پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام وصيت  
 • 1388-05-20 12:51:22  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشخصى كه وصيت نكردهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1234 : اگر شخصى وصيت نكند آيا مستحق ثلث مى باشد ؟ مصارف كفن و دفن و فاتحه او در صورتى كه وارث صغير يا سفيه يا غايب داشته باشد چگونه تأمين شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه وصيت نكند مستحق ثلث نيست و بعد از اخراج آنچه از اصل خارج مى شود ، جميع مابقى ملك ورثه مى شود و ورثه كبار اگر مايل باشند از حصه خود فاتحه و رسومات را انجام دهند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمدت وصيتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1235 : اگر موصى براى عمل كردن به وصيت در مورد مال الوصيه براى وصى تعيين مدت نكرده باشد ، تكليف وصى چگونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مادامى كه مال باقى است به وصيت عمل نمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوصيت به اولويتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1236 : متوفى كه دين بر گردن داشته در وصيت قيد مى كند جهت خريد مغازه ، فرزندش كه مستأجر مغازه است از سايرين مقدم مى باشد ، حال اگر بخواهد مغازه را به مدت يكسال و نيم بخرد آيا مى توان به او داد ؟يا بايد ديگرى را پيدا كنند كه نقد بخرد ، تا پولش به مصارف معينه برسد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بايد براى تأمين و اداء ديون ميت مغازه به فروش برسد ، نهايتاً اگر كسى نقد مى خرد ولو به مقدار كمتر بايد بفروشند و اگر كسى نبود كه نقداً خريدارى كند چون فعلاً در اجاره فرزند ميت است به كسى كه كمتر از يكسال و نيم مى خرد بايد بفروشند و اگر هيچ كدام نشد مى تواند فرزندى كه مستأجر است بخرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbثبت نام براى حج قبل از مردنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1237 : شخصى براى همسر يا فرزند خود براى سفر حج ثبت نام مى كند و فيش تهيه مى كند ، قبل از رسيدن وقت آن از دنيا مى رود آيا صرف اين ثبت نام حكم وصيت را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال حكم وصيت را ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكسى كه وارث نداردfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1238 : كسى كه هيچ وارث سببى و نسبى ندارد آيا وصيت او نسبت به مازاد بر ثلث اموال خود متوقف بر اذن و اجازه امام (عليه السلام) و حاكم شرع مى باشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : على القاعده وصيت در اكثر از ثلث منوط به اذن ورثه مى باشد ، لذا در مفروض سؤال بايد از امام (عليه السلام) اذن بگيرند على الاحوط ، اگر چه ممكن است كه از بعض اخبار استفاده شود كه در جميع مال نافذ است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com