پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 

نيّت


نيت يعنى قصد قربت ، و آن اين است كه انسان قصد و عزم داشته باشد بر انجام دادن روزه بخاطر نزديك شدن به خداوند متعال ، يا از آن جهت كه خداوند شايسته عبادت است ، يا به جهت شكران نعمت خداوند ، يا به جهت طلب رضايت او ، يا بخاطر ترس از عذاب الهى يا بخاطر كسب ثواب او .

وقت نيت روزه واجب معين مثل روزه ماه رمضان ، از اول شب است تا آخرين جزء زمانى شب كه مقارن با طلوع فجر است . و اين وقت براى كسى كه فراموش كرده نيت كند يا خواب مانده يا جاهل است ، ادامه دارد تا اذان ظهر .

 

« مسائل »

 

1ـ در نيت روزه اخلاص براى خدا شرط است يعنى بايد عمل را فقط براى خدا انجام دهد مثل بقيه عبادات ، پس اگر چيزى كه منافات با اخلاص دارد با نيت همراه شود خصوصاً ريا ، روزه را باطل مى كند . فرقى نمى كند كه از اول ريا در نيت او بوده يا در بين عمل قصد ريا كند .

ولى اگر بعد از اتمام عمل ريا كند ، مثل آن كه به جهت منافع دنيوى مثل ستايش كردن ديگران از او يا بدست آوردن مقام يا مال ، ديگران را از روزه اى كـه گرفته خبر كند ، روزه او صحيح است ، گرچه عمل حرامى را مرتكب شده است .

2ـ شخص روزه دار بايد تا وقت افطار بر نيت خود باقى بماند و نيت او ادامه داشته باشد ، و بهم خوردن نيت به آن است كه قصد كند روزه خود را باطل كند و از آن دست بكشد ، يا اينكه در نگهداشتن يا باطل كردن روزه متردد شود ، يا قصد كند يكى از مفطرات را مرتكب شود ، كه اين امور با ادامه داشتن نيت منافات دارد و روزه را باطل مى كند وقضا واجب مى شود .

3ـ انسان مى تواند در ماه رمضان براى هر روز نيت جداگانه كند ، وبهتر اين است كه در اول ماه نيت روزه كند براى همه ماه وبراى هر روز نيت را تجديد كند .

 

 
 
 

آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com