پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مطهرات  
 • 1388-05-20 12:42:24  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • احکام طهارت كتاب استفتاءات
  احكام تخلى برطرف شدن عين نجاست مطهرات

   

   آب كر و جارى


  آب دريا

  سؤال 39 : آب دريا ، آيا كر محسوب مى شود يا جارى ، و يا اصولاً چه نوع آبى محسوب مى شود ؟

  جواب : آب دريا كر است و معمولاً متصل به آب جارى هم مى باشد .

  شك در كر بودن

  سؤال 40 : اگر مقدارى از آب كر برداشته شود و در كر بودن آن شك شود چه حكمى دارد ؟

  جواب : كريت و مطهريت آن استصحاب مى شود .

  تعيين مقدار كر

  سؤال 41 : با توجه به اين كه وزنها ارتباط مستقيم با جاذبه دارند و به لحاظ اين كه جاذبه سياره ها و كرات منظومه شمسى و اقمار آن با زمين ، تفاوت شدت و ضعف دارد ،مثلا جاذبه ماه از زمين به مراتب ضعيف تر است ، حال در امر مقدار كر در منطقه قمر مساحت ملاك است يا وزن ؟

  جواب : در فرض سؤال مقدار كر با مساحت سنجيده شود .

  شستن بوسيله ماشين لباسشويى

  سؤال 42 : اگر در ماشين لباسشويى به لباسى كه در حال چرخيدن است آب جارى متصل شود ، آيا آن لباس پاك مى شود ؟

  جواب : اگر آب جارى كه متصل به لباس است به همه اجزاء لباس برسد پاك مى شود .

  غساله آب كر

  سؤال 43 : اگر روى ديوار خون چكيده باشد و عين آن را ازاله كنيم و با شيلنگ متصل به كر روى آن آب بگيريم آيا غساله اى كه روى قالى مى ريزد نجس است ؟

  جواب : پاك است .

  سؤال 44 : اگر كودكى روى قالى بول كند آيا مى شود به اين طريق آن را تطهير كنيم كه حصارى دور نجاست قرار داده و شيلنگ آب را روى آن بگيريم و محل نجاست را دست بكشيم و غساله در همانجا مستهلك شود ؟ آيا با توجه به اين كه غساله از محل منتقل نشده ، آب موجود بعد از بستن شير آب پاك است ؟

  جواب : در فرض سؤال غساله پاك است چون هنگام اتصال به آب كر مستهلك شده بنابر اين پاك مى شود .

  آب چاه

  پمپاژ آب چاه

  سؤال 45 : آيا آب چاه كه بوسيله موتور از چاه كشيده مى شود در حال روشن بودن موتور حكم آب جارى را دارد ؟

  جواب : در صورتى كه آبهاى جذب شده توسط موتور شيئاً فشيئاً و متصلاً بيرون مى آيد و منقطع نمى شود حكم جارى را دارد .

  زمين

  سيمان ، آجر و اسفالت

  سؤال 46 : آيا ته كفش و كف پا در اثر راه رفتن بر روى سيمان و آجر و آسفالتى كه سنگهاى آن ظاهر شده است پاك مى شود ؟

  جواب : نسبت به سيمان و آجر محل اشكال است و اسفالتى كه سنگهايش ظاهر شده چنانچه مقدارى راه برود كه يقين نمايد محل تنجس به راه رفتن روى سنگها زايل شده طاهر است .

  خاك سيارات ديگر

  سؤال 47 : آيا آب و خاك كرات منظومه شمسى در حكم آب و خاك كره زمين در امر طهارت است ؟

  جواب : بله چنانچه آب و خاك صدق كند.

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com