پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مريض مشرف به موت  
 • 1388-05-20 12:58:8  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 1827 : آيا بايد خبر ابتلاى به بيمارى مهلك و طول عمر احتمالى را به بيمار مواجه با مرگ گفت يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : براى احدى لازم نيست كه مرض مهلك را به بيمار بگويد و يا عمر موقت را براى او تعيين نمايد ، بلكه رجحان در ترك آن است و چنانچه خبر ناگوار را به او بگويد و آن خبر موجب تشديد بيمارى او يا سبب عارضه ديگرى شود آن شخص مسئول است .

  سؤال 1828 : آيا بر طبيبى كه بيمارى لاعلاج و زمان مرگ مريض خود را ميداند واجب است آن را به او اعلام نمايد ، جهت امور ضرورى چون وصيت و غيره ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بر طبيب واجب نيست اعلام نمايد ولو اينكه يقين به زمان مرگ مريض داشته باشد .

  سؤال 1829 : نظر اسلام درباره دروغ گويى مصلحتى و توريه به بيمار و حق او در رابطه با دانستن حقيقت بيمارى چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : يكى از مواردى كه موضوعاً يا حكماً از دروغ گفتن استثناء شده همين مورد مذكور مى باشد .

  سؤال 1830 : آيا تمايل يا عدم تمايل نسبى بيمار به دانستن وضعيتش يا عقيده خانواده او در اين رابطه تأثيرى در موضوع دارد ؟ ( بعضى از بيماران نسبت به داشتن پيش آگهى و نتيجه نهايى بيماريشان مصرّند و بعضى اصرار ندارند  ) .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تمايل و عدم تمايل خود بيمار حكم مسأله را تغيير نمى دهد ، ولى بهتر است افراد مؤثر خانواده بيمار را در جريان وضعيت او قرار دهند .

  سؤال 1831 : سن بيمار چه تأثيرى در موضوع دارد مثلاً زير سن تكليف يا بالاى آن و جوان و پير بودن بيمار ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : همانطور كه گفته شد تمايل بيمار نسبت به دانستن وضعيت خطرناك خود و يا ندانستن آن حكم مسأله را تغيير نمى دهد همچنين است ميزان سن بيمار و اما از نظر اصل تأثير يا عدم تأثير ميزان سن در روحيه بيمار تشخيص اين قبيل موضوعات از محدوده تحقيقات فقيه خارج است .

  سؤال 1832 : اگر پزشك شك كند يا تشخيص دهد كه گفتن به بيمار باعث مى شود كه او درمان داروئى يا جراحى را نپذيرد چه فرقى در موضوع پيدا مى شود ؟ با اين فرض كه درمان دارويى يا جراحى در بهبود وضعيت بيمار و افزايش طول عمر او مؤثر باشد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه گفتن مسأله به بيمار موجب شود كه بيمار عمل جراحى يا درمان دارويى را نپذيرد و در نتيجه از افزايش طول عمر محروم گردد ، گوينده مسئول بلكه ضامن خواهد بود .

  سؤال 1833 : اگر پزشك شك كند يا تشخيص دهد كه با گفتن مسأله وضعيت جسمى بيمار بدتر شده طول عمر احتمالى كاهش مى يابد چه حكمى دارد ؟ اگر پزشك شك كند يا تشخيص دهد كه با گفتن مسأله به بيمار مشكلات بسيار شديد روحى براى او ايجاد مى شود چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در هر دو صورت مسأله جايز نيست وضعيت خطرناك بيمار را به خود او بگويند و چنانچه بگويند و اين خبر موجب عارضه ديگرى شود يا عمر او كاهش پيدا كند ، گوينده مسئول خواهد بود .

  سؤال 1834 : آيا مدت طول عمر احتمالى مثلاً 6 ماه و 3 سال يا 5 سال در موضوع مؤثر است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قبلاً گفته شد كه اين قبيل حدسيّات حتى يقينيات را نبايد به خود بيمار بگويند ، ولى بهتر است فرد مؤثر خانواده او را در جريان حقيقى وضعيت او قرار دهد .

  سؤال 1835 : وصيت بيمار پس از مطلع شدن از مسأله چه احكامى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه حواس و عقل بيمار سالم باشد وصيت او نسبت به ثلث اموالش صحيح و بلامانع مى باشد .

  سؤال 1836 : توبه و اعمالى كه بيمار پس از مطلع شدن از مسأله انجام مى دهد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : توبه بيمار در هر حالى كه انجام دهد و جداً از كارهاى خلاف كه مرتكب شده پشيمان شود خداوند رئوف و مهربان قبول مى فرمايد ، و اما اعمالى كه انجام مى دهد اگر مطابق وظيفه همان حال بيمارى خود انجام دهد قبول است و احتياج به قضا ندارد مثل نماز در حال مريضى خود .

  سؤال 1837 : اگر در اين رابطه نكته اى را قابل ذكر مى دانيد بفرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر مقدار مى توانند سعى كنند در تشويق و ترغيب بيماران مذكور به دعاء و توسل كه بسا بيماران بسيارى كه حتى پزشكان حاذق از نجات آنان از مرض مهلك نااميد بودند ولى آنان بوسيله دعا و توسل جدى نجات و خلاصى پيدا كرده اند .


  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb
   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com