پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شكستگى  
 • 1388-05-20 12:55:25  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesدنده

  سؤال 1385 : چنانچه جانى يك ضلع ( دنده ) يا چند دنده مجنى عليه را بشكند لكن دنده يا دنده هاى مزبور با عيب التيام يابد حكم مسأله را بيان بفرمائيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : به مجرد شكستن يك دنده از دنده هائى كه پيرامون قلب مى باشند 25 دينار ديه ثابت مى شود و دنده هائى كه نزديك بازو مى باشند ديه هر يك ده دينار است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاستخوان پا

  سؤال 1386 : چنانچه استخوان درشت نى و نازك نى پاى راست كسى در يك حادثه رانندگى شكسته شود آيا دو ديه شكستگى پا بر ذمه جانى است يا يك ديه شكستگى پا ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال يك ديه شكستن پا بيشتر لازم نيست ، مگر آنكه معلوم شود به دو ضربت شكسته شده است .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesستون فقرات

  سؤال 1387 : بفرمائيد منظور از شكستن ستون فقرات چيست ؟ آيا منظور شكسته شدن يكى از مهره هاى اين ستون است و يا اينكه منظور جدا شدن اتصال مهره ها از يكديگر است ؟

  مضافاً بفرمائيد شكسته شدن يك مهره از ستون فقرات سبب پرداخت ديه مى شود يا ارش ؟ چنانچه پاسخ ديه باشد نحوه محاسبه آن را مرقوم فرماييد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : سه عنوان در روايات هست :

  1- كسر ظهر كه در صحيحه حلبى آمده عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، ح 4 باب 1 ديات الاعضاء ص 214 .

  2- كسر صلب در معتبره سكونى عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال : قضى اميرالمؤمنين فى الصلب اذا انكسر الدية ، ح 2 ب 14 ديات الاعضاء ص 232 ، و همچنان صحيحه بريد عجلى عن ابى جعفر (عليه السلام) فى الرجل كسر صلبه فلايستطيع ان يجلس ان فيه الديه ، ح 1 باب 14 ص 232 .

  3- خم شدن كمر در صحيحه يونس انه عرض على ابى الحسن(عليه السلام) كتاب الديات و كان فيه : ( و الظهر اذا احدب ألف دينار ) ، تهذيب ج 10 ص 297 ، در شكسته شدن يك مهره كسر صلب و ظهر هر دو صدق مى كند و ديه كامل هست ، زيرا در قاموس گفته : الصلب عظم متصل من لدن الكاهل الى العجز ، و در صحاح آمده ( كل شىء من الظهر فيه فقار فهو الصلب ) ، و اما جدا شدن اتصال مهره ها على فرض اينكه كسر صلب و ظهر صدق نكند ، لكن عنوان سوم صدق مى كند ( و الظهر اذا احدب ألف دينار ) زيرا جدا شدن اتصال مهره ها ملازم است با خميدگى پشت ، و على أىّ حال شكسته شدن يك مهره نيز موجب ديه كامله است ، زيرا كسر ظهر و صلب صدق مى كند .

  سؤال 1388 : در صورت شكستن ستون فقرات قطع نظر از عوارضش از قبيل احديداب يا آن كه مجنى عليه نتواند راه برود يا بنشيند ، آيا صرف شكستگى ستون فقرات ديه كامله دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديه شكستگى ستون فقرات در فرض سؤال حكومت است ( ارش ) نه ديه كامله اگر اصلاح شود وإلاّ ديه كامله دارد .

  سؤال 1389 : چنانچه مجنى عليه بر اثر شكسته شدن كمرش توان راه رفتن را نداشته باشد آيا يك ديه به وى تعلق مى گيرد يا دو ديه يا يك ديه و ارش ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : يك ديه و دو ثلث ديه اگر شكستن كمر موجب شلل رجلين شود على الاظهر .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesپاشنه يا قوزك پا

  سؤال 1390 : آيا شكستگى پاشنه يا قوزك پا ديه مقدره دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در شكستن پاشنه پا يا قوزك صد دينار ( خمس ديه پا ) مى باشد على المشهور .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesبينى

  سؤال 1391 : چنانچه شكستگى بينى ، همراه با عيب اصلاح شود ديه دارد يا ارش و اگر ديه مقدّره دارد ميزان آن چقدر است .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديه مقرره ندارد لذا حكومة است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbديه ضربfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1392 : ضربى واقع شده است ولى اثرى از خود بجا نگذاشته است . چه مجازاتى براى ضارب در نظر گرفته مى شود ؟ آيا مورد از موارد ارش است يا تعزير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ضارب اگر بخواهد ذمه اش شرعاً برىء شود بايد از مضروب حلاليت بگيرد ، و إلاّ حاكم شرع مى تواند او را تعزير نمايد البته اگر مضروب طلب كند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesصدمات ورزشى

  سؤال 1393 : اگر صدمه ورزشى بين دو ورزشكار در حين ورزش من غير قصد ايجاد شود آيا صادم بايستى ديه بپردازد ، در حالى كه صادم از لحاظ قانونى مقصر شناخته نمى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال ديه لازم است ، مگر اينكه طرف ببخشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbديه موى سر و صورت felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1394 : تراشيدن سر و صورت ديگرى با تيغ ديه دارد يا خير و فرقى بين زن و مرد مى باشد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فرقى بين زن و مرد نيست و چنانچه به اجازه خود او سر و صورت او را تراشيده چيزى بر او نيست و اگر به اجبار تراشيده ، چنانچه بعداً نرويد ، ديه كامله دارد ، و اگر روئيد ظاهراً ثلث ديه است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنقص در زيبايى صورتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1395 : شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است كه بر اثر تصادف استخوانهاى صورتم شكسته و دادگاه حكم ديه لازم را صادر نموده است ولى زيبايى صورتم بطور كلى آسيب ديده بطورى كه بين مردم با خجالت حاضر مى شوم ، و به خاطر نقص زيبايى تقاضاى خسارت نموده ، آيازيبايى مستقلا يك عنوان خاص است و داراى ارش يا ديه خاصى است ؟ و آيا نظريه كارشناسان فن و پزشك قانونى در زمينه خسارت وارده ، وجه شرعى دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال جانى موظف است ديه مقرره را فقط به مجنى عليه بپردازد چون كه مجنى عليه ديه مقرره را در مقابل آسيب صورت از جانى مى گيرد ، فلذا در فرض مسأله آسيب زيبايى صورت تحت عنوان مستقل نيست كه ديه مخصوصى داشته باشد مگر آنكه آسيب صورت جداً غير متعارف باشد ، كه در اين صورت حاكم شرع از طريق حكومت چيزى براى نقص زيبايى تعيين مى نمايد و هم چنين است اگر جانى بدون شكستن استخوانهاى صورت فقط به زيبايى صورت مجنى عليه آسيب وارد كند كه در اين صورت جانى بايد مابه التفاوت سالم و آسيب ديده صورت مجنى عليه را بپردازد .

  سؤال 1396 : چنانچه مجنى عليه خلقة مقدارى از موى سر وى ريخته است چنانچه جانى بقيه موى سر وى را از بين ببرد آيا بايد تمام ديه بپردازد يا به نسبت مساحت سر حساب شود و به همان نسبت بايد ديه پرداخت شود .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مسأله جانى تمام ديه موى سر را نبايد بپردازد بلكه به نسبت مساحت سر حساب كنند و به همان مقدار ديه بر مجنى عليه تعلق مى گيرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنقص در زيبايى و سخن گفتنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1397 : اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى در اثر ايراد صدمه عمدى يا غير عمدى شكسته شود ، و در زيبايى چهره يا لحن سخن مصدوم تأثير منفى داشته باشد بفرماييد : آيا مجنى عليه مى تواند حسب مورد علاوه بر قصاص يا ديه ،براى تأثير منفى در لحن گفتار يا چهره اش خسارت بگيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديه شكستن هر دندان طبيعى شرعاً معين گرديده و نيز حكم عمدى آن معين شده و در ضمن شكستن دندان چنانچه به چهره مصدوم صدمه رسيده باشد و صورتش سياه يا زرد يا قرمز شده باشد هريك از آنها نيز ديه جداگانه دارد ، اما تغيير لحن در سخن گفتن تا حد معمول ( نه زايد از معمول ) از آثار و تبعات شكسته شدن دندان است لذا ارش ندارد ، اما دندان مصنوعى ديه ندارد ، ضارب فقط قيمت و يا مثل آن را ضامن است ، به اضافه اگر صورتش سياه يا زرد و يا سرخ شود ، مجنى عليه مى تواند ديه مخصوص آن را هم بگيرد .

  سؤال 1398 : چنانچه مجنى عليه خلقةً يا بجناية جانى بعضى از حروف معجم ( 28 حرف ) را نمى تواند ادا نمايد چنانچه شخصى بقيه حروف را از بين ببرد آيا به مجنى عليه تمام ديه ( ديه 28 حرف ) تعلق مى گيرد يا فقط به ميزان آن مقدار از حروف كه جانى از بين برده است تعلق مى گيرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال به جانى تمام ديه ( 28 حرف ) تعلق نمى گيرد بلكه به ميزان آن مقدار از حروف كه جانى از بين برده ، ديه تعلق مى گيرد .

  سؤال 1399 : هرگاه در جنايتى ، مقدارى از گويايى شخص از بين برود ، مانند اينكه قادر به اداى 10 حرف نباشد ، مستدعى است بفرمايد :

  1- آيا ديه زوال حروف با توجه به حروف معجم عربى تعيين مى شود يا همانگونه كه برخى فقها فرموده اند بر اساس حروف لغت مجنى عليه ؟ ( حروف زبانى كه مجنى عليه به آن تكلم مى كند ، گاه 32 حرف است ( فارسى زبانان ) وگاه 26 حرف ( انگليسى زبانان ) وگاه غير آن ) .

  2- در صورتى كه معيار حروف معجم عربى باشد ، تعداد حروف مزبور 28 حرف است يا 29 حرف  ؟

  3- در صورتى كه معيار ، حروف لغت مجنى عليه باشد ، در مواردى كه مجنى عليه به چند زبان ( فارسى ، تركى و عربى ) تكلم مى كند ، معيار كداميك از اين لغات است  ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ديه زوال حروف مطابق با 28 حرف معجم عربى تعيين مى شود و در فرض سؤال كه گويايى 10 حرف شخصى در اثر جنايت از بين رفته است ديه كامل به 28 تقسيم ميشود و سپس 10 قسمت آن را بايد جانى به مجنى عليه پرداخت نمايد على الاظهر .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com