پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • اسراف  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesطريق تشخيص اسراف

  سؤال 1583 : اسراف و تبذير از محرمات است ، آيا مصداق اسراف و تشخيص اسراف با عرف عام است ، يا آنكه تشخيص اسراف با عرف متشرعه مى باشد ، يا آنكه تشخيص اسراف با خود انسان است ، مثل آيه شريفه (كلوا و اشربوا و لاتسرفوا) ، كه خود انسان مى فهمد كه اسراف كرده است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تشخيص اسراف به عرف عقلاء موكول است ، و مخاطبين آيه هم جمع است و تشخيص اسراف را اهل تشخيص مى فهمند ، و فرداً فرد انسانها هم از آنان پيروى مى كنند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesچراغ هاى اضافى

  سؤال 1584 : حكم روشن نمودن چراغ هاى اضافه را از لحاظ اسراف بيان فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه هيچ گونه غرض عقلائى جهت روشن بودن نباشد و روشن بودن موجب سائيدگى بعض اجزاء مولد برق بشود بايد خاموش نماييد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesروشن كردن چراغ در اماكن عمومى

  سؤال 1585 : روشن كردن چراغ هاى متعدد در اماكن عمومى در شب و به مدت زياد بدون جهت و به احتمال اينكه كسى به روشنايى آن احتياج پيدا كند چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكال ندارد با احتمال عقلائى .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com