پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • عقد موقت  
 • 1388-05-20 12:49:16  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصيغه فارسى - اذن پدر - دخول در دبرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1062 : اگر زن و مردى چنين عقد كنند كه مدت و مبلغ خاصى قرار دهند و زن بگويد راضيم آيا اين عقد صحيح است ؟ اگر دختر باكره بدون اذن پدر باشد چطور ؟ اگر تماس بين آنها در دبر باشد آيا لازم است زن پس از تمام شدن مدت عده نگه دارد يا آن كه مى تواند فوراً با مرد ديگر ازدواج كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال اگر به گفتن راضيم ، انشاء تمتع موقت نموده بعيد نيست صحت ، لكن معذلك احتياط به گفتن متعت يا زوجت بلفظ عربى ولو بتوكيل غير ترك نشود ، راجع به اجازه پدر در باكره در وقتى كه رساله آية الله العظمى والد را حاشيه مى نمودم متن را ترجيح دادم ترتب آثار جماع از لزوم غسل وعده و تمام المهر و حد بر دخول در دبر محل اشكال است و مشهور بين علما عدم فرق بين دبر و قبل است ، لذا احتياط ترك نشود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbعقد موقت مشروط به عدم استمتاعfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1063 : آيا عقد موقت ، مشروط بعدم استمتاع زوج جايز است ؟ و در صورت جواز ، زوجه مدعى است يكساعت بوده براى محرميت و زوج مدعى است يكسال بوده ، قول كدام يك مقدم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : عقد موقت بشرط عدم استمتاع جايز است و در فرض سؤال قول زوجه معتبر است ، مگر آن كه زوج بر ادعاى خودش مدرك شرعى داشته باشد چون كه زوج ادعاى زياده مى كند واصل عدم زياده است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاذن پدرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1064 : آيا در عقد موقت براى دختر اذن پدر لازم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در ثيبه نياز به اجازه پدر و جد نيست و در باكره چنانچه به مصالح و مفاسد خود مى رسد ، مثلاً مانند پدر تشخيص مى دهد ، محتاج اجازه نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbهبه كردن مدتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1065 : فردى در دوران قبل از بلوغ ، پدرش دو دختر براى او عقد كرد ، در همان قبل از بلوغ يكى از دخترها را دوبار رخصت نمود ( يعنى ابراء مدت كرد ) و والدين اين دختر عقد او را با يك نفر ديگر بستند ، بعد از بلوغ وقتى كه مى خواست با دومى عروسى كند سومين بار رخصت نمود و مهريه اش را داد ، حالا ادعا مى كند رخصتى كه داده بودم بدون قصد بود و مجبور بودم ، شاهدى هم بر اين ادعا ندارد ، آيا اين رخصت درست است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال بعد از اين كه رخصت داد و مدت را هبه نمود و مهر را داد ، ادعاى او كه من قصد نداشتم قبول نمى شود ، مگر آن كه به طريق قطعى اثبات نمايد كه قصد نداشته و لقلقه لسان بوده .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbعقد موقت با زنان زنا كارfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1066 : ازدواج موقت با زنان زناكار ( كه وقت و حدود را رعايت نمى كنند ) چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تا زمانى كه توبه نكرده اند مكروه است على الاظهر ، ولى بعد از توبه كردن با مراعات شرايط و احكام ازدواج موقت مانعى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت با زنى كه در عده متعه استfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1067 : زن و مردى ازدواج موقت نمودند و وقت آن به پايان رسيد . آيا در زمانى كه زن در عده متعه به سر مى برد اين دو با هم محرم هستند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با انتهاء مدت نامحرم مى شود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com