla bizi izzetlendir; ona yardım et ve onun vesilesiyle bize yardımda bulun; ona izzetli bir zafer bağışla ve kolay bir genişlik ona aç; kendi katından ona bir güç ve kudret ver.
  Allah’ım, onun vesilesiyle dinini ve peygamberinin sünnetini aşikar et; öyle ki hak ve hakikatten hiçbir şey, yaratıkların korkusundan dolayı insanlara gizli kalmasın.
  Allah’ım, biz senden İslam ve ehline izzet bağışlayacağın; nifak ve ehlini zelil edeceğin onurlu bir devletin tahakkuk bulmasını istiyoruz; öyle bir devlet ki, bizi o devlette, itaatine davet edenlerden ve hidayet yolunun öncülülerinden kılasın, onun vesilesiyle dünya ve ahiret kerametini bize ihsan edesin.
  Allah’ım, bizi, haktan bize tanıttığın şeyi taşımaya muvaffak et; eksiğimiz olan (tanımadığımız) şeyi de bize ulaştır (bizi ondan haberdar kıl).
  Allah’ım, onun vesilesiyle dağınıklığımızı topla, ayrılığımızı birleştir, açığımızı kapat, azlığımızı çoğalt, zilletimizi izzete dönüştür, ailemizi müstağni kıl, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider, zorluğumuzu kolaylaştır, yüzlerimizi ak et, esirlerimizi esaret zincirinden kurtar, isteklerimizi karşıla, (zuhuru için) bize verdiğin sözü yerine getir, dualarımızı kabul eyle, istediğimiz şeyleri ver, bizi dünya ve ahiret arzularımıza ulaştır ve isteğimizden daha fazla bize bağışta bulun.
  Ey istenilen ve bağışta bulunanların en hayırlısı! Onun vesilesiyle göğüslerimize şifa ver, kalplerimizin öfkesini gider, bütün ihtilaflara rağmen bizi hakka hidayet et; şüphesiz sen istediğini doğru yola hidayet edersin, yine onun vesilesiyle düşmanına ve düşmanımıza karşı bize yardımda bulun; ey hak olan Allah!
  Allah’ım, Peygamberimizin yanımızda olmamasından, İmamımızın gaybetinden, düşmanımızın çok ve sayımızın azlığından, fitnelerin bize şiddetinden ve zamanın şerlerinin bizi güçsüz düşürmesinden sana şikayet ediyoruz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat gönder, katından olan acil bir zaferle, zorlukları gidermenle, güçlü bir yardımınla, aşikar kıldığın hak bir saltanatla, bizleri kapsayan geniş bir rahmetinle, bizleri örten bir afiyetle bize yardımda bulun; kendi rahmetin hürmetine ey rahmet edenlerin en merhametlisi!”

  (İftitah Duasından)

   
  FirstName :
  LastName :
  E-Mail :
   
  OpinionText :
  AvrRate :
  %0
  CountRate :
  0
  Rating :
   
   

  Address: The Al-ul-Mortaza Religious Communication Center, Opposite of Holy Shrine, Qom, IRAN
  Phone:+98251-7730490 - 7744327 , Fax: +98251-7741170
  E-Mail: info@shahroudi.net