پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • درس هاي اصول فقه آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله  
 • 1392-04-20 18:14:37  
 • تعداد بازدید : 678   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • بسم الله الرحمن الرحیم

  درسهای اصول  مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد شاهرودی دامت برکاته به صورت صوتی آماده گردیده است. 

  لذا جهت دریافت و دانلود می توانید بر روی گزینه دانلود هر کدام راست کلیک کرده و سپس گزینه Save Link As... را کلیک نمایید تا در مسیر دلخواه سیستم شما ذخیره نمایید.

  با توجه به پایین بودن احتمالی سرعت در بین کاربران اینترنت جهت سهولت دانلود هر درس به چند قسمت تفکیک شده است. فرمت فایل های صوتی نیز بصورت mp3 می باشد.

  دانلود بصورت یکپارچه و فایل Rar(زیپ)

  دانلود بصورت بخش بندی شده در حجم پایین و فایل صوتی

  جلسات و توضیحات آنها
  دانلود {حجم: 9MB} قسمت پنجم
  قسمت چهارم
  قسمت سوم
  قسمت دوم
  قسمت اول
  جلسه اول: بحث تعبد به ظن
  دانلود {حجم: 9MB} قسمت پنجم
  قسمت چهارم
  قسمت سوم
  قسمت دوم
  قسمت اول
  جلسه دوم: بحث تعبد به ظن
  دانلود {حجم: 5MB}

  قسمت سوم
  قسمت دوم
  قسمت اول
  جلسه سوم: تعبد به ظن - جواب آقا ضیاء به اشکال ابن قبه
  دانلود {حجم: 6MB}
  قسمت چهارم
  قسمت سوم
  قسمت دوم
  قسمت اول
  جلسه چهارم: جواب اشکال
  دانلود {حجم: 6MB}
  قسمت چهارم
  قسمت سوم
  قسمت دوم
  قسمت اول
  جلسه پنجم: ایراد به فرمایش آقا ضیاء
  دانلود {حجم: 7MB}
  قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه ششم: آیا جعل امارات به نحو حجیت است یا طریقیت
  دانلود {حجم: 7MB}
  قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه هفتم: اشکال «الا ان یکان» که در امور خطیره عقلا به خبر ثقه اعتنا نمی کنند.
  دانلود {حجم: 7MB}
  قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه هشتم: فرمایش شیخ به اینکه مجعول  حکم تکلیفی است و حجیت اماراة منتزع از حکم تکلیفی است.
  دانلود {حجم: 6MB}
  قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه نهم: جواب از اشکال مرحوم میرزا به مبنای شیخ در باب حجیت اماراة
  دانلود {حجم: 9MB} قسمت پنجم
  قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه دهم: ادله قائلین به عدم حجیت ظواهر کتاب
  دانلود {حجم: 8MB} قسمت  پنجم قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه یازدهم: ادلة قائلین به عدم حجیت ظواهر کتاب
  دانلود {حجم: 8MB}   قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه دوازدهم: از جهت صدور در فتوا به اخبار
  دانلود {حجم: 6MB}   قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه سیزدهم: حجیت قول رجالی و قول لغوی از چه باب است؟
  دانلود {حجم: 6MB}   قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه چهاردهم: بحث و اجماع منقول
  دانلود {حجم: 8MB} قسمت پنجم قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه پانزدهم: حجیت اجماع از چه باب است.
  دانلود {حجم: 7MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه شانزدهم: بحث اجماع
  دانلود {حجم: 9MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول

  جلسه هفدهم: بحث اجماع

  دانلود {حجم: 8MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه هجدهم:
  دانلود {حجم: 6MB}  

  قسمت دوم قسمت اول

  جلسه نوزدهم:

  بحث اقسام اجماع

  دانلود {حجم: 6MB}  

  قسمت دوم قسمت اول جلسه بیستم: فرمایش مرحوم آخوند در دلیل انسداد

  دانلود {حجم: 10MB} 

  {بخش اول   -   بخش دوم}

    قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول

  جلسه بیست و یکم: بحث شهرت

  دانلود {حجم: 7MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و دوم: بحث شهرت
  دانلود {حجم: 8MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و سوم: بحث ادله حجیت شهرت
  دانلود {حجم: 6MB}  

  قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و چهارم: ادله حجیت شهرت
  دانلود {حجم: 6MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول

  جلسه بیست و پنجم: بحث ادله شهرت

  دانلود {حجم: 6MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و ششم: بحث ادله شهرت
  دانلود {حجم: 6MB}  
  قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و هفتم: بحث حجیت خبر واحد و بیان مبانی و ادله
  دانلود {حجم: 5MB}  

  قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و هشتم: بحث ادله حجیت خبر واحد آیه نباء
  دانلود {حجم: 5MB}  

  قسمت دوم قسمت اول جلسه بیست و نهم: بحث ادله حجیت خبر واحد آیه نباء
  دانلود {حجم: 4MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه سی ام: اشکالات بر آیه نباء و جواب
  دانلود {حجم: 10MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه سی و یکم: بحث خبر واحد اشکالات بر اخبار مع الواسطه و جواب

  دانلود {حجم: 10MB}

  {بخش اول  -  بخش دوم}

    قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه سی و دوم: بحث خبر واحد اشکالات بر اخبار مع الواسط و جواب
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه سی و سوم: بحث ادله حجیت خبر واحد آیه نباء و بیان نتیجه
  دانلود {حجم: 9MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه سی و چهارم: آیه نفر

  دانلود {حجم: 11MB}

  {بخش اول  -  بخش دوم}

    قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه سی و پنجم: آیه نفر
  دانلود {حجم: 5MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه سی و ششم: آیه نفر

  دانلود {حجم: 10MB}

  {بخش اول  -  بخش دوم}

    قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 37: ادله حجیت خبر واحد و بیان اشکال بر آیه نفر
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول

  جلسه 38: آیه نفر

  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 39: ادلیه حجیت خبر واحد آیه کتمان
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 40: ادلیه حجیت خبر واحد آیه کتمان
  دانلود {حجم: 4MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 41: آیه کتمان و استدلال به آیه وما ارسلنا من قبلک الا رجالا به فاسئلوا لاهل الذکر
  دانلود {حجم: 5MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 42: اشکال بر استدلال فاسئلو اهل الذکر

  دانلود {حجم: 12MB}

  {بخش اول  -  بخش دوم}

    قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 43: حجیت خبر واحد آیه اُذن
  دانلود {حجم: 4MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 44: حجیت خبر واحد: اخبار تعارض
  دانلود {حجم: 9MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 45: حجیت خبر واحد : سیره
  دانلود {حجم: 4MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 46: علم اجمالی صغیر و کبیر
  دانلود {حجم: 9MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 47: حجیت خبر ثقه، انهلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر
  دانلود {حجم: 4MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 48: علم اجمالی صغیر و کبیر و بیان اشکالات

  دانلود {حجم: 10MB}

  {بخش اول - بخش دوم}

      قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 49: ادله عقلیه بر حجیت خبر واحد

  دانلود{حجم: 6MB}

     
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 50: وجوه عقلیه برای اثبات حجیت خبر واحد، وجه سوم

  دانلود{حجم: 6MB}

     
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 51: ادله عقلیه حجیت ظن
  دانلود{حجم: 9MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 52: ادله عقلیه حجیت ظن
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 53: ادله عقلیه حجیت ظن
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 54: اشکالات میرزا بر شیخ و مناقشه در بحث دفع ضرر محتمل
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 55: ادله عقلیه حجیت ظن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و مناقشه
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 56: مقدمات انسداد
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 57: بیان لا یجوز الاهمال و وجوب احتیاط
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 58: منشأ لا یجوز الاهمال و وجوب احتیاط آیا عقل است یا شئ و بیان عسر و حرج
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 59: بیان مرحوم آخوند با بیان عسر و حرج - علم اجمالی از بین نمی رود.
  دانلود {حجم: 5MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 60 : دلیل انسداد و بیان مرحوم آخوند در ملاک و درب احتیاط
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 61: بیان مرحوم میرزا در مورد اضطرار در باب علم اجمالی
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 62: اضطرار الی غیر المعین
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 63:
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 64: ملاک در عمل به وظیفه ناب آیا واقع است یا ظن به طریق
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 65: بیان اشکالات نسخ و صاحب فصول و جوابهای میرزا
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 66: اشکال آخر بر صاحب فصول و بیان بر مشکلات تعهدات انسداد
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 67: بیان قول محقق صاحب حاشیه سابق که قائلند که ملاک در عمل به ظن، ظن به طریق است
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 68:اشکالات مرحوم میرزا بر مقدمات محقق صاحب حاشیه
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 69: اشکالات مرحوم میرزا بر محقق صاحب حاشیه
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 70: اشکال سوم مرحوم میرزا به صاحب حاشیه
  دانلود {حجم: 6MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 71: اشکال دیگر مرحوم میرزا بر صاحب حاشیه
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 72: ایجاب احتیاط
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 73: آیا ظن به واقع حجت است یا ظن به طریق
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 74: آیا نتیجه مطلق است یا مهمل است

  دانلود {حجم: 10MB}

  {بخش اول  -  بخش دوم}

    قسمت چهارم قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 75: آیا مطلق ظن حجت است یا در بعضی موارد
  دانلود {حجم: 3MB}    

  قسمت اول جلسه 76:
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 77:
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 78:
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 79:
  دانلود {حجم: 5MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 80:
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 81:
  دانلود {حجم: 6MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 82:
  دانلود {حجم: 5MB}    
  قسمت دوم قسمت اول جلسه 83:
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 84: اینکه در اصول عقاید تقلید و انسداد نیست
  دانلود       قسمت دوم قسمت اول جلسه 85: به علت کیفیت فوق العاده پایین قرار داده نشد.
  دانلود {حجم: 4MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 86: معرفت به طریق حکما و فلاسفه تمام نیست
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 87: طریق معرفت
  دانلود {حجم: 5MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 88: مباحث شک(بیان مقدمات)
  دانلود {حجم: 5MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 89: مباحث شک(حکم ظاهری)
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 90: بیان مقدمات برائت در رسائل
  دانلود {حجم: 4MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 91: امر رابع: مجاری اصول(از مقدمات)
  دانلود {حجم: 4MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 92:
  دانلود {حجم: 5MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 93: بیان امور مقدمی در بحث شک
  دانلود {حجم: 5MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 94: امر پنجم
  دانلود {حجم: 4MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 95: ادله برائت
  دانلود {حجم: 8MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 96: ادله برائت: آیه شریفه
  دانلود {حجم: 6MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 97: ادله برائت قرآن آیه شریفه: و ما لکم الا تأکلو...
  دانلود {حجم: 6MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 98: نقل اشکالات حدیث رفع
  دانلود {حجم: 6MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 99: نقل اشکالات
  دانلود {حجم: 6MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 100: بیان اشکالات رفع ما لا یعلمون
  دانلود {حجم: 5MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 101: حدیث رفع
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 102:
  دانلود {حجم: 7MB}     قسمت سوم قسمت دوم قسمت اول جلسه 103: حدیث رفع
  دانلود {حجم: 6MB}       قسمت دوم قسمت اول جلسه 104:
   
   
 • مطالب مرتبط
 •  

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com