پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قاعده احسان  
 • 1388-05-20 12:55:46  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  سؤال 1448 : با عنايت به اين كه قاعده احسان رافع ضمان بوده و شخص احسان كننده مطابق آيه شريفه ( ما على المحسنين من سبيل) ضامن نيست ، بفرمائيد :

  1- آيا در قاعده احسان بايد عمل در نظر مرتكب مصلحت داشته باشد ، يا در واقع و خارج ؟

  به عنوان مثال اگر شخصى به گمان اين كه با كندن چاه در وسط كوچه ، آب هاى كوچه در آن جمع شده و عابران در آسايش بيشترى خواهند بود ، چاهى را در وسط كوچه حفر كند و حال آن كه مصلحت واقعى در حفر چاه در كنار كوچه بوده است . اگر عابرى به درون چاه سقوط كند ، حفر كننده ضامن است ؟

  2- هر گاه شخص ( الف ) به قصد نجات جان شخص ( ب ) و جلوگيرى از سقوط او از بلندى به سرعت به طرف او حركت كند و در حين حركت موجب شكستگى بينى شخص ( ج ) شود ، چه كسى ضامن شكستگى بينى است; بيت المال ، احسان كننده يا شخصى كه در معرض سقوط بود ؟

  3- هرگاه شخص ( الف ) براى حفظ مال اندك و غير معتنابهى از شخص ( ب ) عملى انجام دهد كه منجر به ايراد صدمه به شخص ( ب ) گردد ، آيا احسان كننده شخص ( الف ) ضامن است ؟ مثلاً اگر اسكناس 100 تومانى از دست زيد بيفتد و شخصى براى احسان و ثواب ، خم شود تا اسكناس را برداشته و به او بدهد و در حين خم شدن به بينى زيد خورده و بينى او را بشكند ، ضامن است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- حفر كننده چاه ظاهراً ضامن ديه مى باشد ، چون سرچاه را نپوشانده است و در قاعده احسان بايد مصلحت ديگران در نظر گرفته شود .

  2- شخص محسن ضامن ديه مى باشد ظاهراً .

  3- در فرض مسأله بهتر است مصالحه نمايند .

  سؤال 1449 : شخصى به قصد رسيدن به ثواب و كمك به ديگران ، دست پيرمردى را مى گيرد كه او را از جوى آبى عبور دهد ، ولى بدون آنكه تفريطى از سوى كمك كننده صورت گرفته باشد ، تصادفاً انگشت پيرمرد در مى رود ، با فرض اينكه اگر شخص مزبور به پيرمرد كمك هم نمى كرد ، خود او به سختى قادر به عبور از جوى آب بود ، آيا كمك كننده ضامن ديه در رفتگى انگشت است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه كاملاً مواظب بوده و كوتاهى نكرده ظاهراً ضامن نيست .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com