پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • ديه اعضاء  
 • 1388-05-20 12:55:22  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  back.gif - 16x16 - 561 bytesدندان و فك

  سؤال 1377 : با التفات به اين كه فقهاء عظام فكين را به دو استخوان تحتانى صورت اطلاق مى نمايند و لكن در اصطلاح پزشكان به دو استخوان بالاى صورت فكين فوقانى اطلاق مى شود . حال سؤال اين است كه چنانچه جانى فكين فوقانى را قلع و از بين ببرد آيا مى بايست تمام ديه بپردازد يا ارش ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فك بالا ارش ثابت مى شود و اگر دندانها را هم از بين ببرد ، ديه آن ها را هم بايد بدهد .

  سؤال 1378 : چنانچه جانى قسمتى از يك يا دو دندان شيرى صبى را از بين ببرد آيا اعتبار در تأديه ديه به مجنى عليه مساحت است يا ارش ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض مذكور ارش گرفته مى شود .

  سؤال 1379 : هرگاه در اثر جنايتى دندان شيرى كنده شده و به دندان دائمى زير آن كه در لثه قرار دارد نيز صدمه برسد ، به نحوى كه دندان دايمى پس از رويش كج و معيوب باشد ، آيا علاوه بر ديه يا ارش دندان شيرى ، ارشى نيز بابت رويش معيوب دندان دايمى مى توان مطالبه كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط آن است كه ارش دارد .

  سؤال 1380 : هرگاه در اثر جنايتى دندان شيرى كنده شود ، و در اثر جنايت مزبور دندان دايمى كه زير دندان شيرى ( در لثه ) وجود داشته ديگر نرويد ، آيا علاوه بر ديه يا ارش دندان شيرى ، ديه دندان دايمى نيز كه عدم رويش آن مستند به جنايت است بايد پرداخت شود يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا موضوع سؤال دو جنايت است ( جنايت اول كه مباشرتاً دندان شيرى را ساقط كرده و جنايت ديگر كه سبب عدم رويش دندان دايمى شده ) كه دو ديه دارد يا يك جنايت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : فقط ديه يك دندان را دارد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesانگشت ابهام

  سؤال 1381 : با عنايت به اين كه انگشت ابهام داراى منافع زيادى بالنسبه به انگشتان ديگر مى باشد آيا ديه آن با انگشتان ديگر دست يا پا مساوى مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در بعضى روايات آمده كه ديه ابهام بيشتر از ساير انگشتان است ، و در آن ثلث ديه دست و يا پا مى باشد ، و در انگشتان ديگر سدس ديه دست و يا پا مى باشد ، و هو الاقوى لمعتبرة ظريف عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesجرح منجر به قطع پا

  سؤال 1382 : چنانچه مصدوم ، راجع به ديه جراحت وارده به پا از جارح منجزاً اعلام رضايت نمايد و لكن پس از اعلام رضايت ، جراحت موصوف سرايت كرده و منتهى به قطع پاى مصدوم شده است و يا آنكه در زمان اعلام رضايت ، جراحت قبلى در حال سرايت بوده ولى مصدوم از اين امر ( سرايت ) بى اطلاع بوده است آيا در دو فرض مزبور ، مصدوم مى تواند ديه قطع پا را از جانى مطالبه نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال مى تواند ديه قطع پا را مطالبه كند .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاعضاء داخلى

  سؤال 1383 : با توجه به قاعده كل ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما الديه و فى احدهما نصف الدّيه و ما كان واحداً ففيه الدّيه . آيا قاعده فوق ، شامل اعضاى داخلى بدن مثل كليه و غيره نيز مى شود يا اين كه اختصاص به اعضاى ظاهرى بدن دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى ظاهراً از اين قاعده فقط دو مورد استثناء شده است :

  1- خصيتين 2- شفتين ، بنابراين كليتين شامل قاعده مذكور مى باشد على الاظهر .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com