پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • متولى وقف  
 • 1388-05-20 12:51:9  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb 

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتعيين متولّىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1194 : آيا بانى مسجد مى تواند براى مسجد متولّى معين كند و امر تعيين امام جماعت و تعيين ساعات اقامه نماز و اقامه مجالس را به او واگذار نمايد و آيا چنين تعيينى نافذ است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى جايز است بانى و واقف مسجد هنگام وقف جهت اداره و حفاظت آن ، متولى تعيين نموده و موارد ذكر شده در سؤال و امثال آنها را به عهده ايشان واگذارنمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمقدار تصرفات هيئت امناfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1195 : آيا هيأت امناى مسجد مى توانند براى تعمير مسجد و ساير تصرفات بدون اجازه متولّى اقدام كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر مقدار از تصرفاتى كه متولّى تحت اختيار آنها قرار داده مانعى ندارد و در زايد آن بايد اجازه بگيرند .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com