پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • تشريح  
 • 1388-05-20 12:57:57  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكشف سبب مرگ

  سؤال 1799 : از آنجايى كه امروزه نظريه پزشكى قانونى يكى از طرق مطمئن در امور و مسائل قضايى به شمار مى رود و عمدتاً تشخيص و تعيين علت تامه مرگ يكى از وظايف آنها است و در اكثر موارد تشخيص علت فوت فقط با كالبد شكافى مقدور است و با انجام اين عمل ، حقيقت كشف مى شود و حق اولياء دم احقاق مى گردد ، لطفاً نظر مبارك را پيرامون كالبد شكافى و تشريح جسد و عند اللزوم جدا كردن بعضى از اعضاء بدن از همديگر را بيان فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه واجب اهمى متوقف بر كالبد شكافى شود ، جايز خواهد شد ، ولى تشخيص علت فوت ، به نفسه ، مجوز نخواهد بود .

  سؤال 1800 : تشريح و كالبد شكافى امروزه يكى از رشته هاى پزشكى است و عمدتاً به قصد كشف جرم يا هر هدف عقلائى ديگر يا به قصد آموزشهاى پزشكى ، اجسادى را كالبد شكافى مى نمايند ، لطفاً نظر مبارك را در جواز و عدم جواز بفرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تشريح و مثله نمودن ميت فى نفسه حرام است و جايز نخواهد بود مگر درصورتى كه حفظ نفس يا مانند آن كه واجب اهم از حرمت هتك مؤمن يا حرمت مثله است ، متوقف بر آن باشد .

  سؤال 1801 : آيا تشريح جسد ميت براى كشف سبب مرگ وى جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تشريح ميت مسلمان ، جايز نيست مگر ضرورت مهمّى اقتضا كند كه مهم تر از حرمت تشريح از نظر اسلام باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعدم رضايت اولياى دم

  سؤال 1802 : در صورتى كه قاضى پرونده تشخيص دهد تشريح ، جهت كشف حقيقت لازم و ضرورى است ، ولى اولياء دم راضى به تشريح نباشند يا بعضى راضى باشند و بعضى راضى نباشند يا ميت بر عدم تشريح ، وصيت كرده باشد ، تكليف چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رضايت اولياء دم لازم نيست ( در صورت توقف واجب اهم ) و وصيت به عدم ، نيز مانع نخواهد شد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتشريح غير مسلمان

  سؤال 1803 : آيا بين تشريح جسد ميت مسلمان با غير مسلمان فرقى وجود دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تشريح غير مسلمان جايز است با اجازه حكومت اسلامى .


  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb
   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com