پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قضاى روزه ماه رمضان  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • قضاى روزه ماه رمضان

   قضاى روزه ماه رمضان بر كسى كه روزه از او فوت شده وداراى شرايط زير باشد واجب مى گردد  :

  1ـ بلوغ  : پس اگر بچه بالغ شود واجب نيست قضاى روزه هاى زمان كودكى را بجا آورد .

  2ـ عقل  : پس اگر ديوانه عاقل شود ، واجب نيست روزه هاى وقتى را كه ديوانه بوده قضا نمايد (1) .

  3ـ اسلام  : پس اگر كافر اصلى مسلمان شود ، واجب نيست روزه هاى وقتى را كه كافر بوده قضا نمايد .

  پس بنابر اين قضاى روزه ماه رمضان بر افراد زير واجب مى باشد  :

  1ـ حائض ونفساء ، اگر چه قضاى نماز بر آنان واجب نيست .

  2ـ مسافرى كه قبل از ظهر سفر كرده ، ويا بعد از ظهر از سفر برگشته ياقبل از ظهر برگشته ولى كارى كه روزه را باطل كند انجام داده است .

  3ـ مريضى كه روزه برايش ضرر دارد .

  4ـ مرتد ، پس اگر مسلمانى كافر شود ودوباره مسلمان گردد، روزه هاى وقتى را كه كافر بوده بايد قضا نمايد .

  5ـ غير از اينها كسانى كه روزه خود را باطل كرده اند ويا روزه نگرفته اند كه سابقاً گذشت .

  « مسائل »

  1ـ واجب نيست كه انسان قضاى روزه ماه رمضان را فوراً انجام دهد ، ولى تأخير آن تا ماه رمضان آينده جايز نيست و موجب دادن فديه ( كفاره تأخير ) مى شود ، و اگر فديه را داد ، هر قدر بعد از آن تأخير كند ، فديه دو مرتبه لازم نمى شود .

  2ـ اگر كسى بخاطر مرض ، روزه ماه رمضان را نگيرد و مرضش تا رمضان سال بعد استمرار پيدا كند قضا از او ساقط مى شود و بايد براى هر روز ، يك مد طعام صدقه بدهد .

  3ـ اگر مرض شخص ، تاسه سال ادامه پيدا كند ( يعنى تا رمضان سال سوم ) و بعد از آن مرض او برطرف شود فديه براى سال اول و دوم ، و قضا براى سال سوم بر او واجب مى شود .

  ولى اگر مرضش تا رمضان سال چهارم استمرار پيدا كند فديه براى سال سوم هم واجب مى شود ، و بايد سال چهارم را قضا كند و به همين ترتيب .

   4ـ باطل كردن روزه قضاى ماه رمضان در بعد از ظهر جايز نيست و موجب كفاره مى شود ، و كفاره آن ايناست كه به ده فقير هر كدام يك مُد طعام بدهد . و اگروقت قضا تنگ نباشد مى تواند صبـح ، روزه خود را باطل كنــد  .ودر صورتى كه روزه قضا از طرف ميت مى گيرد ، مستحب است كه بعد از ظهر ، روزه را باطل كنــد  .

  5ـ بعد از مرگ پدر، قضاى روزه بر پسر بزرگتر واجب مى شود وهمچنين است مادر بنابر احتياط مستحب كه ترك آن سزاوار نيست .

  فرقى نيست كه اموالى از ميت باقى مانده باشد يا خير و بنابر احتياط واجب فرقى نيست كه بدون عذر روزه از او فوت شده باشد يا به جهت عذرى مانند سفر و مرضى كه تا سال بعد طول نكشيده است .

  6ـ پسر بزرگتر مى تواند شخصى را اجير كند تا روزه هاى فوت شده پدرش را انجام دهد .

  7ـ اگر ميت وصيت كرده باشد كه براى روزه او اجير بگيرند بعد از آنكه اجير ، روزه او را بطور صحيح بجا آورد ، بر پسر بزرگتر چيزى واجب نيست .

  8ـ اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوال ، يا يقين داشته باشد كه ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل كند ، بعد معلوم شود اول شوال بوده قضا و كفاره بر او واجب نيست .

  9ـ اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اول شوال ، وعمداً روزه خود را باطل كند، بعد معلوم شود آخر رمضان بوده ، كفاره وقضا بر او واجب مى شود .

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 - مگر آنكه در شب عاقل باشد و نيت روزه كند ، سپس ديوانه شود و در روز دو مرتبه عاقل شود ، كه بايد روزه آن روز را تمام كند و بنابر احتياط واجب قضاى آن را هم بجا آورد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com