پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • لهو  
 • 1388-05-20 12:56:50  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعيار لهو و آلات لهو

  سؤال 1624 : معيار لهو حرام چيست كه فقهاء عظام اعلى الله كلمتهم ذكر كرده اند استعمال آلات لهو حرام است ، و ساز و آواز مخصوص مجالس لهو حرام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : لهو عبارت از افعالى است كه در مجالس اهل طرب انجام مى شود و موجب تلذذ مى شود و در اغلب افراد سبب طرب و برانگيختن قواى شهويه حيوانيه مى شود و انسان را از ياد خدا باز مى دارد كه نمى توانند اغلب در آنجا به ياد خدا باشند و به امر باطل مى شتابند و آلات آن آلات لهو است از قبيل مزمار و طبل باقسامه ، كبرات ، كبر ، طنبور ، عرطبه ، معزف و امثال اينها و مراجعه به عرف و لغت نماييد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمطلق لهو

  سؤال 1625 : آيا غير از اسماع و استماع صوت مطرب كارهاى لهوى ديگر حرام مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : لهوى كه تصريح به حرمتش شده مانند طبل و مزمار و شطرنج و نظائر اينها حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمجالس لهو

  سؤال 1626 : رفتن به عروسى كه لهو و لعب در آن وجود دارد اگر براى اجابت دعوت برادر مؤمن باشد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : رفتن به چنين مجالسى حرام است ، واجابت دعوت مؤمن در موارد حلال مستحب است نه در موارد حرام .

  سؤال 1627 : در مورد بودن در مجلس لهو و طرب بدون استماع ، آيا نفس جلوس موضوع حرمت است ؟ آيا جلوس در مجلس غيبت بدون استماع و كذب و تهمت و بنحو كلى جلوس در مجلس معصيت موضوعيت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جلوس ننماييد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com