پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • صندوق هاى محلى   
 • 1388-05-20 12:57:48  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 1787 : تعدادى از كسبه محل صندوقى محلى با سرمايه هاى برابر تأسيس كرده ايم تا ضمن كارگشايى سريعتر از اعضا و كم شدن وابستگى به بانك داراى سود دهى و رشد اقتصادى باشد ، آيا مى توانيم با تحويل چك به تاريخ روز چكى از خود وام گيرنده يا شخص ثالث كه مدت دارد به قيمت بيشترى بگيريم ؟ چگونه تمام جوانب شرعى رعايت شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به اين شكل كه در سؤال فرض شده عين ربا است و جايز نيست ، ولى اگر صندوق چك هايى دارد كه از مردم طلبكار است و دين حال شده است ، مى تواند مبلغ اين چك ها را بفروشد در مدت معين به مبلغ بيشتر كه در ذمه خريدار باشد و براى اطمينان چك مدت دار بگيرد ، يا آنكه ارز به او قرض دهيد كه عين آن را بعداً بدهد و از بالا رفتن قيمت ارز استفاده كنيد ، و درصورتى كه يقين داشته باشيد كه ارز تنزل نخواهد كرد ، شما سود برده ايد ، يا اينكه از وام گيرنده خانه يا مغازه اى خريدارى كنيد و شرط كنيد كه هر وقت مبلغ را آورد تا يكسال يا مدت معين ديگر حق فسخ داشته باشد آنگاه خانه را به او هر ماهه اجاره دهيد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com