پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • روابط اجتماعى  
 • 1388-05-20 12:58:17  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجواب سلام

  سؤال 1846 : اگر بر شخصى سلام كند و طرف جواب ندهد آيا بر شخصى كه در كنار او بوده منتها مقصود نبوده ، واجب است جواب سلام را بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : واجب نيست .

  سؤال 1847 : آيا جواب سلام گوينده راديو و تلويزيون كه مستقيم يا غير مستقيم پخش مى شود واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جواب سلام اين گونه موارد واجب نمى باشد .

  سؤال 1848 : شخصى با گفتن عليكم السلام ، قصد سلام را دارد آيا جواب سلام واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بله جواب واجب مى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesنيكى به كفار

  سؤال 1849 : نيكى به كفار هرگاه به جهت كفر آنها نباشد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد خصوصاً اگر به جهت تأليف قلوب باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesدوستى با دشمنان دين

  سؤال 1850 : دوستى با دشمنان دين در غير حال تقيه چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : دوستى با دشمنان دين جايز نيست مگر درحال تقيه ، ولى تظاهر به دوستى و احسان نمودن به كفارى كه دشمنى دينى ندارند و بر عليه مسلمانان توطئه و قيام نمى كنند اشكال ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesدشمنى با منافق

  سؤال 1851 : آيا دشمنى با منافق كه در ظاهر مسلمان و در باطن كافر است و اجب است ؟ در چه حدى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر واقعاً يقين داشته باشد كه در باطن كافر است ، احكام معاشرت با كافر را بايد انجام دهد ، ولى اگر شك يا ترديدى در كفر واقعى يا مرتد شدن او را داشته باشد ، بايد احكام و رفتار و معاشرت يك مسلمان ظاهرى را رعايت نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesطلب آمرزش براى كافر

  سؤال 1852 : طلب آمرزش و يا هدايت براى كفار چه حالتى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : طلب هدايت جايز است ، ولى طلب آمرزش بعد از مردن جايز نيست ، و در زمان حيات اگر به معنى اين باشد كه خداوند اول او را هدايت كند و سپس بيامرزد اشكال ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesخيرات براى كفار

  سؤال 1853 : انجام اعمال خير براى خويشاوندان كافر چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رجاء اشكال ندارد و محتمل است موجب تخفيف خصوصاً نسبت به پدر باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesصدقه دادن و ازدواج با ناصبى

  سؤال 1854 : سنى هايى كه بسيار متعصب هستند و مقدسات مذهبى و دينى را شديداً توهين و تحقير مى كنند مثلاً عاشوراى حسينى را مسخره و استهزاء مى كنند ، آيا شيعه مى تواند صدقات و خيرات و نذورات به آنها بدهد و دختر خود را به ازدواج آنها درآورد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال آن كسانى از اهل اسلام كه استهزاء و توهين و تحقير به عاشوراء و مراسم دينى و مقدسات مى نمايند ، به حكم ناصبى ، و دادن صدقات و دختر دادن و گرفتن جايز نمى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمفاسد اجتماعى

  سؤال 1855 : حكم چيزى كه در جامعه مفسده به بار مى آورد و باعث اختلال نظام اجتماعى مى شود چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com