پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام نكاح  
 • 1388-05-20 12:49:19  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb
   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنفقهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعيار نفقه

  سؤال 1068 : ضابطه اصلى در نفقه چيست ؟ آيا نفقه ملاك خاصى دارد يا يك مسأله عرفى است ؟ آيا مقدار نفقه با توجه به وضعيت زن تعيين مى شود يا رعايت حال شوهر معيار و ملاك است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معيار و مقدار نفقه از نظر زمان و مكان و مراتب شخصيت فرق مى كند و بايد حال فعلى زوجه مراعات شود و تشخيص آن به عهده عرف است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesزمان وجوب و مقدار نفقه

  سؤال 1069 : آيا نفقه به محض ايجاد علقه زوجيت واجب مى شود يا شرايط ديگرى را قائليد ؟ آيا وسايل تنظيف و آرايش و مخارج مداوا ولو در بيمارى صعب العلاج و هزينه زايمان و هزينه تجهيز و غيره را نيز جزء نفقه مى دانيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نفقه به محض اجراى عقد زوجيت واجب نمى شود ، بلكه نفقه با تمكين زوجه واجب مى شود و مخارج چيزهايى كه در سؤال ذكر شده به نحو متعارف به عهده شوهر مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمالكيت نفقه

  سؤال 1070 : آيا زن مالك نفقه مى شود يا فقط حق انتفاع دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نسبت به نفقه كه سه قسم است ( مسكن ، خوراك و پوشاك ) ،زن فقط قسمت خوراك را بعد از دريافت آن مالك مى شود ، و در قسمت پوشاك هم به اندازه احتياج مالك مى شود على الاظهر ، و اما نسبت به مسكن چيزى مالك نمى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمقصود از تمكين

  سؤال 1071 : در مورد وجوب نفقه آيا منظور از تمكين ، تمكين خاص است يا انجام وظايف زوجيت از قبيل حسن معاشرت و معاضدت با يكديگر در تثبيت مبانى خانواده و احترام نظر شوهر و . . . ؟ آيا مواردى كه با وجود رابطه زوجيت ، نزديكى با زوجه حرام است نيز نفقه واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى منظور از تمكين استمتاعات است ، ولى در مواردى كه زوجه شرعاً معذور است اگر ازنزديكى ممانعت نمايد نفقه اش ساقط نمى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesنفقه در ايام عقد

  سؤال 1072 : آيا زوجه در فاصله بين وقوع عقد شرعى نكاح و مراسم زفاف مستحق نفقه مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از ابتداى عقد نكاح زوجه مستحق نفقه هست ، مگر در حالت : 1ـ عدم تمكين 2ـ شوهر شرط كند ولو ضمناً كه نفقه ندهد مانند آن كه متعارف باشد قبل از زفاف پدر نفقه بدهد و به عهده شوهر نباشد و از وى مطالبه نكند و اين متعارف بودن به حدى باشد كه به شكل يك شرط ضمنى مبنيٌ عليه العقد درآمده باشد .

  سؤال 1073 : آيا نفقه زوجه دايم در ايام عقد و قبل از عروسى بر گردن شوهر او واجب مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه زن از تمتع هايى كه مرد بخواهد ممانعت ننمايد و اطاعت نمايد از شوهر در امورى كه شرعاً اطاعت زوج بر او لازم است ، نفقه او بر مرد واجب مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesنفقه زن در عده وفات

  سؤال 1074 : آيا نفقه زوجه حاملى كه زوجش فوت كرده و يا در عده وفات است از مال زوج پرداخت مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زنى كه حامله نيست در عده وفات نفقه ندارد ، ولى اگر حامله باشد تا زمان وضع حمل از سهم الارث همان بچه كه در شكم دارد ، مخارج مادر داده مى شود على المشهور بين القدماء ظاهراً .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتأمين نفقه از طرف دولت

  سؤال 1075 : در كشورهاى غربى نفقه زن و فرزندانش چه با شوهر زندگى كند يا نكند از طرف دولت تأمين است ، بطورى كه اگر دولت بفهمد كه شوهر نفقه عائله را تأمين مى كند كمك هايش را قطع خواهد كرد آيا در اين فرض هم باز زن مستحق نفقه از شوهرش هست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورت عدم نشوز ، نفقه زن بر شوهر واجب است چه از طرف دولت تأمين شود و چه نشود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesامتناع از پرداخت نفقه

  سؤال 1076 : در صورتى كه زوج از پرداخت نفقه امتناع كند و يا براى مدت طولانى غايب شود يا به درجه اى از سفاهت برسد كه تصرف او در اموال و دارايى خود غير عقلايى باشد يا اين كه مجنون شود ، تلكيف نفقه زوجه چه مى شود و مسؤول پرداخت آن كيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه شوهر از دادن نفقه امتناع كند حاكم شرع او را امر مى كند به انفاق يا طلاق و اگر امتناع كرد ، خود حاكم شرع طلاق مى دهد و اما اگر غايب يا سفيه يا مجنون باشد ، زن مى تواند با اذن حاكم شرع از اموال او مصرف كند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesشرط كردن نفقه در عقد موقت

  سؤال 1077 : چنانچه در عقد موقت شرط شده باشد به اعطاء نفقه از قِبَل زوج ، در صورت امتناع زوج از اداء نفقه آيا تعزير مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نفقه اين زن براى اين مرد مذكور واجب است و حاكم شرع مى تواند اجباراً از او بگيرد ، اما تعزير ندارد و مثل ساير ديون مى باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesنفقه بعد از فوت زن

  سؤال 1078 : 1- آيا بعد از فوت زن ، كرايه آمبولانس و مزد غسال و دفن و كفن و قبر و سنگ قبر بعهده شوهر است يا اينكه از اصل ثروت ميت يا اينكه از ثلث ميت برداشته شود ؟

  2- زمانى كه در زن بيمارستان بسترى بوده و بعد هم در بيمارستان فوت كرده آيا خرج هاى بيمارستان بعهده شوهر است يا اصل ثروت ميت يا اينكه از ثلث ميت مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مذكور چنانچه شوهر موجود باشد و در امكانش باشد ظاهراً در حد متعارف به عهده شوهر است .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاجرت كار زن در خانهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1079 : اگر زنى بعد از گذشت سالها زندگى مبلغى به عنوان اجرت المثل زحمات و كار كردنهاى خود در خانه شوهرش از شوهر مطالبه كند آيا شرعى است ؟ و آيا بر شوهرش واجب است به او بدهد ؟ و حكم كار تبرعى زن در منزل چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر حين كار كردن به شوهرش نگفته باشد كه من در مقابل اين كارها از تو اجرت مى گيرم ، بر شوهر واجب نيست تحت اين عنوان چيزى به زنش بدهد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنشوزfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1080 : آيا در صورتى كه زن با اختيار خود زندگى خانوادگى را ترك كرده و فرزندانش را با خود برده همچنان مستحق نفقه است ؟ و آيا نفقه گذشته را نيز از زمان ترك خانه شوهر ، مى تواند مطالبه كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه زن به اختيار خودش و بدون مجوز شرعى زندگى خانوادگى را ترك كرده حق نفقه ندارد و در صورتى كه انفاق بر فرزندانش به امر پدرشان و از قبل پدر نبوده ، حق مطالبه نفقه آنها را ندارد .

  سؤال 1081 : دخترى به عقد شخصى در مى آيد و دو هفته بعد از ازدواج به منزل پدرش باز مى گردد و ديگر از بازگشت به منزل شوهرش خوددارى مىورزد و هرچه پدر و مادر و نزديكان به منظور بازگشت به منزل شوهر تلاش مىورزند با مخالفت دختر روبرو مى شوند و در اين اواخر دختر تهديد به خودكشى در صورت فشار جهت رفتن به خانه شوهر كرده و بعد از اين پدر با رأى گرفتن طلاق خلع به شوهر مراجعه مى كند ولى شوهر از روى عناد او را طلاق نمى دهد آيا حاكم شرع يا وكلاى او مجاز به اجراى صيغه طلاق بمنظور نجات زندگى دختر هستند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال بر زن واجب است به خانه شوهر برگردد مگر آن كه عذر شرعى داشته باشد از قبيل خوف تلف نفسى مثلاً .

  سؤال 1082 : در صورت استنكاف زوجه از وطى در دبر آيا ناشزه محسوب مى شود .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : خير چون جواز وطى دبر به نظر ما مشروط به رضايت زوجه مى باشد حسب بعض روايات .

  سؤال 1083 : اگر مرد در امر جماع و زناشويى افراط مى كند كه براى سلامت و مزاج زن يا شوهر مضر باشد آيا زن مى تواند از تمكين امتناع ورزد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه موجب ضرر معتد به باشد و پزشك منع نموده باشد مى تواند امتناع بنمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاطاعت زن از شوهر

  سؤال 1084 : آيا اطاعت كردن زن از تمام دستورات و اوامر شوهر كه خلاف شرع نباشد واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن لازم نيست هرچه شوهرش بگويد و يا امر كند اطاعت نمايد مگر آن كه با حق استمتاع و بهره برى و تلذذ از زن منافات داشته باشد .

  سؤال 1085 : زن تا چه حد بايد از شوهر اطاعت كند و فرمان بردار باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در امور مربوط به استمتاع شوهر از زن ، بايد زن از شوهر اطاعت كند و نسبت به بيرون شدن از خانه و مسافرت نيز بدون اجازه شوهر حق ندارد و نيز حق ندارد بدون اجازه شوهر كسى را به منزل راه دهد و شوهر مى تواند مانع از نذر كردن زنش شود و هكذا اگر روزه مستحبى منافى با استمتاع شوهر باشد ، مى تواند مانع شود و در صورت عدم مزاحمت احوط استحبابى آن است كه بدون اجازه روزه نگيرد .

  سؤال 1086 : آيا زن مى تواند بدون اجازه از شوهر خود به ديگران كمك مالى و صدقه از مال خود بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از مال خودش اشكال ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاطاعت زوجه در ايام عقد

  سؤال 1087 : خانمى به عقد مردى درآمده ولى هنوز عروسى نكرده ، پدر به او مى گويد به خانه فلان شخص برو براى صله رحم ، ولى همسر مى گويد راضى نيستم ،او بايد حرف كدام يك را عمل كند همسر را يا پدر را ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه شوهر مصلحت نمى داند كه زوجه به خانه آن شخص رود فلذا نهى مى كند زوجه بايد اطاعت نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبيرون رفتن زن بدون اذن شوهر

  سؤال 1088 : رفتن زن به خانه پدر و مادرش بدون اجازه شوهر چه حكمى دارد ؟ اگر مدت زيادى به او اجازه ندهد چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بدون اجازه شوهر ، زن حق ندارد از خانه خارج شود ، حتى براى رفتن به خانه پدر ومادر و در صورتى كه شوهر فشار بياورد به نحوى كه زن در حرج واقع شود ، آنگاه بى اجازه او مى تواند از خانه بيرون رود به مقدارى كه رفع حرج شود .

  سؤال 1089 : مردى كه از همه جهت حقوق زنش را كه عقد دايم و رسمى كرده اند رعايت مى كند و كوچكترين كوتاهى در انجام وظيفه ندارد آيا حق دارد كه از زنش بخواهد بدون رضايت او به جايى نرود ؟ وظيفه زن در اين مورد چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بيرون رفتن زن از خانه اگر بى اذن شوهر باشد جايز نيست و بدون اجازه او يا نهى او حق ندارد از خانه خارج شود مگر براى كار واجب شرعى مانند حج واجب و امثال آن .

  سؤال 1090 : با وجوب احسان به والدين اگر شوهر زن را از رفتن به منزل آنها منع كند آيا زن مى تواند بدون اذن شوهر به منزل والدين برود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن حق ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج شود حتى براى ديدار پدر و مادر ، لكن اگر به حدى برسد كه براى زن حرجى و مشقت آور باشد ، برزن لازم نيست از شوهراجازه خروج بگيرد ، به مقدار رفع حرج به نحو اكل ميته ، مخصوصاً اگر شوهر به قصد ايذاء و اضرار او را از بيرون رفتن منع كند .

  سؤال 1091 : اگر زن بداند شوهرش با خروج وى از منزل راضى و يا اينكه ممانعت نمى كند آيا باز هم اذن و اجازه شوهر در جهت خروج از منزل شرط است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با احراز رضايت شوهر مى تواند از منزل خارج شود .

  سؤال 1092 : اينجانب كار مند دانشگاه قم و ساكن در قم هستم و داراى حقوق مكفى و متمكن از اداره زندگى براى همسرم مى باشم . با اين شرائط مرقوم فرماييد آيا همسرم بدون اجازه اينجانب مى تواند در شهر تهران به تحصيل و يا ادامه كار مشغول شود ؟ (قابل ذكر است اشتغال به كار و تحصيل همسرم مشكلاتى براى زندگى مشتركمان پديد آورده است) ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال خانم شما اگر ادامه تحصيل و اشتغال در بيرون خانه را ضمن عقد ازدواج با شما شرط كرده باشد ، شما نمى توانيد مانع شويد ، و گرنه شرعاً مى توانيد مانع شويد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحق مطالبه مهر قبل از تمكينfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1093 : آيا زوجه مى تواند قبل از نزديكى با استفاده از حق حبس ، كل مهريه را مطالبه كند ؟ يا اين كه حق حبس مطالبه دين مستقر ( نصف مهريه ) را مشروعيت مى بخشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زوجه شرعاً مى تواند قبل از نزديكى از تمكين ممانعت كند تا تمام مهريه خود را بگيرد ، البته اگر در ضمن عقد شرط تأخير نداشته باشد كه در اين صورت حق حبس و ممانعت ندارد و همچنين اگر زوجه قبل از گرفتن مهريه تمكين نموده و زوج نزديكى كرد ، بعد از آن زوجه نمى تواند به جهت مطالبه مهريه از تمكين امتناع كند .

  سؤال 1094 : آيا در صورتى كه زوجه به هر دليلى تا پايان دريافت كل مهريه حاضر به تمكين و انجام عروسى نباشد ، زوج مى تواند ازدواج رسمى دائمى مجدد با شخص ديگرى داشته باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مرد حق دارد تا چهار زن بطور دائم بگيرد و براى تمتع حدى نيست و منوط به رضايت زوجه نمى باشد مگر در عقد شرط نموده باشد كه ازدواج مجدد با رضايت زوجه باشد در اين صورت عمل به شرط الزامى است و لكن موجب بطلان عقد جديد نمى شود .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتمكين زوجه نسبت به زوج تارك الصلاةfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1095 : مردى است كه نماز نمى خواند و به طهارت اهميت نمى دهد و فرزند خود را هم از انجام كارهاى شرعى منع مى كند ، آيا همسر اين مرد مى تواند از همبستر شدن با او خوددارى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : زن حق امتناع از همبسترى ندارد مگر آن كه واقعاً شوهرش منكر نماز و روزه و امثال آن گردد كه در نتيجه مرتد و كافر شده باشد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاستفاده كردن شوهر از خانه زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1096 : زنى به عقد ازدواج مردى درآمده و پس از 6 سال از ايشان جدا شد ، در طول زندگى مشترك ، شوهر از تهيه منزل كه جزء وظايف مرد مى باشد ، امتناع نمود و دراين مدت در منزل متعلق به زوجه سكونت داشت و على رغم اعتراض مكرر اقدام نكرد ، با توجه به اين كه شوهر از ملك زن استفاده برده آيا زوجه مى تواند از شوهر اجرت المثل زمان تصرف را مطالبه كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اين خانم واقعاً راضى نبود كه شوهرش در منزل شخصى او سكونت كند و اين مطلب را مكرراً به او گفته باشد و شوهر تهيه مسكن نكرده باشد زوجه مى تواند از شوهرش اجرت المثل زمان استفاده از منزل شخصى خود را مطالبه نمايد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbعزل منىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1097 : عزل منى در موقع انزال چه حكمى دارد ؟ آيا كفاره هم دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : عزل منى در موقع انزال اگر با رضايت همسرش باشد جايز است و گرنه احوط استحبابى ترك است .

  سؤال 1098 : آيا اگر در جماع مرد از يك وسيله مصنوعى مانند كاندوم استفاده كند حكم دخول دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى صدق دخول مى كند على الاظهر .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbبوسيدن عورتينfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1099 : بوسيدن و مكيدن عورتين براى زوجين چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbخوردن شير همسرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1100 : آيا شوهر مى تواند شير همسر را بخورد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مانعى ندارد .

  سؤال 1101 : آيا فرد بزرگسال مى تواند شير زن رابخورد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر همسر او باشد جايز است و دليل بر حرمت نيست .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbازدواج مجددfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1102 : شخصى كه ازدواج كرده و به عللى به حرام مى افتد ، آيا ازدواج مجدد بر او واجب است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ازدواج مجدد بر او واجب نيست لكن فعل حرام را نبايد انجام دهد و خود را حفظ نمايد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت بعد از فوتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1103 : اگر زن يا شوهر فوت كند آيا كما كان محرميت نسبت به ديگرى برقرار است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرميت رفع نمى شود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com