پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • غنا و موسيقى  
 • 1388-05-20 12:56:43  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمعناى غنا

  سؤال 1595 : مقصود از غنا چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است غنا و حرام مى باشد ، و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ، ولى اگر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد ، توضيح المسائل مسأله 2826 .

  سؤال 1596 : تشخيص لهو بودن غنا بر عهده كيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غنا صوت مطرب است ، و طرب امرى است عرفى كه به عرف مراجعه مى شود و تشخيص موضوعات به عهده فقيه نيست .

  سؤال 1597 : ماهيت غنا و موسيقى چيست ؟ معيار حليت و حرمت آن كدام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر آوازى كه مخصوص مجالس لهو و بازيگرى است غنا و حرام است گرچه قرآن يا سرود مذهبى را با آن آواز بخوانند ، ولى اگر با صداى خوش بخوانند اشكال ندارد و اما موسيقى پس در اخبار نيامده است و آنچه از روايات صحيحه استفاده مى شود حرمت استعمال آلات لهو مانند طبل و دف و مزمار ( نى ) و بربط و امثال آن است پس اگر در موسيقى از اين آلات استفاده شود حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesدليل حرمت

  سؤال 1598 : آيا استماع غنا و موسيقى حرام است ؟ دليل بر حرمت آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : استماع غنا و موسيقى حرام است ، به كتاب وسائل الشيعه جلد 12 باب 100 صفحه 232 و 235 مراجعه شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesحكم موسيقى

  سؤال 1599 : حكم موسيقى چيست ؟ آيا مطلقاً حرام مى دانيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه مخصوص مجالس لهو و لعب باشد مطلقاً حرام است .

  سؤال 1600 : نظر حضرتعالى در زمينه موسيقى و گوش دادن به آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غنا و مزمار و طبل و رقص حرام است و كذا استماع آنها .

  سؤال 1601 : 1- گوش دادن به موسيقى كه انواع مختلفى دارد ( سنتى ، پاپ و . . . ) چه صداى زن و چه مرد از نظر شما چه حكمى دارد ؟

  2- آيا بين گوش دادن مستقيم و از روى سى دى و نوار فرقى وجود دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- شنيدن موسيقى جايز نيست و شنيدن آوازى كه لهوى باشد حرام است چه زن باشد چه مرد .

  2- فرقى نيست .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمراد از موسيقى لهوى

  سؤال 1602 : موسيقى لهوى چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : موسيقى كه به آهنگ هاى رقص آور باشد و غالباً موجب طرب و هيجان شنونده شود كه نوعاً در مجالس اهل فسق و فجور نواخته مى شود به آن « موسيقى لهوى » مى گويند و لازم است كه از تمامى انواع موسيقى خوددارى نمائيد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesطرب شخصى و نوعى

  سؤال 1603 : آيا نوار ترانه غربى يا ايرانى كه براى شخصى گوش كردن به آن مطرب و لهو و لعب نيست و براى فرد ديگر كه اين صدا را گوش مى دهد لهو و لعب و مطرب است شنيدن آن براى اين دو نفر چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ترانه براى همه حرام است زيرا مطرب و لهوى است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesخريد و فروش ، ساختن ، استعمالات و تعليم

  سؤال 1604 : حكم وسائل طرب از قبيل تار ، سه تار ، سنتور ، عود ، تنبور ، كمانچه ، نى ، تنبك ، پيانو ، ويلن ، فلوت ،  . . . و سازهاى كوبه اى را بيان فرماييد ؟ ( خريد و فروش ، ساختن ، تعليم ، تعلم ) ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از جميع اينها خوددارى نماييد .

  سؤال 1605 : خريد وفروش و استعمال و نگهدارى تنبك و دايره و فلوت ، چه صورت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به قصد استعمال حرام خريد و فروش مى شود حرام است ، و استعمال حرام آنست كه اين آلات را به طورى استعمال كند كه مخصوص مجالس لهو و لعب باشد .

  سؤال 1606 : كسانى هستند كه در منزلشان آلاتى از موسيقى مانند تار و نى دارند و فقط از آن براى سرگرمى استفاده مى شود ، حكم خريد اين آلات و نواختن آن را بيان بفرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آلات و ادوات هر نوع موسيقى كه استفاده آن فقط در لهو و لعب است خريد و فروش آن جايز نيست .

  سؤال 1607 : حكم استماع موسيقى هاى صدا وسيما يا اداره ارشاد و ساخت و تعليم و خريد و فروش ابزار آلات موسيقى چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ساختن و استعمال آلات لهو و موسيقى حرام و شنيدن و تعليم آن نيز حرام است ، و در صورتى كه منفعت محلله ديگرى نداشته باشد كه ندارد ، خريد و فروش آن نيز باطل است .

  سؤال 1608 : خريد وفروش نوارهاى ترانه و گوش دادن آن در چه صورتى حرام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه مشتمل بر غنا و موسيقى است حرام و باطل است .

  سؤال 1609 : استعمال استماع معاملات ونگهدارى آلات موسيقى و نوازندگى اعم از آلات قديمى و جديد از نظر مبارك شما چه صورت دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : استعمال ، استماع و خريد وفروش آلات لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى كوچك حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesموارد استثناى غنا

  سؤال 1610 : موارد استثناء غنا چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غنا در مجلس عروسى براى زن ها در صورتى كه مستلزم حرام ديگرى نباشد استثناء شده است على المشهور الاقوى .

  سؤال 1611 : مستدعى است نظر مبارك را درباره غنا و استثنائات آن مرقوم بفرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حكم اين مسأله در توضيح المسائل مسأله 2826 بيان شده است ، مراجعه نماييد و مورد استثناء منحصر است به خواندن در عروسيها بشرط آنكه صداى زن را اجنبى نشنود و ضمناً خالى از آلات موسيقى و لهو باشد نظير طبل و مزمار و امثال آن از چيزهايى كه در زمان ما متداول است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesموسيقى در مجلس عروسى

  سؤال 1612 : شركت در محافل عروسى كه نوار موسيقى گذاشته مى شود چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه بتواند نهى كند بايد به هر صورت ممكن ولو با خروج خود از مجلس نهى كند و على اىّ حال بايد خارج شود ، و اگر نتواند و از شركت نكردن ضرر مهمى مى بيند و يا حرجى باشد ، مى تواند به اندازه ضرورت بماند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesآهنگهاى صدا و سيما

  سؤال 1613 : نظر جنابعالى در مورد سرودها و ترانه هايى كه از صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مى شود چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : غنا و مزمار و طبل و رقص حرام و استماع آن جايز نيست .

  سؤال 1614 : حضرتعالى استماع آهنگ هايى كه از صدا وسيما پخش مى شود ، چگونه مى بينيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون مشتمل بر آهنگ هاى حرام است لذا احتياط آنست كه از همه آن اجتناب شود مگر آهنگهايى كه يقيناً مطرب و مناسب مجالس لهو نباشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesخواندن اشعار لهوى

  سؤال 1615 : آيا شنيدن آوازى كه زن و مرد درباره عشق و جدايى از هم مى خوانند جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه غنا و مهيج شهوت باشد يا مرد لذت از صوت زن نامحرم ببرد حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesموسيقى غربى

  سؤال 1616 : موسيقى هايى را كه از غرب وارد مى شود و مرد يا زن مى خوانند و شايد بعضى از آنها طرب آور هم نباشد ، آيا گوش دادن آنها جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : موسيقى كه مخصوص مجالس لهو و لعب است ، گوش دادن به آنها جايز نيست بطور كلى ، و بر فرض كه آهنگ مخصوص مجالس لهو و لعب نباشد ، اما شنيدن آواز زن چون موجب تهييج شهوت است جايز نيست .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمداحى همراه با موسيقى

  سؤال 1617 : آيا گوش دادن شعرهايى كه هراه موسيقى اند و در مدح اهل بيت هم هستند جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : موسيقى كه مخصوص مجالس لهو است حرام است و لفظ موسيقى در اخبار نيست آنچه در اخبار هست طبل و مزمار و بربط و رقص و غنا است كه نهى شده از آن .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesصوت لهوى همراه با قرآن

  سؤال 1618 : صوت لهوى يا ساز لهوى كه همراه با اشعار پند و با آيات قرآنى باشد حكمش چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز نيست .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesهمخوانى زنان

  سؤال 1619 : گوش دادن به موسيقى هايى كه زن ها دسته جمعى مى خوانند اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : يقيناً حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesآموزش موسيقى

  سؤال 1620 : فراگرفتن موسيقى كه جهت آن كلاس برگزار مى كنند چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از آن خوددارى نماييد .

  سؤال 1621 : آيا اشتغال به تعليم و آموزش غنا و موسيقى جايز است ؟ حكم پول و اجرتى كه در مقابل اين كار دريافت مى شود چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشتغال به تعليم غنا و موسيقى جايز نيست و اجرت آن حرام است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبازى با آلات موسيقى

  سؤال 1622 : بازى كردن با آلات موسيقى چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : استفاده از اين آلات در آهنگ هاى طرب آور جايز نيست ، و لازم است كه به نحو عموم از استعمال اين آلات خوددارى نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبكار بردن آلات موسيقى بطور تفريحى

  سؤال 1623 : اگر كسى مطرب نباشد و تفريحاً از بعضى آلات موسيقى مثل نى و تار و سنتور استفاده نمايد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حرام است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com