پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • حد سرقت   
 • 1388-05-20 12:54:49  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  back.gif - 16x16 - 561 bytesعفو سارق

  سؤال 1321 : در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه قرار مى گيرد ، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى تواند حد را اجرا نمايد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون عفو سارق در صورتى مؤثر است كه نزد حاكم شرع ثابت نشده باشد بلكه مراجعه به او هم نشده باشد حسب اخبار باب 17 مقدمات حدود ، لذا موضوع اجراء حد از طرف حاكم محقق نشده است ، آرى اگر بينه قائم شد برسرقت يا اقرار كرد به سرقت ، حاكم مى تواند حد را اجرا كند اگر چه مسروق منه مطالبه نكند حسب صحيح فضيل بن يسار جلد 18 وسائل باب 32 از ابواب مقدمات حدود حديث 1 ، لكن اين صحيح معارض دارد ( حديث 3 ) .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاثبات سرقت ديگر پس از قطع دست

  سؤال 1322 : هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حد ، سرقت ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است ، آيا پاى چپ او نيز قطع مى گردد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر هر دو جنايت در يك مجلس ثابت شود با اقرار يا باشهود ، فقط دست راست جانى قطع مى شود ، و اما اگر بعد از اثبات و قطع دست راست جانى ، جنايت ديگرى ثابت شود ، پاى چپ او قطع مى شود .

  back.gif - 16x16 - 561 bytesاثبات سرقت ديگر بعد از قطع دست و پا

  سؤال 1323 : در فرض ثابت شدن سرقت ديگرى قبل از اجراى حد اول كه بايد پاى چپ او قطع گردد ، پس از قطع پا اگر مجدداً سرقت ديگرى از او ثابت شود كه قبل از اجراى حد اول مرتكب شده ، آيا سارق حبس ابد مى شود ؟ و به فرض حبس اگر پس از آن سرقت ديگرى از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حد اول مرتكب شده ، آيا سارق كشته مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چون سرقت قبل از اجراء حد بوده نه حبس دارد نه كشتن .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com