پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • سپرده بانكى  
 • 1388-05-20 12:57:42  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسود سپرده

  سؤال 1777 : استفاده از سود سپرده و قرض الحسنه در بانك چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بانك ها حسب قوانين خود به سپرده تحت عنوان مضاربه يا مشاركت و غيره سود مى دهند ، و اگر شرائط مضاربه و ديگر قراردادهاى شرعى مراعات شود گرفتن سود مانعى ندارد ، و اما جايزه هايى كه براى سپرده قرض الحسنه تعيين شده كه به قيد قرعه مى دهند پس اگر شرط نكند جايزه به او بدهند يا در قرعه كشى شركت دهند ، مى تواند جايزه را بگيرد .

  سؤال 1778 : سود سپرده هاى كوتاه مدت يا بلند مدت كه توسط بانك ها پرداخت مى گردد چه صورت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سود سپرده هاى بانك ها اگر تحت عنوان مضاربه باشد و شرائط آن مراعات شود گرفتن آن مانعى ندارد .

  سؤال 1779 : شخصى پولى را به صورت سپرده كوتاه مدت يا بلند مدت در بانك مى گذارد و هر ماه بانك نسبت به مقدار پول طبق شرايط خاصى مبلغى به صاحب حساب مى پردازد ، آيا مى شود اين پول را قبول كرد و آيا به آن خمس تعلق مى گيرد يانه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه پول را بدون شرط فايده در بانك گذاشته و اگر به او فايده ندهند مطالبه نمى كند و بانك تبرعاً به جهت ترغيب وجهى به صاحب پول مى دهد جايز است گرفتن آن ، و چنانچه زائد از مؤونه سنه باشد خمس را بدهد .

  سؤال 1780 : شخص يك ميليون تومان دارد و آشنا بتمام مسائل مضاربه نيست آن را به بانك مى دهد و به نماينده بانك مى گويد اين وجه را شما از طرف بانك وكيل هستيد بگيريد وطبق ميزان شرع و جمهورى اسلامى با آن وجه كار كنيد و از منافع آن كه خود بانك تعيين كرده پانزده درصد به من بدهيد ، مرقوم فرماييد اين مضاربه صحيح است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مقصود آن باشد كه بانك با آن پول كار كند و 15 % از منافع اين پول به صاحب پول بدهد ، صحيح است ، و همچنين اگر 15% را به عنوان على الحساب بدهد تا در آخر كار با سود مشاع تعيين شده مصالحه نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesسود ماهيانه

  سؤال 1781 : اشخاصى به بانك پول مى دهند و بانك هر ماه در برابر پولى كه به بانك داده شده سود مشخصى مى دهد ، آيا اين كار از نظر شرعى اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به نحو مضاربه صحيح باشد به اين صورت كه از منفعت مقدار مشخصى براى شخص باشد و على الحساب هر ماه مقدارى به ايشان بدهند و آخر سر حساب نمايند و نقيصه را نيز تدارك نمايند يا مصالحه نمايند صحيح است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمضاربه 5 ساله

  سؤال 1782 : مقدارى سرمايه دارم كه مى خواهم به بانك بسپرم به مدت 5 سال ودر مقابل بانك به صورت هر ماه يا هر سه ماه يا هر سال مقدارى سود به عنوان على الحساب يا قطعى پرداخت مى نمايد و آن را به نام مشاركت يا مضاربه ناميده اند ، خودم هم نمى دانم و خودم درصدى را معين نكرده ام بلكه خود بانك معين كرده ، آيا پول گذاشتن به اين صورت در بانك اشكال دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : صورت صحيح و شرعى آن اينست كه پول را به بانك بدهند به عنوان مضاربه ، يعنى بانك با اين پول تجارت نمايد و منفعت و سود آن بين بانك و صاحب پول قسمت شود به نحو مقدار معينى مثلاً ثلث منفعت يانصف يا ربع آن مال مالك باشد ، و مانعى ندارد كه هر ماهه مثلاً يك مقدار على الحساب به او بدهند و بعد از تعيين منفعت بقيه حق او را بدهند اگر باقى داشته باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com