پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Sunday 07 June 2020 - الأحد 14 شوال 1441 - يکشنبه 18 3 1399
 
 
 
 • ŞİİRLER  
 • 1389-04-08 21:50:48  
 • تعداد بازدید : 54   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • Mahşer Ağlar

  "Hüseyn'e yerler ağlar, göğler ağlar
  Betul u Murteza, Peyğember ağlar."
  Hüseyn'in nuhesin (Dilriş) yazanda
  Müselman sehlidir, ki kâfir ağlar
  Kör olmuş gözlerin kan tutdu Şimr'in
  Ki görsün öz elinde hancer ağlar
  Hüseyn'in köyneği Zehrâ elinde
  Çeker kıyha kıyamet, mahşer ağlar
  Atanda Hermele ok Kerbelâ'de
  Göreydin düşmen ağlar, leşger ağlar
  Kucağında, göreydin Ümm-ü Leyla
  Alıp na'ş-ı Ali Ekber'i ağlar
  Rübâb, nisgil döşünde süt görende
  Başında kâküli Ekber hevâsı
  Yel ağlar, sünbül ağlar, anber ağlar
  Yazanda Âl-i Tâhâ nuhesin men
  Ali, şakk-ul kamer, mihrab tilit kan
  kulak ver, mescid okşar, minber ağlar
  Ali'den (Şehriyâr), sen bir işare
  Kucaklar kabri, Malik Eşter ağlar[1]

  İlahi Nur

  Vardır sevgin, yatır cana
  Sen Peygamber nurundansın
  Canlar kurban olsun sana
  Sen Zehra’nın nurundansın

  Ezanı söyleten sensin
  İslam’ı dirilten sensin
  Kur’ân’ı okutan sensin
  Sen Peygamber nurundansın

  Allah hizbini dirilttin
  Şeytan hizbini çürüttün
  Irkçılığı mahkum ettin
  Sen Zehra’nın nurundansın

  O günde ki, İmam oldun
  Gerçeği halka duyurdun
  Hakkı batıldan ayırdın
  Sen Ali’nin nurundasın

  Dünyayı başından attın
  Canını Allah’a sattın
  Kerbela’da susuz yattın
  Sen Peygamber nurundansın

  Ekber’ini şehit verdin
  Zeyneb’ini esir verdin
  Peygamberler yolun gittin
  Sen Zehra’nın nurundansın
  Kanınla sen ırmak yaptın
  Zalimlerin kökün kazdın
  Nebiyle Miraca çıktın
  Sen Peygamber nurundansın

  Durmadan ağlıyor gözler
  Sona ermez bu matemler
  Aşkınla inler yürekler
  Sen Zehra’nın nurundansın

  Gökte melekler ağladı
  Şialar kara bağladı
  Yezitler kalbin okladı
  Sen Peygamber nurundansın


  Bu ok Sakife’den çıktı
  Vahiy inen kapıyı yaktı
  Kerbela’da seni yıktı
  Sen Peygamber nurundansın

  Bu arada olan oldu
  Cemel savaşı vuku buldu
  Başın mızrağa vuruldu
  Sen Zehra’nın nurundansın

  Ali’nin eli bağlandı
  Zehra’nın kapısı yandı
  Esğer boğazdan oklandı
  Sen Zehra’nın nurundansın

  O gün Yezit başa geçti
  O gün Hasan zehir içti
  O gün Zeynep esir düştü
  Sen Zehra’nın nurundansın

  Hatırlarsın o günleri
  Sakife’de geçenleri
  Kerbela’da ölenleri
  Sen Peygamber nurundansın

  Zalimlere karşı durdun
  Dini tahriften korudun
  Din yolunda şehit oldun
  Sen Zehra’nın nurundansın

  Canım kurban Kerbela’na
  Meydanda yalnız kalana
  Kolları kalem olana
  Sen Peygamber nurundansın

  Makam peşinde olanlar
  Dini dünyaya satanlar
  Seninle bir olamazlar
  Sen Peygamber nurundansın

  Müminler seni savunur
  İsa canın feda kılır
  İslam sende mana bulur
  Sen Peygamber nurundansın[2]

  Fâtıma Gül Goncaları

  Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım
  Kerbelâ fâciasın yâd ederek ağlayalım
  Giyelim kisve-yi mâtem karalar bağlayalım
  Matem-i Âl-i Abâ ile ciğer dağlayalım
  Soldu ey vâh bugün Fâtıma gül goncaları
  Öldürüldü Ali’nin gönlünün eğlenceleri
  Bilmek ister misin ey ehl-i velâ n’oldu bugün
  Gül-ü bağı Nebevî, ne yazık soldu bugün
  O Hüseyinî alıcı, işte şehit oldu bugün
  Matem-i Âl-i Abâ ile cihan soldu bugün
  Soldu ey vâh bugün Fâtıma gül goncaları
  Öldürüldü Ali’nin gönlünün eğlenceleri
  Hastalanmış yatıyordu ol Ali-yyi Esğer
  İnliyordu bir içim su diyerek o server
  Sararıp solmuş idi hayf ki o mâh-i enver
  Bir içim suyu diriğ etti o zâlim ebter
  Soldu ey vâh bugün Fâtıma gül goncaları
  Öldürüldü Ali’nin gönlünün eğlenceleri
  Sarılıp boynuna Zeyneb dedi ey Zeyn’el- Âbâ
  Edeyim göz yaşım ile seni yavrum işbâ
  Ağlıyor şimdi bize ruh-i cenâb-ı Zehrâ
  Göğsüme koy başını ağlama ey mehlika
  Soldu ey vâh bugün Fâtıma gül goncaları
  Öldürüldü Ali’nin gönlünün eğlenceleri
  Safder-i Kerbubelâ işte bugün oldu şehit
  Gudve-yi ehl-i safâ işte bugün oldu şehit
  Ziynet-i arz u semâ işte bugün oldu şehit
  Muhibb-i Âl-i Abâ işte bugün oldu şehit
  Soldu ey vâh bugün Fâtıma gül goncaları
  Öldürüldü Ali’nin gönlünün eğlenceleri
  İçti çün cam-ı şehâdet O Hüseyin-i yektâ
  Yere düştükte başı titredi Arş-ı A’lâ
  Göklere çıktı aman velvele-yi vâ veylâ
  Sen de eflâke çıkar nâleni “Hazmi” şeydâ
  Soldu ey vâh bugün Fâtıma gül goncaları
  Öldürüldü Ali’nin gönlünün eğlenceleri[3]

  Aşkın Mâcerâsı

  Hicrî altmışıncı yıl, unutulmuştu İslâm
  Her taraf zulüm dolu, her tarafta katliâm
  Göz yaşları sel gibi, her yer mazlumun âhı
  İnsânî erdemlerin öldürülmüştü ruhu

  Çıkarlar olmuştu din, cihâd mal-mülk tezgâhı
  Hortlamıştı çöllerin, yağmacılık ilâhı
  Susturulmuştu diller, altın veya kılıçla
  Kürsülerde sefiller, oynaşırken inançla

  Unutmuştu insanlar, hâyatın gayesini
  Hak’tan başka her şeye, “Lâ” demek pâyesini
  İlâhî niyâbetin, özgürlük mirâcını
  Değişerek giymişti, küfrün zillet tâcını

  Kararmıştı ufuklar, ümitler tükenmişti
  Ali bir çok cephede, vuruşarak gitmişti
  Sürgünde “Ebûzerler”, mu’minler yitirilmiş
  Medineli sevgili, zehirle kâtledilmiş

  Ölüm kol geziyordu, aman yoktu kimseye
  Kalmamıştı cesâret, hak sözü söylemeye
  Mazlumun feryadına, sağır olmuş kulaklar
  Zihinler doldurulmuş, zây edilmişti haklar

  Bekliyordu hakikat, yürekli evladını
  Anası insanlığın, en mükemmel kadını
  Celladın pençesinde, güvercin raks eylemez
  Zillet uzaktı ondan, zillete boyun eğmez

  Bir er çıktı sahneye, Murtezâ’nın evinden
  Yiğitlik suyu içmiş, Fâtıma kevserinden
  Peygamber hâtırası, özgürlerin mevlâsı
  “En güzel hüner ölüm”, olmuştu Elif-Bâ’sı
  Mârufu buyurarak, münkerden nehy etmenin
  Mektebinde yetişmiş, en büyük öğretmenin
  Rabbânî marifetin, yegâne temsilcisi
  Ellerinde ceddinin, “gökten gelen inci”si

  Hedefi hidâyetti, kan dökmek asla değil
  Hakkı ıslâh etmekti, saltanat, dünya değil
  Topraktan vâr edilmiş, bedenler geçicidir
  Yâr ile vâdeleşmek, âşıkların işidir

  Bir avuç kahramanla, yöneldi Kerbelâ’ya
  Muazzam bir imanla, “heyhât” çekti dünyaya
  Yırtarken yeni şirkin, gösteriş maskesini
  Yeniden yazdı aşkın, diriliş bestesini

  Rahmet diyarında can, görünce Leylâ’sını
  Geçerek kendisinden, gördü nur deryâsını
  Fısıldaştı yavaşça, kılıçların ruhuyla
  Kucaklaştılar aşkla, ilk kıvılcım nuruyla

  Allah’a tevekkülün, yek numune önderi
  Cilvegâhı cânânda, ağlattı âlemleri
  Aşkın mâtemi vardır, vuslatın böylesine
  Ayak basınca karga, “Ankâ”nın sînesine

  Âşıklar vâdîsinde, ağladı aşk hançeri
  Tavâf edip öperken, Yâr’in öptüğü yeri
  Mecnun idi âlemler, Hüseynî velâyete
  Âciz kaldı kalemler, o aşkı rivâyete

  Ebedilik yolunda, en muhteşem kâfile
  Aşkın şehidi oldu; yürüdü bin nâz ile
  Ellerinde mâşukun, ölümsüzlük abâdesi
  Olamaz böyle aşkın, sözlerle ifadesi

  Âlemi imkanda Yâr, etti sırrı âşikâr
  Bu kan Hakkın kanıdır, kıymeti pâhası var
  Âl-i Tâ-Hâ güzeli, yaktı can çırâğını
  Yüz gösterdi sevgili, açarak duvağını[4]
  __________________________
  [1] - Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar/Tebriz
  [2] - İsa Mehdevi
  [3] - Mustafa Tolunay
  [4] - Hüseyin Yalçın

   
   
 • مطالب مرتبط
 •  
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :

   
   
   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com