پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شهادت دادن  
 • 1388-05-20 12:54:32  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتحمل شهادتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1297 : اگر كسى شاهد حادثه اى بوده و از او درخواست تحمل و اداء شهادت نشده است ، و قاضى در محكمه به دليل شهادت برخلاف ، حكم خلاف بدهد ، آيا بر اين شاهد واجب است بيايد و شهادت بدهد ؟ و در اين مسأله آيا بين املاك و نفوس و اعراض فرق وجود دارد ؟ در بين قتل و جرح چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در موارد مهمه كه لايرضى الشارع بوقوعها مثل اعراض و نفوس بايد برود و شهادت بدهد .

  سؤال 1298 : شخصى در مورد يك عطيه شاهد بوده است و در محضر حاكم شرع گواهى مى دهد . مدعا عليه اعتراض مى كند كه اين شخص هنگام عطيه نابالغ بوده است و حداقل 4 سال و حداكثر 7 سال سن داشته است لذا اكنون كه بالغ است شهادتش مسموع نيست . آيا براى اداى شهادت در شرع مقدس بايد شاهد هنگام شهود سن خاصى داشته باشد تا هنگام اداى شهادت شهادتش مسموع باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شرايطى كه در شاهد معتبر است در حين اداء معتبر است نه در وقت تحمل قضيه .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbرجوع از شهادتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1299 : اگر زنى در محمكه به نفع شوهر خود و عليه شخصى شهادت داده باشد ، بعد از مدتى با شوهر خود اختلاف شديد پيدا كرده و از شهادتش به نفع شوهر برگردد و بگويد دروغ بوده ، آيا از نظر شرعى برگشت زن از شهادتش بعد از اختلاف با شوهرش قابل قبول است و شهادت اوليه او را باطل مى كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر شهود از شهادت خود برگشتند اگر عين باقى باشد بايد خود عين را برگردانيم ،و الا حكم مى شود به ضمان شهود و عدم نقض حكم ، طبق اخبار باب 11 و 14 شهادات ، وسائل ج 18 ص 239 .

  سؤال 1300 : در عقد بيع چنانچه تنها دليل اثبات وقوع عقد و پرداخت ثمن شهادت شهود باشد و سپس احدى از شهود از شهادت خود رجوع نموده و اعلام دارد كه شهادت كذب داده است حكم شرعى قضيه از جهت اثبات وقوع و نيز پرداخت ثمن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شهادت يك شاهد به همراه قسم مثبت دعوى مى باشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشهادت عليه پدرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1301 : آيا شهادت فرزند عليه پدر نافذ است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : شهادت فرزند عليه پدر ظاهراً نافذ است بشرط اينكه به نفع فرزند نباشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشهادت كسى كه واقعه را نديدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1302 : اگر شخصى مورد تجاوز وضرب و جرح قرار گيرد و خسارات و صدمات مختلف بدنى يا مادى و معنوى متحمل شود و هيچ شاهدى جريان جنايت را مشاهده نكرده باشد و مظلوم متعدى را شناسائى كند ، آيا مظلوم مى تواند افرادى را معرفى كند كه واقعه را نديده اند امّا كاملاً به اظهارات مظلوم ايمان و اعتماد دارند و حاضرند در اين باره شهادت دهند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال افراد معرفى شده از طرف مجروح يا مظلوم نمى توانند شهادت دهند ولو آنكه براى آنان از گفته او اعتماد يا حتى يقين حاصل شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشك در عدالت شاهدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1303 : اگر شاهدى كه در محكمه شهادت داده به علت واهمه از شخصى كه شهادت بر ضد او بوده يا به دلايل رعايت مصالح و جوانب زندگى خصوصى آدرس غير واقعى اعلام كند ،آيا اين موضوع موجب سقوط شهادت و عدالت شاهد مذكور مى شود و ثابت مى كند شهادتش كذب بوده است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : صرف آنكه جهت مصلحتى آدرس خلاف داده موجب سقوط شهادت و عدالت نمى شود ، ولى چنانچه حاكم شرع شك در عدالت او داشته باشد ، بايد فحص نمايد ، و در حال شك نمى تواند به شهادت او حكم نمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشهادت دادن اهل سنتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1304 : حكم شهادت دادن در موارد ذيل را بيان فرمائيد :

  الف ) شهادت اهل سنت عليه شيعه ( چنانچه خواهان سنى مذهب و خوانده شيعه باشد ) در دعاوى مالى يا كيفرى .

  ب ) شهادت اهل سنت عليه اهل سنت ( چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنى باشند ) در دعاوى مالى يا كيفرى .

  ج ) شهادت اهل سنت چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند ليكن شهودشان سنى باشد در دعاوى مالى يا كيفرى .

  د ) شهادت اهل سنت بنفع شيعه ( چنانچه خواهان دعوى شيعه و خوانده دعوى سنى مذهب باشد ) .

  هـ ) شهادت اهل كتاب در دعاوى له يا عليه مسلمانان .

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : در شاهد عدالت شرط است و غير شيعى عادل نيست .

  ب : مى توان اهل سنت را به آنچه در مذهب خودشان جايز است ملزم كرد ، لذا شهادت سنى درحق سنى در صورتى كه بر عليه او باشد قبول مى شود .

  ج : قبول نمى شود .

  د : از باب الزام قبول مى شود در صورتى كه عادل در مذهب خودشان باشد .

  هـ : شهادت اهل كتاب در خصوص وصيّت در صورتى كه شخص ديگرى نباشد قبول مى شود ، و احتمال مى رود اگر يهودى مثلا با مسلمان نزاع داشته باشد شهادت يهودى بر له مسلمان از باب تعميم قاعده الزام قبول شود ، طبق صحيحه محمد بن مسلم ، تهذيب ج 9 ص 322.

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com