پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • بيمه  
 • 1388-05-20 12:57:51  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبيمه عمر

  سؤال 1788 : آيا بيمه عمر بعد از فوت شخص مثل باقى اموال او بين ورثه تقسيم مى شود يا به شخص مورد نظر متوفى تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اين سرمايه بيمه ، ملك شخصى بيمه شده باشد مثلاً از شهريه او نگاه داشتند يا دستى داده و به نحو امانت نزد شركت بيمه گذاشته و تمليك به شركت بيمه ننموده جميع احكام ملك بر آن جارى مى شود ، اگر سال بر آن گذشت خمس به آن تعلق مى گيرد و اگر گفته بعد از فوت من به شخص خاص داده شود وصيت مى شود و در ثلث نافذ است نه در جميع مگر آنكه بقيه ورثه موافقت نمايند ، بلى اگر شركت بيمه از خودش زائد از آنچه كه ملك آن شخص است بخواهد بدهد حسب قرارداد مانعى ندارد و اين در صورتى است كه سرمايه باقى به ملك شخص بيمه شده باشد و اما اگر سرمايه را تمليك شركت نموده باشد چه به نحو هبه و چه به نحو اجير نمودن بر اعمال معينه در اين صورت بايد به نحوى كه قرارداد نموده است عمل نمايند و مانعى ندارد و وصيت نيست .

  سؤال 1789 : شخصى كارمند بوده و جهت بيمه همه ساله مبلغى پرداخت مينموده ، در زمان تنظيم قراداد داراى همسر و مادر بوده و برادر و برادر زاده خود را نيز در قرارداد بيمه ذكر كرده ، بعد از تاريخ قرارداد اولادى بوجود آمده ، اكنون شخص كارمند فوت نموده و بيمه عمر سه ميليون وجه نقد مى باشد ، آيا اين پول ارث محسوب مى شود و به ورثه تعلق مى گيرد ، يا ارث نيست و افراد مذكور در قراردادى كه در زمان حيات شخص نوشته شده به آنها تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حسب المسموع اين قرارداد ربطى به ارث ندارد و بايد به آنچه در ورقه موجود در بيمه ثبت گرديده مراجعه كنند و متصدى بيمه عمر طبق قرارداد مدون نزد خودشان عمل مى كند ، و ظاهر آنست كه تمام مذكورين در قرارداد از جمله همسر و اولاد و برادر در آنچه بيمه پرداخت مى كند سهيم مى باشند و اولادى كه بعداً به دنيا آمده اند اگر سهم آنها اضافه شده باشد آنها نيز سهيم مى باشند و الاّ چيزى به آنها داده نمى شود پس اين مبلغ سه ميليون بنابر آنچه ذكر شده جزء ما ترك ميت نيست .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com