پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • روزه يوم الشك  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • روزه يوم الشك

  1ـ روزه روزى كه معلوم نيست روز آخر ماه شعبان است يا روز اول ماه رمضان ، و به آن يوم الشك مى گويند ، واجب نيست .

  2ـ انسان مى تواند در يوم الشك ، روزه مستحبى به نيت اينكه آن روز از ماه شعبان است بگيرد ، يا اگر روزه قضا يا نذر بگردن او هست در آن روز روزه بگيرد و اگر بعداً معلوم شود كه آن روز اول ماه رمضان بوده ، روزه او صحيح است و جزء روزه ماه رمضان حساب مى شود و قضا ندارد .

  3ـ اگر يوم الشك را به نيت ماه رمضان روزه بگيرد ، ويا به اين نيت روزه بگيرد كه اگر اين روز از ماه شعبان است روزه مستحب يا قضا مى گيرد ، يا به اين نيت كه اگر ماه رمضان است روزه واجب مى گيرد ، روزه اش باطل است .

  4ـ اگر در يوم الشك بناى روزه گرفتن نداشت ، و قبل از ظهر آن روز معلوم شد كه ماه رمضان است ، و هنوز هم چيزى از مفطرات را انجام نداده بود ، بايد نيت روزه ماه رمضان كند و روزه بگيرد و قضا بگردن او نيست . و اگر بعد از ظهر بود بايد به احترام ماه رمضان از انجام دادن مفطرات پرهيز كند ، و قضاى آن روز را هم بگيرد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com