پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • بانكدارى  
 • 1388-05-20 12:57:40  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  
  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسپرده قرض الحسنهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1768 : اگر كسى پول را به قصد برنده شدن در بانك گذاشت و جايزه گرفت ، آن جايزه چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر شرط نكند او را در قرعه كشى جايزه شركت دهند اشكال ندارد ، اگر چه داعى او برنده شدن باشد .

  سؤال 1769 : اگر انسان به نيت جايزه پولى را در بانك بگذارد و به او جايزه بيفتد ، آيا اين كار جايز است و جايزه بانك براى اين شخص حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه به بانك قرض دهد و شرط كند جايزه به او بدهند ربا و حرام است اما اگر فقط مى داند كه جايزه به اومى دهند و به همين نيت قرض بدهد يا به بانك بسپرد اشكالى ندارد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحساب پس انداز كودكانfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1770 : براى فرزندم در بانك حساب پس انداز بازكرده ام و فرزندم تا سن 18 سالگى حق برداشت ندارد ، و هر بار كه مبلغى را به حسابش واريز مى كنم مسئول بانك اظهار مى دارد مبلغى به عنوان سود به حساب شما اضافه شده و آن را در دفترچه منظور مى نمايد آيا اين سود كه به دفترچه واريز مى شود شرعى است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سودى كه بانك به دفترچه فرزند شما منظور مى نمايد چنانچه شرط نگرديده باشد و بانك صرفاً بعنوان تشويق و جلب مشتريان بيشتر مى دهد مانعى ندارد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوام گرفتن از بانكfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1771 : اشخاصى از بانك وام مى گيرند و بانك با آنها قرار مى گذارد كه مثلاً اگر 3 ميليون به آنها وام مى دهد بايد اقساط اين وام را طورى بدهد كه 6 ميليون بشود يعنى دو برابر وام پول به بانك بدهند ،آيا اين از نظر شرعى اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ربا مى شود مگر اينكه يكى از راههاى فرار از ربا عمل شود .

  سؤال 1772 : اين جانب پولى به مبلغ 3 ميليون تومان در بانكى گذاشته ام كه در آينده با گرفتن وام از آن بانك مغازه اى خريدارى نمايم ، أولاً اگر اين مبلغ 3 ميليون را در بانك نمى گذاشتم وام شامل حالم نمى شد ، ثانياً وامى كه بانك مى دهد در قبال پس انداز خودم و جواز كسب مى باشد . آيا از نظر شرعى گرفتن اين وام از بانك بلااشكال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه بانك وام دهد و قبل از اين كه وام دهد بگويد من به كسى وام مى دهم كه مبلغى در اين بانك به عنون وديعه يا به عنوان قرض يا به عنوان مشاركت قرار دهد و در زمان دادن وام پس از برداشتن وديعه شرطى به بهره دادن نكند ، وام بانك اشكال ندارد . و اما قرض دادن به بانك و شرط كردن نفعى اشكال دارد ، واگر قرض گرفتن از بانك نفع حساب نشود ، اشكال ندارد ، اما وام دادن بانك براى خريد مغازه در حقيقت وام نيست ، بلكه جزء يكى از معاملات مانند مشاركت يا جعاله و امثال آن مى باشد ، لذا جايز است على الاظهر .

  سؤال 1773 : آيا مى شود از وامهاى بانك ها استفاده كرد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه تحت يكى از قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و شركت و غيره باشد با رعايت شرايط شرعى جايز است از آن استفاده كرد ، ولى اگر قرض بدهد و شرط كند سود بدهند ربا و حرام است و مالك وام نمى شود ، ولى مى تواند در آن تصرف كند ، چون بانك حتى اگر بداند ملك شما نشده راضى است .

  سؤال 1774 : آيا وام ازدواج كه از بانك يا صندوق قرض الحسنه مى گيرند مى شود در هر جهتى مصرف كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بستگى به شرط قرض دهنده دارد ، اگر قرض مطلق بوده ، گيرنده مالك مى شود ، و مى تواند در هر جهتى مصرف نمايد .

   

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

   

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوام گرفتن از بانك بعنوان مضاربهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1775 : بانك به عنوان مضاربه پولى مى دهد كه جنس معين خريدارى شود مثلاً گندم ، و تا مدت يكسال در پرداخت مهلت دارد ، عامل براى حل مشكل ربا با آن پول يك معامله صورى مى كند يعنى از شخصى گندم مى خرد و به او مى فروشد بدون آن كه تحويل بگيرد و سپس آن پول را به مصارف ديگر مى رساند . اولاً : آيا اين معامله صورى براى فرار از ربا جايز است و نافذ ؟ ثانياً : درمدت باقيمانده آن پول به چه عنوان نزد عامل مى ماند و حكم تصرف در آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : معامله صورى باطل است متعاملين بايد قصد جدى داشته باشند و انشاء بيع بنمايند ، و اما اينكه مشترى قبل از قبض و تحويل گرفتن گندم را بفروشد صحيح نيست در اجناس مكيل و موزون مگر آنكه بنحو توليت و بدون كم و زيادى در قيمت بفروشد بموجب چند روايت ، و اين پول در اين مدت باقيمانده نزد عامل به عنوان مال المضاربه مى ماند و بايد به نحوى كه قرار داده اند عمل نمايد .

  سؤال 1776 : اينجانب قرارداد مضاربه با بانك بسته ام در اين قرارداد بانك مالك و بنده عامل هستم و بدون هيچ تعدى از شرائط قرارداد بلكه به جهت تغيير وضع بازار ورشكست شده ام ، يعنى از پولى كه از بانك دريافت كرده ام هيچ سودى عايد نشده بلكه اصل سرمايه ضرر كرده ، اينك بانك مطالبه اصل مال و سودى كه در بين نبوده بلكه به حساب خيالى كه اگر اين مضاربه سود مى كرد مى نمايد ضمناً اين قرارداد تا آخر مدت آن فسخ نشده است ، حكم مسأله چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض ظاهر سؤال كه شما سود ننموده ايد و هيچ تخلفى از تعهدات ننموده ايد و بانك هم فسخ ننموده بانك حق مطالبه سود خيالى را ندارد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb
   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com