پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • سقط جنين  
 • 1388-05-20 12:58:0  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعمل كورتاژ

  سؤال 1809 : عمل كورتاژ در صورتى كه به تشخيص شوراى پزشكى معلوم شود كه آبستن بودن و وضع حمل براى زن ، خطر جانى دارد چه صورتى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از گفته هاى شوراى پزشكى عقلاً يقين حاصل كنند كه ماندن جنين در رحم ، خطر جانى دارد ، خود اين زن مى تواند تحت عنوان دفاع آن را ساقط كند مباشرتاً ، و در اين حال بايد ديه آن را بدهد و در صورت عدم ولوج و علم به ضرر ، جايز است كورتاژ مطلقاً .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسقط جنين قبل از ولوج روح

  سؤال 1810 : سقط جنين ، قبل از ولوج روح اگر علم يا خوف عقلائى به تلف شدن مادر باشد جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال چنانچه بقاء جنين ، موجب ضرر مهمى باشد جايز است ، ضمناً به مسأله 2812 توضيح المسائل مراجعه بفرماييد .

  سؤال 1811 : 1- حكم سقط جنين قبل از ولوج روح در موارد ذيل چگونه است ؟

  الف- بقاى جنين موجب مرگ مادر و جنين خواهد شد .

  ب- بقاى جنين موجب مرگ مادر خواهد شد .

  ج- بقاى جنين خوف مرگ مادر را در پى داشته باشد .

  2- حكم سقط جنين در صور فوق را پس از ولوج روح بيان فرماييد .

  3- آيا در موارد فوق رضايت زوج براى سقط جنين شرط است يا نه ؟ در صورتى كه شرط نباشد ، آيا جواز سقط جنين موجب سقوط ديه جنين نيز مى باشد ؟ در صورتى كه رضايت شوهر لازم باشد ، آيا علاوه بر ديه زوجه و پزشك مسؤوليت ديگرى نيز دارند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- سقط جنين جايز نيست ، مگر اينكه يقين كند ضرر مهمى بر مادر داشته باشد .

  2- جايز نيست مگر از باب دفاع از نفس و در اينصورت مادر مى تواند جنين را اسقاط نمايد و ديه بر او مى باشد كه بايد به پدر بدهد .

  3- در صورتى كه خطر فوت مادر را داشته باشد جايز است و نياز به رضايت شوهر ندارد ، لكن ديه را به پدر مى دهد و چنانچه رضايت دهد از حق خود نسبت به ديه صرف نظر نموده .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسقط جنين بعد از ولوج روح

  سؤال 1812 : پس از ولوج روح در جنين اگر امر داير باشد بين حفظ نفس مادر يا جنين ، آيا مى شود نفس مادر را مقدم بر جنين كرد ؟ در صورتى كه جنين پسر باشد چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نمى شود يكى را كشت براى حفظ ديگرى ، صبر كنند تا خدا چه خواهد .

  سؤال 1813 : پس از ولوج روح در جنين اگر علم به تلف شدن هر دو ( مادر و جنين ) باشد آيا سقط جنين جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال تعجيل ننماييد و صبر نماييد تا حين الاشراف على الموت در آنحال مادر دفاعاً عن نفسها و حفظاً لها مى تواند اسقاط نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسقط جنين ناقص

  سؤال 1814 : در مواردى پزشكان به صورت قطع نظر مى دهند كه جنين  ، مثلاً به علت نداشتن جمجمه يا اعضاء ديگر زنده متولد نخواهد شد ، حال در فرض مزبور سقط جنين در دو فرض ذيل جايز است يا خير و در صورت جواز ، رضايت زوج نيز لازم است يا خير ؟

  الف- ادامه حمل موجب عسر و حرج مادر است .

  ب- ادامه حمل هر چند مشكلاتى را براى مادر در پى دارد اما وضعيت به مرحله عسر و حرج نرسيده است .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه خطرى بر مادر نداشته باشد جايز نيست ، و إلاّ جايز است و نياز به اجازه شوهر ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesحرمت اسقاط ولد زنا

  سؤال 1815 : دختر و پسرى روابط نامشروع داشته و در اثر آن دختر جنين دو ماهه دارد با توجه به اينكه دختر و خانواده وى از اين جهت بسيار ناراحت و پدر و مادر وى دچار ناراحتى اعصاب گرديده اند آيا مى توان نسبت به سقط اين جنين نامشروع دوماهه اقدام نمود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سقط جنين ولو اينكه از عمل نامشروع باشد شرعاً جايز نيست على الاظهر ولى اگر مرتكب گناه شدند و آن را ساقط كردند بايد ديه آن را بدهند ، ولى اگر ضرر مهم و غير قابل تحمل در بقاء جنين باشد ، حرمت رفع مى شود .

  سؤال 1816 : آيا رضايت پسرى كه دخترى را اغفال كرده و نطفه از او مى باشد وبه هيچ وجه حاضر نيست با دختر ازدواج كند ، در سقط جنين شرط است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در سقط جنين رضايت و عدم رضايت پسر و يا دختر تاثيرى در عدم مشروعيت آن ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتلف كردن نطفه خارج رحم

  سؤال 1817 : آيا تلف كردن نطفه اى كه در خارج از رحم پرورش داده اند و احياناً به حالت علقه يا مضغه است جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال ، حرمت تلف كردن اين نوع علقه و يا مضغه معلوم نيست .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاستفاده از داروى منع حمل

  سؤال 1818 : اگر زنى يقين به حامله شدن خودش نداشته باشد و چند روز كه از موقع عادتش گذشت ، احتمال حامله شدن بدهد و دارويى استفاده كند تا عادت شود و بچه دار نشود ، آيا اين كار اشكال دارد و سقط جنين به حساب مى آيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه يقين داشته باشد نطفه منعقد شده حرام است دوايى را كه موجب سقط جنين مى شود بخورد ولى اگر مجرد احتمال است ، مانعى ندارد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com