پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • بانك غير اسلامى  
 • 1388-05-20 12:57:44  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 1784 : آيا سود گرفتن از بانك يا شركت مسلمان ها جايز است ؟ از غير مسلمان ها چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سود گرفتن از بانك و يا از شركت هاى مسلمان اگر تحت عنوان مضاربه باشد و شرائط آن مراعات شود مانعى ندارد واما گرفتن سود از غير مسلمانها تحت هر عنوانى باشد جايز است .

  سؤال 1785 : پولى را در يكى از كشورهاى غير مسلمان در بانك مى گذاريم آيا گرفتن فايده اين پول جايز است يا نه ؟ آيا بطور كلى فايده پول و سود دادن جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پول پرداخت نمودن به بانك هاى غير اسلامى و سود گرفتن از آن ها چه با شرط باشد و چه بدون شرط به عنوان استنقاذ مانعى ندارد ، ولى سود پول گرفتن از بانك هاى اسلامى چنانچه بدون شرط باشد اشكال ندارد و اما با شرط اگر شرائط مضاربه در آن موجود باشد ايضاً مانعى ندارد و الاّ جايز نيست .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com