پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • نيت روزه  
 • 1388-05-20 12:45:10  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •    استمرار نيت 

  سؤال 554 : علما مى گويند در نيت استمرار لا زم است و اگر در بين روز قصد افطار كند گر چه چيزى نخورد روزه اش باطل است . آيا اگر اراده خوردن نمايد و سپس از اراده خود برگردد نيز روزه اش باطل مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در هر دو صورت روزه باطل است .

  كفايت خوددارى كردن بجاى نيت

  سؤال 555 : در مورد كسى كه نمى داند چگونه نيت كند آيا به امارات مانند بيدار شدن براى سحرى مى توان اكتفا كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : همان خوددارى كردن در ماه رمضان نيت او است .

  قصد روزه غير رمضان

  سؤال 556 : كسى كه عمداً در ماه مبارك رمضان روزه غير رمضان را نيت كند ، حكم اين روزه اين است كه نه روزه ماه مبارك رمضان حساب مى شود و نه روزه اى كه نيت كرده ، قضا نمودن اين روزه كافى است يا كفاره هم بايد بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فقط قضا لازم است .

  نيت يوم الشك

  سؤال 557 : نيت روزه يوم الشك چگونه است ؟ نيت آخر شعبان كند يا اول رمضان ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نيت شعبان كند ، اگر رمضان نبود كه به نيت خودش است و گرنه قهراً از رمضان حساب مى شود .

  تجديد نيت بعد از برگشت از سفر

  سؤال 558 : اگر از شب نيت كرده كه به سفر برود و قبل از ظهر برگردد آيا بعد از برگشتن بايد نيت را تجديد كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه در سفر افطار نكرده تجديد نيت واجب است .

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com