پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام طهارت  
 • 1388-05-20 13:8:36  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  شستن لباس بدون فشار


  سؤال 49 : اگر شخصى لباس نجسى را آب بكشد و بدون فشار بر طناب آويزان كند تا آب آن تبخير شود آيا از فشار دادن لباس كفايت مى كند ؟

  جواب : بلى در كر و جارى كفايت مى كند و در آب قليل بايد غساله به نحو متعارف جدا شود نه به تبخير .

  آب كشيدن پنير مايه  سؤال 50 : پنير مايه اى كه در شير دان است روان مى باشد و آب كشيدن آن ممكن نيست ، براى تطهير آن ، پوست آن را آب بكشند يا خود پنير مايه را ؟

  جواب : پوست آن را آب بكشند .

  آب كشيدن موكت چسبان  سؤال 51 : كيفيت تطهير موكت نجسى كه به زمين چسبيده است چگونه مى باشد ؟

  جواب : اگر آب با شيلنگ روى آن ريخته شود به نحوى كه علم پيدا شود كه آب به عمق محل متنجس رسيده پاك مى شود و احوط در ملاقى بول ، تعدد است .

  آب كشيدن گوشت و دنبه  سؤال 52 : گوشت و دنبه اى كه چرب است و نجس شده چگونه با آب كشيدن پاك مى شود ؟

  جواب : در مفروض سؤال چون ظاهر گوشت و دنبه و چربى نجس مى شود ظاهرش با آب كشيدن پاك مى شود ، مگر آن كه علم داشته باشد كه نجاست به باطن رسيده كه در اين صورت بايد علم پيدا كند كه آب به باطن رسيده است .

  تصفيه فاضلاب  سؤال 53 : حكم آب آلوده ونجسى را كه براى آشاميدن تصفيه ميكنند چيست ؟

  جواب : بعد از تصفيه بايد متصل به كر يا جارى شود تا طاهر شود .

  سؤال 54 : در بعضى كشورها فاضلاب را تصفيه و پالايش مى كنند و از آن آب شيرين و بهداشتى به دست مى آورند و به اين ترتيب آب مصرفى و خوردن خود را تأمين مى كنند ، غسل كردن و وضو گرفتن با اين آب ونوشيدن آن چه حكمى دارد ؟

  جواب : چنانچه فاضلاب كم كم وبا نجاست جمع شود ، اگر مضاف باشد باقى به نجاست است ، و اگر اضافات و نجاسات را از آن خارج كنند و آب مطلق به دست آيد و متصل به كر و جارى شود طاهر است و وضو و غسل با آن اشكال ندارد .

  تطهير تنور گلى نجس  سؤال 55 : تنور گلى كه كافر با دست خود براى پختن نان و غيره درست كرده كيفيت طهارت آن چگونه است ؟

  جواب : بايد آب جارى يا شيلنگ متصل به كر را بر آن مسلط نمايد ، به هر مقدارى كه آب در آن نفوذ كند طاهر مى شود .

  تطهير كافر


  سؤال 56 : آيا كافر مى تواند ظرف يا لباس نجس را بدون تماس با بدنش طاهر كند ؟

  جواب : تطهير كافر اشياء مذكور را با دستگاه مانع ندارد و پاك مى شود .

  تطهير دندان مصنوعى  سؤال 57 : شخصى دندان مصنوعى دارد و دهانش خونى شد حال اگر عين خون زائل گردد آيا دندان مصنوعى با دهان پاك مى شود يا نياز به تطهير دارد ؟

  جواب : اگر جزء دندان باشد مانند پر كردن پاك مى شود و اگر دندان هاى مصنوعى كه قابل درآوردن باشد احتياطاً خارج نموده و آب بكشد .

  ديوار متنجس  سؤال 58 : ديوارى كه از مصالح متنجس ساخته شده يا اينكه ديوارى كه در آن رنگ يا گچ يا سيمان متنجس بكار رفته باشد تطهير آن چگونه است ؟

  جواب : ظاهر آن با آب پاك مى شود .

  تطهير با آب غصبى  سؤال 59 : اگر چيز نجسى را با آب غصبى طاهر كنيم آيا آن شيئ نجس طاهر مى شود ؟

  جواب : بله طاهر مى شود .

  تطهير متنجس به چند نجاست  سؤال 60 : اگر لباس يا چيزى به چند نوع مختلف نجاست ، نجس شود مثل اين كه به خون ، منى و بول آلوده شود آيا براى تطهير آن به تعداد اسباب نجاست بايد لباس و غيره را تطهير كرد يا اين كه تداخل نجاست حاصل مى شود و به عنوان يك نجس واحد ، تطهير مى شود ؟

  جواب : دو بار شستن لازم است ، چون نجاست بول نيز در ميان هست بنابر احتياط .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com