پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مواردى كه قضا وفديه واجب مى شود  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • مواردى كه قضا وفديه واجب مى شود  :

  1ـ اگر بواسطه عذرى غير از مرض مثلاً براى مسافرت ، تمام ماه يا بعض از ماه را روزه نگرفته باشد وعذر او تا رمضان بعد باقى بماند ، بنابر احتياط واجب بايد روزهائى را كه روزه نگرفته قضا نمايد وبراى هر روز يك مد طعام ( فديه ) به فقير بدهد (1) .

  2ـ اگر در ماه رمضان به جهت عذرى روزه نگيرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود ، و تا رمضان آينده عمداً يا از روى تسامح و بى اعتنايى ، قضاى روزه را نگيرد ، بايد روزه را قضا كند و براى هر روز فديه بدهد .

  همچنين است اگر هنوز به ماه رمضان بعد نرسيده باشد ، ولى به واسطه مرض و امثال آن ، در هنگامى كه وقت براى قضا تنگ شده است ، نتواند روزه قضاى خود را بجا آورد .

  3ـ اگر بخاطر عذرى تمام ماه رمضان يابعضى از آن را روزه نگيرد ، و بعد از ماه رمضان عذرش برطرف شود و قصد داشته باشد كه قضا را بجا آورد ، ولى وقت تنگ شود ودر تنگى وقت عذرى پيدا كند ، بايد قضا را بگيرد وبراى هر روز فديه بپردازد (2) .

  4ـ زن شيردهى كه شير او كم است و روزه گرفتن براى او يا براى شيرخوار ضرر دارد ، ( فرقى نمى كند كه شيردهنده مادر باشد يا دايه ) در صورتى كه زن ديگرى كه به بچه شير دهد پيدا نمى شود ، بايد روزه خود را بخورد ، و بعداً قضاى آنرا بجا آورد و براى هر روز فديه بدهد .

  5ـ زنى كه وضع حمل او نزديك است ، اگر روزه براى او يا فرزندش ضرر دارد ، بايد روزه خود را بخورد ، و بعداً قضا كند و فديه بدهد .

  وفديه عبارت است از يك مُدّ ( تقريباً ده سير ) طعام ( يعنى گندم يا جو يا آرد اينها ، يا نان يا برنج يا مويز يا خرما ) كه به فقير داده مى شود .

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 - و اگر به واسطه مرضى روزه رمضان را نگيرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بكشد ، قضاى روزهائى را كه نگرفته بر او واجب نيست وبايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد . ( توضيح المسائل م 1712 ) .

  2 - به فديه دادن در اين سه مورد، كفاره تأخير قضاى روزه ماه رمضان مى گويند .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com