پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مواردى كه قضا وكفاره وتعزير دارد  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • مواردى كه قضا وكفاره وتعزير دارد  :

  اگر روزه دار در ماه رمضان بازن خود كه روزه دار است جماع كند ، وزن نيز راضى باشد، بر هر كدام قضا وكفاره وتعزير واجب مى شود وتعزير هر كدام بيست وپنج ضربه شلاق است . ولى اگر زن راضى نباشد ومرد او را مجبور كند بر جماع پس مرد هم بايد خود كفاره بدهد وتعزير شود وهم كفاره زن را بپردازد واز طرف او نيز تعزير شود .

  و كسى كه بواسطه مسافرت يامرض و امثال آن روزه نمى گيرد ، نمى تواند زن روزه دار خود را مجبور به جماع كند ، ولـى اگر او را مجبور نمايـد ، لازم نيست از طرف زن كفاره بدهـد .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com