پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • اعانه ظالم  
 • 1388-05-20 12:57:9  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكار كردن براى فرقه ضاله

  سؤال 1679 : فرقه اسماعيليه به حكم امام خود عشر مال خود را به او مى دهند ، امام آنان هم مثلاً بيمارستان مى سازد آيا كارمند آنان شدن جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر اين نوع عمل ها موجب ترويج و تقويت عقايد باطله آنان شود جايز نيست و إلاّ مانعى ندارد .

  سؤال 1680 : اسماعيلى هاى ساكن در دول اسلامى و غير اسلامى براى امام اسماعيلى مقدارى پول مى فرستند امام آنان پول را به فقراء مى دهد ، يا با آن پول دبيرستان و بيمارستان مى سازند و بر آنها اسم امام خود را مى گذارند مثل آقاخان ، آيا با اين كارها ترويج مذهب آنان نمى شود ؟ خصوصاً كه وقتى براى افتتاح اين محلها مى آيد از او استقبال مى كنند و او مذهب خود را اظهار مى كند آيا جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اين نوع كمكها موجب ترويج و تقويت عقايد باطله آن فرقه گردد يقيناً جايز نيست ، و گرنه ساختن دبيرستان و بيمارستان و ايجاد راه وامثال آنها فى حد نفسه شرعاً كار نيكى است و همچنين است حكم كار كردن براى آنان و مزد گرفتن در مقابل آن .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesكارمند شدن در دولت غير اسلامى

  سؤال 1681 : آيا كارمند شدن در دولت هاى غير اسلامى جايز است ؟ آيا بر مزد آنان حكم مجهول المالك جارى مى شود يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : كارمند شدن در دولت هاى جائر چنانچه اصل عمل استخدامى اين شخص شرعاً حرام نباشد مثل كار ربوى و امثال آن مانعى ندارد ، و مزدى هم كه مى گيرد مالك مى شود ولى بهتر است براى مصرف آن از حاكم شرع اجازه بگيرد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesشركت مجالس دراويش

  سؤال 1682 : رفتن به مجالس دروايش چه حكمى دارد ؟ در صورتى كه اين افراد چهارده معصوم را قبول دارند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به هيچ وجه جايز نيست .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com