پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مواردى كه علاوه بر قضاء ، كفاره تخييرى واجب است  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • مواردى كه علاوه بر قضاء ، كفاره تخييرى واجب است

  1ـ كسى كه يكى از مفطرات را ، غير از استفراغ عمدى و بقاء بر جنابت به تفصيلى كه سابقاً ذكر شد ، عمداً و بدون اكراه و اجبار انجام دهد، قضا و كفاره بر او واجب مى شود ، فرقى نمى كند كه عالم به حكم باشد يا جاهل مقصّر ، اما جاهل قاصر ، يعنى كسى كه جهل او از روى تقصير و كوتاهى نبوده و بدنبال ياد گرفتن احكام روزه بوده ولى ملتفت ومتوجه به اين مسئله نشده يا نتوانسته آنرا ياد بگيرد ، فقط قضا بر او واجب مى شود .

  2ـ اگر مسافر قبل از اينكه به حد ترخص برسد روزه خود را باطل كند ، بنابر احتياط واجب قضا وكفاره بر او واجب مى شود .

  ياد آورى

  كسى كه در دو مورد قبل كفاره بر او واجب شده است مخير است در اينكه يكى از سه مورد زير را انتخاب كند ، اگر چه احتياط استحبابى اينست كه اگر مى تواند ترتيب را مراعات كند  :

  1ـ يك بنده مؤمن آزاد كند .

  2ـ دو ماه پى در پى روزه بگيرد ، يعنى سى و يك روز را بدون فاصله انداختن بين روزها روزه بگيرد ، و مى تواندبقيه روزها را با فاصله روزه بگيرد .

  3ـ شصت فقير را اطعام دهد ، واطعام به اين است كه يا آنها را سير كند ويا به هر كدام يك مُدّ كه تقريباً ده سير است طعام يعنى گندم ويا جو يا نان وامثال آن بدهد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com