پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قاتل و قاطع سر مطهر امام(ع) كيست؟   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • قاتل و قاطع سر مطهر امام(ع) کیست؟
  در بـین مورخـان در مورد این که سرامام(ع)را چـه کسى بـریده، اختلاف وجود دارد. این نظرها عبارت است از:
  ۱ ـ مردى گمنام از قبیله مذحج قاتل امام است. البته گفته شده روایت این نظر، ضـعیف اسـت. این نظر را ابـن حـجـر گفتـه اسـت.
  ۲ ـ قاتل امام(ع)حصین بن نمیر است. او به امام تیرى زد، فرود آمد، سرش را برید و به کمر اسبـش بـست تا مقرب ابـن زیاد گردد.
  ۳ ـ مهاجربن اوس قاتل امام است.
  ۴ مقـریزى مى گوید: عـمربـن سـعـد امام را بـه قـتـل رسـاند.
  ۵ ـ خولى بن یزید قاتل امام است.
  ۶ ـ بـرادر خولى، شبـل بـن یزید، سرامام را جـدا کرد. مورخان گفتـه اند: خولى بـن یزید خواست سرامام را جدا کند؛ ولى تـرسید. اما بـرادرش شبـل بـن یزید سر امام را جدا کرد و بـه خولى داد.
  ۷ ـ سنان بن انس سر امام را جدا کرد.
  صدوق در امالى مى گوید: سنان از اسب پایین آمد، محاسن حضرت را گرفت، با شمشیر به گلویش مى زد و مى گفت: بـه خدا قسم، من سرت را جدا مى کنم و مى دانم که تو زاده رسول خدایى و از نظر پدر و مادر بهترین مردمى.
  در مقتل ابى مخنف هم دارد که سرامام(ع)را سنان برید و به خولى
  داد. بعد کنار چادر عمربن سعد ایستاد و باصداى بـلند فریاد زد: رکابم را پراز طلا و نقره کن که من حسین را کشتم.
  طبرى مى گوید: هنگام شهادت امام حسین(ع)هرکه نزدیک امام(ع)مىآمد، سنان دورش مى کرد، براى آنکه مبادا کسى دیگر سرآن جناب را ببـرد. سرانجـام سرامام را جـدا کرد و بـه خولى سپـرد.
  ۸ ـ اکثرمورخان و ارباب مقاتل نظرشان این است که قاتل و قاطع سرامام(ع)شمر ملعون است. گروهى معتقدند سنان در کشتن امام(ع) به شمر کمک کرده است. جـمعى هم سنان و خولى را در کشتـن امام یاور شمردانسته اند.

  تقسیم سرها
  وقتى جنگ پایان یافت و همه یاران امام(ع)شهید شدند. ابـن سعد دستور داد سرهاى شهدا را بین قبایل تقسیم کردند تا بـدین وسیله پیش ابن زیاد منزلتى پیدا کنند.
  به قبیله کنده بـه سرپرستى محمدبـن اشعث سیزده سر، بـه قبـیله هوازن که شمر بزرگ آنها بود.ـ دوازده سر، بـه قبـیله تمیم هفده سر و به قبیله بنواسد شانزده سر دادند.
  بـقیه سـرها را هم دیگر افراد بـردند؛ اما قبـیله حـر اجـازه ندادند سر حر را جدا کنند.

   

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com