پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قمار  
 • 1388-05-20 12:56:55  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعناى قمار

  سؤال 1636 : منظور از قمار چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قمار عبارت است از برد و باخت و معناى آن نزد عرف معلوم و مشخص است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesگرفتن مال ديگرى با قرعه

  سؤال 1637 : آيا جايز است چند نفر مالى را اعم از پول يا كالا روى هم بگذارند و با قرعه تمام آن را به يك نفر واگذار كنند بدون هيچ باز پرداختى ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست زيرا قمار است ، و قمار حرام است ، حتى اگر بدون آلات قمار باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesشرط بندى در مسابقات

  سؤال 1638 : اگر دو دسته از بچه ها بين خود با رضايت قرار بگذارند مسابقه اى برگزار كنند و هركس برنده شد جايزه اى را كه با پول طرفين خريدند ببرد ،آيا اين عمل جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : درصورتى كه رهن و شرط بندى باشد جايز نيست ، ولى اگر بعد از برنده شدن طرفين راضى باشند جايزه را به شخص برنده بدهند با اجازه اولياى خود صحيح است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesورق يا پاسور

  سؤال 1639 : آيا ورق يا پاسور حرام است ؟ در صورتى كه برد و باخت درآن نباشد حكمش چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آلات مخصوص قمار اگر با برد و باخت باشد حرام است ، و بدون برد و باخت على الاحوط لو لم يكن اقوى نيز حرام است .

  سؤال 1640 : بازى با پاسور و شطرنج و تخته نرد چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با برد و باخت حرام است و بدون برد و باخت نيز احوط حرمت است بلكه در شطرنج اقوى حرمت است .

  سؤال 1641 : با كامپيوتر پاسور بازى كردن چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر برد و باخت باشد جائز نيست واگر برد و باخت نباشد احتياط واجب ترك آن است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبازى با آلات قمار براى سرگرمى

  سؤال 1642 : بازى كردن با آلات قمار بجهت سرگرمى چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : استعمال آلات مخصوص به قمار به هر قصد و هر نحو باشد حرام است حتى بدون برد و باخت بنابر احتياط وجوبى .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبرگه هاى قرعه كشى

  سؤال 1643 : به دنبال ترويج طرحهاى ارمغان بهزيستى و هماى رحمت توسط رسانه هاى جمعى در بسيارى از شهرها و استانها نيز اين طرحها و مشابه آن به اجرا درآمده است ، كه مجريان آنها هدف از جمع آورى وجوه خيريه مردم را تأسيس مراكز قرآنى و خيريه و هيأتهاى مذهبى از اين طرح اعلام نموده اند ، لطفاً حكم شرعى آن را مشروحاً و صريحاً بيان فرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون اغلب كسانى كه اين اوراق را مى خرند به قصد گرفتن جايزه كه يكنوع ( برد و باخت ) است آن را مى خرند ، لذا از خريد و فروش آن بايد خوددارى كرد ، ولى اگر طرحى در بعض مساجد و مؤسسات ريخته شود كه مردم منحصراً به قصد كمك به فقرا و يا جلسات قرائت قرآن و يا امور خيريه ديگر اقدام به خريد اوراق اين خيريه ها بكنند ، ولى احتمال بدهند شايد جايزه به نام آنها بيفتد اشكال ندارد .

  سؤال 1644 : آيا برگه هاى ارمغان بهزيستى كه مردم 200 تومان پرداخت مى كنند و مبلغ چند ميليون تومان برنده مى شوند حلال است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر از اول به قصد برنده شدن جايزه در ارمغان بهزيستى شركت كرده بود ، اصل شركت و گرفتن آن جايزه شرعاً حرام است ولى چنانچه صرفاً بقصد كمك و مساعده در اين امر خير شركت كرده بود ، شركت كردنش جايز ولى گرفتن جايزه در هر حال جايز نيست چونكه غالب مردم به قصد دريافت جايزه شركت مى كنند مگر آنكه بداند از مال ديگرى غير از مال شركت كنندگان به او مى دهند و قصد گرفتن جايزه نداشته باشد .

  سؤال 1645 : حكم خريد و فروش برگه هاى ارمغان بهزيستى و هماى رحمت چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط ترك آن است ، زيرا اغلب مردم به قصد جايزه خريدارى مى كنند .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com