پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • تعزير  
 • 1388-05-20 12:55:0  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمراد از تعزير و مصاديق آن

  سؤال 1336 : آيا در معنى تعزيرات قائل به موارد خاصى هستيد ، يا هر چيز و هر مؤسّسه اى كه حالت اصلاحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد را تعزير مى دانيد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : قاضى يعنى حاكم شرع بايد در مواردى كه شارع مقدس حدود يا تعزيرات قرار داده است عمل كند و حق ندارد در تغيير و تبديل آنها به چيز ديگر ، و تعزير شرعى عبارت است از ضرب به سوط يعنى تازيانه زدن ، بله در مقدار سوط حاكم شرع مخير است بين يك ضربه تا نودو نه ،به حسب جرائم و اشخاص و امكنه كارتكاب المعاصى فى المساجد و المشاهد المشرفه ، و الازمان كشهر رمضان المبارك ، حديث 1 باب 10 بقية الحدود و احاديث باب 10 حد الزنا .

  سؤال 1337 : چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد مانند حبس يا جزاى نقدى يا تراشيدن سر يا چرخاندن در شهر يا لغو جواز كسب و . . . بفرماييد :

  الف : آيا تعبير ( التعزير دون الحد ) فقط در خصوص تازيانه رعايت مى شود ؟ يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مى شود ؟

  ب : در صورت شمول به موارد ديگر ، ملاك ( دون الحد ) چه مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : گرچه در شرع غير از تازيانه زدن ، تعزيرات ديگرى چون حبس و نفى بلد و گرداندن در شهر در موارد منصوصه وارد شده است ، لكن تعبير التعزير دون الحد ، نظر به تازيانه زدن دارد ، يعنى زدن تعزيرى بايد از مقدار حد كمتر باشد ، و در بعضى روايات وارد شده كه بايد از چهل ضربه كه حد مملوك است كمتر باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesمقدار تعزيرات

  سؤال 1338 : 1 )مقدار تعزير روزه خوارى را بيان فرمائيد .

  2 ) چگونه خواهد بود حكم تعزير كسى كه با مسكرات يا هر عمل ديگرى كه حد الهى دارد روزه خود را باطل نمايد آيا فقط به همان حد محكوم مى گردد يا هم حدّ دارد و هم تعزير ؟ مقدار آن را بيان فرمائيد .

  3 ) چنانچه فردى با حرام افطار نمايد ليكن آن حرام حد الهى نداشته باشد مانند افطار با گوشت خوك آيا دو تعزير دارد يا باعث تشديد تعزير روزه خوارى مى گردد ؟

  4 ) چنانچه در خصوص تعزير فحاشى و دشنام به مسلمانان يا مزاحمت بانوان و روابط نامشروع و . . . تعزير خاصى بيان شده ، آن را بيان فرمائيد .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- 25 ضربه تازيانه كه روايت بالخصوص دارد در اكراه بر جماع در ماه رمضان ، وسائل كتاب الصوم ، ابواب ما يمسك عنه باب 2 ، سند ضعيف است ، لكن اصحاب عمل نموده اند ، و تعدى به ساير مفطرات مشكل است و بايد تعزير بما يراه الحاكم شود .

  2- در فرض سؤال تعزير روزه خوارى اضافه نمى شود ، ولى حدّ شراب خوارى و امثال آن كه تحت عنوان حدّ معيّن دارد به او جداگانه زده مى شود .

  3- در فرض مسأله كفاره جمع به او واجب مى شود على الاحوط ، ولى مقدار تعزير روزه خوارى اضافه نمى شود .

  4- در فرض مذكور مقدار تعزير يا تنبيه ديگر غير قذف ، ما يراه الحاكم است ، كه هر مقدار صلاح بداند تعزير مى نمايد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesزندانى كردن بدهكار

  سؤال 1339 : شخص مديون با داشتن تمكن مالى و در صورتى كه معسر نيست ، از پرداخت دين خود امتناع مى كند . آيا داين از نظر شرعى حق دارد با توسل به راههاى قانونى تا يوم الاداء ( زمانى كه بدهى پرداخت شود ) تقاضا كند مديون را محبوس و زندانى كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه اين ادّعاء براى حاكم شرع مسلم و ثابت شود مى تواند حكم بازداشت مديون مذكور در سؤال را صادر نمايد اگر دين حال باشد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesتعزير شروع در جنايت

  سؤال 1340 : 1- در مواردى كه شخصى اقدام به قتل محقون الدمى نموده ولى بر اثر عواملى كه خارج از اختيار او بوده است قتل واقع نشده ، آيا مى توان او را به جهت شروع در قتل تعزير نمود ؟

  2- در موارد شروع به جنايت بر عضو چطور آيا مى توان او را تعزير نمود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : 1- تا وقتى كه مرتكب فعل معصيت نشده نمى شود او را تعزير نمود .

  2- چنانچه مرتكب جنايت شده باشد به همان مقدار محكوم مى گردد .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاثبات تعزير با قسم

  سؤال 1341 : در امور تعزيرى هرگاه مدعى بينه نداشته باشد مى تواند با سوگندش دعوى را اثبات نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه حقى در آن براى مدعى ضايع شده باشد كه در ضمن حكم تعزير هم داشته باشد ، اول از مدعى طلب بينه مى شود سپس اگر اقامه نكرد از منكر مطالبه قسم مى شود و اگر نكول كرد نوبت به قسم خوردن مدعى مى رسد و چنانچه مدعى قسم بخورد هم حق ثابت مى شود و هم تعزير .

  سؤال 1342 : در اجراء حد زنا در صورتى كه مجازات شخصى تازيانه ( شلاق ) باشد فقها فرمودند مرد را در حال ايستاده تازيانه مى زنند ولكن زن را در حال نشسته ، بفرمائيد آيا در شلاق تعزيرى نيز همانند شلاق حدى ترتيبات فوق مى بايست رعايت شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تعزير از حيث كيفيت و كميت به نظر حاكم شرع مى باشد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com