پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • داستانهايي از زمين كربلا -ماءواى حسين  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • اى زمین کربلا اینجا بود ماءواى من  ***  مى شود اى کربلا اینجا فزون غمهاى من
  کربلا بر روى تو عرش خدا بنهاده پا  ***  تا ببوسد خلق عالم خاک زیر پاى من
  کربلا اینجا دگر وادى جانبازان بود  ***  قاب قوسین عون و جعفر،اکبر او" ادناى من
  کربلا وادى طور مصطفى اینجا بود  ***  غرق خون اینجا بیند خواهرم سیماى من
  کربلا این سرزمین گلزار زهرا مى شود  ***  در کنار یکدیگر پرپر شود گلهاى من
  از براى کشتن من شمر دون بى حیا  ***  میزند با چکمه بر سینه سیناى من
  این سر نورانى بالاى نى منزل کند  ***  مى چکد از نوک نى خون جگر از ناى من
  هرکه چون آرام دل با نغمه هاى جان گداز  ***  مى شود مدهوش اگر نو شد مى از میناى من تارک زیارت قبر حسین (ع )
  شخصى به خدمت امام صادق (ع ) عرض کرد: فداى تو شوم ، چه مى فرمائید در حقّ کسى که ترک کند زیارت قبر حضرت حسین (ع ) را، و در حالى که قادر به زیارت آنحضرت باشد؟
  فرمود: مى گویم که او عاقّ حضرت رسول (ص ) و عاقّ ما شده است ، و سبک شمرده است امرى را که براى او نافع است .
  و هر که آن حضرت را زیارت کند خدا حوائج او را متکفل مى گردد. و کفایت مهمّات دنیائى او رامى نماید. و زیارت آن حضرت بارى بنده روزى جلب مى نماید، و آنچه در این راه خرج نماید خدا به او عوض مى دهد، و گناه پنجاه ساله او را مى آمرزد، در حالى بسوى اهل خویش باز مى گردد که هیچ گناه و خطائى بر او نباشد، مگر آنکه از نامه عمل او محو شود. و اگر در این سفر بمیرد ملائک نازل مى شوند و او را غسل مى دهند و گشاده شود براى او درى بسوى بهشت که داخل شود بر او نسیم بهشتى .
  و اگر سالم بماند گشاده شود براى او درى که نازل شود از آن در روزى او و حقتعالى به عوض هر درهمى که او خرج کرده است هزار درهم به او بدهد وبراى او ذخیره نماید، و چون محشور شود به او گویند که خدا این عوض ‍ را براى تو ذخیره کرده است و امروز به تو رسانید.(۴۸)
  فضیلت زیارت کربلا
  عبداللّه ابن حماد نقل مى کند: روزى امام صادق (ع ) به من فرمود:
  اى حماد نزد شما فضیلتى هست که مثل آن به احدى داده نشده است . و گمان ندارم آن چنان که باید آن را بشناسید و بر او محافظت نمائید! و قیام به حقّ آن کنید. و از براى آن فضیلت اهلى هست که ایشان را براى آن کار نام برده اند، و به ایشان توفیق عطاء کرده اند، و این رحمتى است که خداوند تعالى به ایشان بخشیده است .
  پرسیدم : آن فضیلت که نام بردید و وصف نمودید کدام است ؟
  فرمود: زیارت جدّم حضرت امام حسین (ع ) است . زیرا که او غریب است و در زمین غریب مدفون شده است .
  هر که به زیارت او مى رود، بر او برمى گرید. و هر که به زیارت او نمى رود، بر مصیبت او اندوهناک مى باشد و دلش مى سوزد. هر که او را به یاد مى آورد ترحّم مى کند.
  و هر که نظر کند به سوى قبر پسرش در پائین پاى او، در بیابانى که خویشى و دوستى نزد او نیست و حق او را غصب کردند، و جمع شدند جمعى از کافران و مرتدّان از دین ، و یاورى یکدیگر کردند تا او را کشتند، در بیابانى دفن نکرده انداختند، و منع کردند از او آب فراتى که سگان مى خوردند، و ضایع کردند حق رسول خدا (ص ) را، و وصیّتى که در حقّ او و اهل بیتش ‍ کرده بود.
  پس او مدفون گردید، جفا یافته در میان قبرهاى خویشان و شیعیان خود. هر که نزد او مى رود، وحشت مى یابد از تنهائى او، و دورى از جدّ بزرگوارش . و در منزلى افتاده است که نمى رود نزد او مگر کسى که خدا دلش را به ایمان امتحان کرده است ، و حقّ ما را به او شناسانده باشد.
  پس گفتم : فداى تو شوم من مى رفتم به زیارت آن حضرت ، تا آنکه مبتلا شدم به خدمت خلیفه و حفظ اموال او و من نزد ایشان مشهور شده ام . لهذا در این ولا از براى تقیّه ترک کرده ام و من مى دانم که زیارت آن حضرت ثواب بسیارى دارد.
  فرمود که : (مى دانى که کسى که به زیارت آن حضرت میرود چه فضیلت دارد و او را نزد ما چه نیکى ها است ؟!).
  گفتم : نه .
  فرمود که : (امّا فضیلت زیارت کننده او: پس مباهات مى کنند به او ملایکه آسمان ها و امّا آنچه نزد مابراى او هست پس ترحّم مى کنیم براى او هر صبح و شام ).
  وبه تحقیق که خبر داد مرا پدرم که : روضه آن حضرت از روزى که مدفون شده است هرگزخالى نبوده است از کسى که صلوات فرستد بر او از ملائکه یا جنیّان یا آدمیان یا وحشیان صحرا. و هیچ چیز نیست مگر آرزوى حال زیارت کننده آن حضرت مى کند و خود را از براى برکت بر او مى مالد و به نظر کردن به سوى او امید خبر مى دارد براى آنکه برکت یافته است به نظر کردن به سوى قبر آن حضرت .
  بعداز آن فرمودکه :
  (شنیده ام که قومى از نواحى کوفه و غیر ایشان مى روند نزد قبر آن حضرت و زنان مى روند و ندبه و نوحه مى کنند در نیمه ماه شعبان پس بعضى قرآن مى خوانند و بعضى قصّه هاى جانسوز آن حضرت را ذکر مى کنند و بعضى مرثیه مى خوانند؟).
  گفتم : بلى فداى تو شوم دیدم بعضى از اینهایى که مى فرمائى .
  فرمودکه : (حمد و سپاس خداوندى را که در میان مردم جمعى را مقّرر فرموده است که مى آیند به سوى ما و ما را مدح مى کنند و مرثیه از براى مصیبت ما مى گویند و مى خوانند. و دشمن ما گردانیده است کسانى را که طعن کنند بر آنها از خویشان و غیر ایشان و استهزاءکنند بر ایشان و قبیح شمارند کردار ایشان را).(۴۹)
  آئینه دار کربلا
  اى آسمان عشق نگینت ستاره است  ***  قربان شدن براى تو با یک اشاره است
  هر کهکشان که سر بکشد در سراى تو  ***  در پیش پاى تو چو یکى سنگ خاره است
  انوار روى تو بنوشته به ساق عرش  ***  ثاراللّه است حسین و حسین ابن ثاره است
  بنما نگه به نایب خود اى شکسته دل  ***  از روى بام سوى تو اندر تظاره است
  سر داده ام بر سر راهت ولى ببین  ***  جسمم به روى خاک و عدویم سواره است
  بسکه کشید جسم غریبم به کوچه ها  ***  آویزه هر پاره تنم بر قناره است
  اما زغیب این سخن از تو شنیده ام  ***  در قتلگاه زخم تنت بى شماره است
  با چشم دل به دیدمت اندر دم وداع  ***  بر روى سینه تو حسین شیر خواره است
  مهر و ولا و عشق تو دریاى پر خروش  ***  آرام دل چو قطره اى اندر کناره است
  زائر حسین اگر در آتش هم باشد نجات مى یابد
  سید بن طاووس علیه الرّحمه از محمد بن احمد بن داوود نقل کرده است که مى گفت :
  من همسایه اى داشتم که او را على بن محمد مى گفتند. گفت که من هر ماه یک مرتبه به زیارت امام حسین (ع ) مى رفتم . و چون سنّم بالا رفت و جسمم ضعیف شد مدّتى به کربلا نرفتم ، و بعد از مدّتى پیاده روانه شدم ، و در مدّت چند روز به کربلا رسیدم ، زیارت کردم و نماز خواندم و چون به خواب رفتم دیدم که حضرت امام حسین (ع ) از قبر بیرون آمده و به من مى گوید:
  چرا مرا جفا کردى ؟ و قبل از این به من نیکوکار بودى !
  گفتم اى سیّد جسمم ضعیف شده است و پایم بى قوّت شده است و در این وقت ترسیدم که آخر عمر من باشد چند روز راه آمده ام تا به زیارتت رسیده ام و روایتى از شمابه من رسیده است مى خواهم از شما بشنوم ، فرمود: بگو!
  گفتم که روایت مى کنند که شما فرموده اید: هر که به زیارت من آید در حیات خود من او را بعد از وفاتش زیارت مى کنم .
  فرمود: که بلى من گفته ام و اگر او را در آتش جهنّم بیابم از آتش او را بیرون مى آورم .(۵۰)
  _____________________________________________
  ۴۷-کامل الزیارات ص ۱۴۵ ،بحارالانوار ج ۱۰۱ ص ۶۷ روایت ۵۹.
  ۴۸-التهذیب ج ۶ ص ۴۵ - المستدرک ج ۲ ص ۲۰۴.
  ۴۹- بحارالانوار ج ۱۰۱ ص ۷۴ - ۷۳ المستدرک ج ۲ ص ۲۰۳ نورالعین ص ۱۰۸
  ۵۰- بحارالانوار ج ۱۰۱ ص ۱۶ - المستدرک ج ۲ ص ۳۲۴.

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com