پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قصاص اعضاء  
 • 1388-05-20 12:55:49  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاعضاى زوج بدن

  سؤال 1457 : آيا قاعده ( كل ما كان فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما كان فيه واحد ففيه الدية ) كه متخذ از روايات از جمله روايت هشام بن سالم و عبدالله بن سنان مى باشد ، را بصورت مطلق مى پذيريد ؟ و يا تنها در مواردى مانند دست ، چشم ، گوش و  . . . كه منصوص است . آن را جارى مى دانيد ؟ در صورتى كه مطلقاً قاعده را جارى مى دانيد ، بفرماييد :

  1- آيا قاعده مزبور مختص به اعضاء است يا در منافع نيز ( چشايى  ، لامسه ، احساس عطش و  . . . ) مطلقاً آن را جارى مى دانيد ؟

  2- آيا قاعده مزبور مختص به اعضاى ظاهرى است يا شامل اعضاى داخلى بدن مانند كليه و كبد نيز مى شود ؟

  3- مقصود از عضو واحد چيست و معيار تفكيك عضو واحد از غير آن چه مى باشد ، به عنوان مثال آيا رگها ، موى سر ، موى ريش ، رشته هاى اعصاب ، عضو واحدى به حساب مى آيند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- مختص به اعضاء است .

  2- اعضاء داخلى را شامل مى شود .

  3- آنچه در بدن تك باشد تمام ديه را دارد و آنچه دو تا باشد نه بيشتر در يكى از آنها نصف و در دو تا تمام ديه مى باشد .

  سؤال 1458 : با عنايت به اينكه : هرگاه شخصى كه چشم هاى او صحيح است ، چشم سالم اعور ( يك چشم ) را در آورد ، مجنى عليه علاوه بر قصاص يك چشم جانى مى تواند نصف ديه را نيز دريافت كند ، و مى تواند ديه كامل را بگيرد ، حال بفرماييد :

  1- اگر چشم سالم اعور را كور كند ولى آن را قلع نكند آيا باز هم همين حكم جارى است ؟

  2ـ اگر جانى نيمى از بينايى چشم سالم اعور را از بين ببرد و قصاص آن ممكن باشد آيا علاوه بر قصاص بايد نصف ديه آن را بپردازد ؟

  3- اگر جانى نيمى از بينايى چشم سالم اعور را از بين ببرد و قابل قصاص نباشد مقدار ديه آن چقدر است ؟

  4- به طور كلى آيا قصاص در قسمتى از منفعت بينايى در فرض امكان قصاص جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- همين حكم جارى است .

  2- گرفتن نصف ديه در اين فرض مشكل است .

  3- در مقدار ربع زائد مصالحه نمايند گرچه بعيد نيست مستحق نصف ديه باشد .

  4- قصاص جايز است .

  سؤال 1459 : چنانچه جانى كفين بلا اصابع شخصى را از بين ببرد آيا مشمول روايات هر چه در انسان دو تاست كه ديه كامله است مى باشد يا مورد از موارد ارش است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً ديه كامله است .

  سؤال 1460 : اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع كند ، وهنگام قصاص جانى دست راست نداشته باشد دست چپ او ، و در صورت فقدان دست چپ ، پاى او قطع مى گردد ، آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا است ؟ مثلاً اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده ، آيا اين جا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن دست او قطع مى گردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر دست راست كسى را بريد و دست راست نداشت مسلماً دست چپ او را مى بريم و اگر دست چپ نداشت حسب روايت حبيب سجستانى كه مشهور به آن عمل كرده اند پاى او را قطع مى كنيم و اگر پاى راست كسى را قطع كرده و پاى راست نداشت بعيد نيست بلكه اظهر آنست كه پاى چپ او را قطع مى نماييم ولى اگر پا نداشت ديه مى گيريم و به دست تعدى نمى شود و نسبت به ديگر اعضاء زوج بدن اين حكم بعيد نيست اجرا شود مثلاً اگر گوش راست را بريد و جانى گوش راست نداشت گوش چپ او مماثل حساب شده و قصاص مى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتبديل قصاص به ديه

  سؤال 1461 : در كدام صورت قصاص تبديل به ديه مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قصاص عضو باعث شود كه سرايت كند ، قصاص مبدل به ديه مى شود و يا آنكه جراحت مضبوط نباشد ، مثلاً در استخوانها ( ليس فى العظم قصاص ) ، يا آنكه مثل نداشته باشد مانند زنى كه آلت مرد را قطع كند ، يا آنكه جانى يك انگشت داشته باشد و دو انگشت كسى را قطع كند كه يك انگشت او قصاص مى شود و براى ديگرى ديه گرفته مى شود زيرا لايذهب دم امرء مسلم هدراً .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجمع بين قصاص مقدارى و عفو باقى

  سؤال 1462 : آيا مجنى عليه مى تواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش ديگر را عفو نمايد ؟ مثلاً جانى دست را از كتف قطع كرده و مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد ( در مورد قصاص اطراف )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : گفته شده كه با رضايت جانى مى تواند ، زيرا آيه شريفه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ناظر به عدم جواز بيشتر است نه كمتر ، مگر آنكه قصاص كمتر موجب سرايت شود ، لكن احتياط ترك نشود جهت احتمال اعتبار مماثلت من حيث الزيادة و النقيصة ، ولى در دو عضو مانعى ندارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجمع بين قصاص و ديه

  سؤال 1463 : آيا مجنى عليه مى تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مورد قصاص اطراف نمى تواند چون حسب ادله يا بايد قصاص كند يا عفو و ديه و اين ملفق است ، مگر آنكه دو جنايت حساب شود مثل دو عضو .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesرضايت جانى در ديه و قصاص و عفو و مصالحه

  سؤال 1464 : آيا رضايت و عدم رضايت جانى در مورد قصاص اطراف در حالت قصاص يا ديه يا عفو يا مصالحه تأثيرى خواهد داشت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مصالحه رضايت جانى شرط است ولى در قصاص شرط نيست و همچنان در عفو .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesهزينه درمان محكوم عليه

  سؤال 1465 : آيا هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف ، يكى از اعضاى خود را از دست داده به عهده بيت المال است ، يا محكوم عليه ؟ در صورتى كه به عهده بيت المال باشد آيا حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مى گيرد ؟ آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه ؟ آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در حدود الهى به عهده بيت المال است و در قصاص به عهده خود جانى است ، چون خودش جنايت كرده است ، مگر آنكه امتناع كند كه در اين صورت حاكم اگر راه ديگرى نداشته باشد از بيت المال مى دهد ، و بين فقير و غنى از اين جهت فرقى هست كه فقير مالى ندارد تا از او بگيريم و او را معالجه كنيم ، پس ناچار از بيت المال داده مى شود و فرقى بين معالجات اوليه و ثانويه نيست مگر آنكه شىء جديدى باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com