پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • محرم و نامحرم  
 • 1388-05-20 12:57:16  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1694 : آيا خواهر زن پدر محرم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرم نيست .

  سؤال 1695 : آيا زن ربيب ( پسر خوانده ) محرم است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرم نمى باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحرميت بعد از مرگfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1696 : آيا محرميت محارم نسبى و يا سببى غير مماثل بعد از مرگ كماكان برقرار است بدين معنى بتوانند مورد لمس و نظر قرار بگيرند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرميت باقى است تا وقت دفن به اندازه متعارف على الاظهر .

  سؤال 1697 : اگر زن يا شوهر فوت كند آيا كما كان محرميت نسبت به ديگرى برقرار است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : محرميت رفع نمى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbروابط اجتماعىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1698 : در بعضى روايات محدوديت هايى براى زن تأكيد شده است مانند عدم صحبت غير ضرورى با نامحرم ياد نگرفتن نوشتن ، كم تر در اجتماع رفتن ، آيا زن امروزى هم كه بخواهد به مقامات معنوى برسد بايد رعايت نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در احكام اسلامى چيزى كه واجب بوده يا حرام ، بين امروزه و سابق فرق نمى كند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمحدوده نگاه و صداى نامحرمfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1699 : محدوده نگاه وشنيدن صداى نامحرم را بيان فرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم حرام است چه با قصد لذت باشد يا بدون قصد لذت ، و نگاه كردن مرد به صورت و دست زن نامحرم جوان عمداً حتى بدون لذت حرام است على الاحوط ، و همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است ، و نگاه كردن به صورت و دستهاى او با قصد لذت حرام است و بدون لذت احوط ترك است و زن بايد صداى خود را از مرد نامحرم مخفى نمايد و با نامحرم بيشتر از مقدار لازم تكلم ننمايد و مرد نيز جايز نيست صداى زن را با قصد لذت بشنود ، و بر مرد لازم نيست صداى خود را از زن نامحرم بپوشاند .

  سؤال 1700 : خوردن نيم خورده غذا يا نوشيدنى زن نامحرم توسط مرد و يا بالعكس چه حكمى دارد ؟ ( مثلاً بعد از پايان ميهمانى ها ، جهت اسراف نشدن )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbملاك رابطه بين دختر و پسرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1701 : ميزان و ملاك در رابطه بين دختر و پسر نامحرم چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : روابط پسر و دختر در صورتى جايز است كه موارد زير دقيقاً مراعات شود :

  1ـ نظر به يكديگر از روى لذت و شهوت ننمايند .

  2ـ مرد به بدن و موهاى زن بلكه حتى صورت و دستهاى او نظر نكند نسبت به زن جوان گرچه از روى شهوت نباشد .

  3ـ زن به بدن مرد نگاه نكند و على الاحوط به صورت و دستهاى او نيز نگاه نكند مگر بمقدار ضرورت .

  4ـ نبايد يكديگر را لمس كنند گرچه از روى شهوت نباشد ، بنابراين دست دادن به يكديگر جايز نيست .

  5ـ سخنان شهوت آميز را ترك نمايند بلكه شوخى و مزاح با يكديگر نكنند .

  6ـ زن بايد مواظب باشد نامحرم صداى او را نشنود مخصوصاً اگر به صورت آواز و صداى خوش باشد ولكن صحبت عادى غير موجب ريبه و شهوت بمقدار لازم مانعى ندارد .

  7ـ در صورتى كه لازم باشد يكى از موارد فوق انجام شود مى توان عقد محرميت بين پسر و دختر خواند و آنها يا دائماً يا بطور موقت ازدواج كنند و در صورتى كه دختر رشيده باشد و خير و شر خود را تميز دهد اذن پدر لازم نيست ، اگر چه احتياطى كه ترك آن سزاوار نيست آنست كه با اذن پدر باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكار كردن زن در اداراتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1702 : آيا اشتغال زنان در اداراتى كه محل مراجعه مردان است جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با مراعات حجاب مانعى ندارد و بايد زن جوان صورت خود را از نامحرم بپوشاند على الاحوط .

  سؤال 1703 : حكم كار كردن زن در اداراتى كه غالباً با نامحرم سروكار دارند چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مى تواند خود را از اجانب و امور محرمه نگاه دارد مانعى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbآرايشگرى زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1704 : شغل و كار آرايشگرى براى زن چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : براى زن ها اشكال ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbرانندگى كردن زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1705 : با توجه به اينكه متأسفانه در جامعه ما نگاههاى شيطانى به نامحرم رايج شده است :

  اولاً : زن مى تواند در انظار و معابر عمومى با رعايت حجاب اسلامى رانندگى كند ؟ ثانياً : اگر زنى از لحاظ مالى احتياج نداشته باشد مى تواند در خارج از منزل شاغل گردد ؟ ( با توجه به اينكه متأسفانه در ادارات و مؤسساتى كه زن و مرد نامحرم در كنار يكديگر شاغلند مشاهده مى گردد معاصى چون شوخى ، خنده با نامحرم و عدم رعايت حريم اسلامى رواج دارد . )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نسبت به رانندگى بانوان و حفظ حجاب در رساله عمليه ذكر كرده ايم كه زن جوان احتياط واجب است كه كاملاً صورت را بپوشاند ، پس با اين وصف مشكل است كه بتوانند رانندگى بنمايد ، و اما كار در بيرون منزل ، چنانچه يقين دارد كه در حرام مى افتد ، بايد ترك كند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbهمكارى زن و مرد در امور هنرى و اجتماعىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1706 : محدوده روابط و همكارى زن و مرد در عرصه هاى هنرى و اجتماعى چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون غالباً همكارى زن و مرد در عرصه هاى هنرى مستلزم بعضى محرمات از قبيل نگاه كردن و تماس پيدا كردن و شنيدن صداى زن نامحرم مى باشد لذا جايز نيست ، آرى اگر هريك جداگانه و بدون نامحرم فعاليت كنند و سپس بوسيله مونتاژ يا روش هاى ديگر مثلاً فيلمى بسازند كه محذورات سابق و مانند آن را در بر نداشته باشد و از جهات ديگر نيز حرام نباشد اشكال ندارد ، كما اينكه در عرصه هاى اجتماعى زن مى تواند فعاليت كند بشرط نبودن محاذير شرعى مانند خروج از خانه بدون اذن شوهر يا تماس با نامحرم و مانند آن .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحجاب زنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesوجوب حجاب

  سؤال 1707 : آيا حجاب از ضروريات دين است ؟ و حكم كسانى كه به آن بى اعتنا هستند چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اصل حجاب از ضروريات دين است و منكر آن احكام خاصه دارد ولى بى اعتنايى به معناى انكار نيست ، بلكه صرفاً حكم تكليفى دارد كه حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكيفيت حجاب

  سؤال 1708 : حدود حجاب اسلامى بانوان چيست ؟ و اصولاً چه كيفيتى در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم بايد رعايت شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پوشاندن بدن از نامحرم و همچنين دست ها و صورت براى زن هاى جوان لازم است على الاحوط ، و همچنين برآمدگى هايى كه موجب تهييج شهوت مى باشد على الاحوط .

  سؤال 1709 : عده اى با استفاده از وسائل تبليغاتى حركت خزنده اى را بر عليه چادر كه يك حجاب ملى و سنتى است آغاز كرده اند و مى گويند چادر مشكى براى بانوان مكروه است ، و بايد پوشش جديد جايگزين گردد مانند مانتو و كت و دامن با رنگهاى متنوع ، آيا چنين حرف و اقدامى صحيح است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بر زنان واجب است كه تمامى بدن خويش را بپوشانند به نحوى كه اندام آنها مشخص نگردد و جلب نظر ننمايد ، كه در حال حاضر بهترين پوشش چادر مشكى غير براق است ، و اما كراهت چادر مشكى استثناء شده است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesحكمت حجاب

  سؤال 1710 : نظر به اينكه امروزه در جامعه بعضى حجاب بانوان بالاخص چادر را نوعى محدوديت مى دانند فلسفه داشتن حجاب و فتواى مبارك را در اين باره بفرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حجاب مطمئن ترين و بهترين وسيله براى حفظ جامعه از مفاسد اخلاقى و اجتماعى است ، حجاب به زن وقار و متانت مى بخشد و ارزش و شخصيت زن را افزايش مى دهد و عفت و عصمت او را حفظ مى كند و از فروپاشى خانواده ها جلوگيرى مى كند ، امنيت و اعتماد و پاكدامنى و انس و محبت را در زندگى زناشويى ايجاد مى كند ، زنان در سايه حجاب مى توانند به كارهاى خود مشغول شوند و وظيفه خود را به نحو حسن انجام دهند و از نظر ما زن جوان بايد روى خود را از نامحرم بپوشاند بنابر احتياط واجب .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمقتضيات زمان و مكان در حجاب

  سؤال 1711 : آيا حجاب با مقتضيات زمان و مكان متفاوت است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اصل حجاب و پوشش متفاوت نمى شود و بايد در همه حالات مراعات شود ، لكن ممكن است كيفيت آن به حسب مكان ها فرق كند ، مثلاً بعضى با چادر مراعات حجاب مى كنند كه اولى بهتر است ، و بعضى بوسيله لباس ( مانتوى گشاد ) و روسرى ، و در بعضى دهات به نحو ديگر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesحجاب زن در مقابل پسر بچه غير مميز

  سؤال 1712 : وظيفه پوشش و حجاب زن در مقابل پسر بچه غير مميز چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه پسر بچه مميز نباشد جايز است ترك حجاب و پوشش مطلقاً ، و اما اگر مميز باشد ولى بالغ نباشد بايد محاسن بدن را بپوشاند على الاحوط .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com