پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام شير دادن  
 • 1388-05-20 12:49:34  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت زن پسر رضاعىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1104 : آيا زن پسر رضاعى بر پدر رضاعى محرم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن پسر رضاعى محرم است .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشيردادن مادر بزرگ به نوهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1105 : آيا مادر بزرگ مى تواند نوه دختريش يا نوه پسريش را شير بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مادر بزرگ فرزند يا نوه دختر خود را شير دهد ،آن زن بر شوهرش حرام مى شود ، ولى اگر فرزند پسرش را شير دهد ، حرمت نمى آورد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشير دادن خواهر به برادر خودfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1106 : اگر خواهر بر اثر نداشتن مادر ، برادر يا خواهر را شير دهد ، اشكال دارد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشير دادن عمه به فرزند برادرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1107 : اگر خواهر كسى به پسر يا دختر برادرش شير دهد ، اشكال دارد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشير دادن زن عقيمfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1108 : هر گاه زن عقيم بچه اى را شير بدهد ، آيا محرم مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرم نمى شود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com