پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • صيغه وقف  
 • 1388-05-20 12:51:7  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصيغه وقف مسجدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1188 : آيا عنوان مسجد داخل عنوان وقف است يا عنوانى است مستقل ، مثلاً اگر شخصى زمينى را براى مسجد قرار دهد و بگويد : جعلت هذا مسجداً ، كافى است ،يا بايد بگويد : وقفت هذا للمسجد ؟ و عبارت فقها كه فرموده اند تحرير ملك است ، وقف ملك براى مصرف خاصى فرق مى كند يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه بخواهد زمين را مسجد قرار دهد كافى است بگويد : جعلت هذا مسجداً ، و اگر يك نفر يا بيشتر در آن نماز خواند ، احكام مسجد بر آن مترتب مى شود و امّا عبارت : وقفت هذا المكان للمسجد كافى نيست ، زيرا اعم است از اينكه مسجد شود يا منافع آن صرف در مسجد شود ، و اما معنى تحرير ملك در مسجد و مانند آن اين است كه از ملك واقف خارج مى شود و ملك كسى نمى شود ، ولى در وقف ملك براى شخص خاص يا مصرف خاص نه فقط از ملك واقف خارج مى شود ، بلكه عين يا منافع آن ملك موقوف عليه مى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتصرف در موقوف قبل از لازم شدن وقفfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1189 : شخصى قولاً با اختيار خود زمينى با مساحتى معين براى مسجد وقف كرده ، ولى تاكنون هيچ گونه بنايى در آن براى مسجد نشده و حتى حدود زمين مسجد هم خط كشى نشده ، آيا جايز است خود واقف اين زمين را فروخته و قيمت آن را در مسجد ديگر صرف كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال ، تاتسليم موقوف له نشده ولو به يك نماز خواندن درآن ، وقف لازم نشده و جايز است جميع تصرفات مالك در آن .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمنزلى كه به عنوان مسجد نماز در آن خوانده شدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1190 : به علت فقدان مسجد در محلّه اى ، شخصى منزل خودش را كه كلاً هفتاد متر بوده مسجد قرار داده و مردم در آن نماز مى خواندند ، پس از مدتى تمام آن هفتاد متر را زير بنا كردند و به عنوان مسجد در آن نماز خواندند و بخاطر كوچكى مكان پشت همان مسجد را خريدارى كردند و مسجد بزرگى بنا نمودند و آن خانه يا مسجد اول براى ساليان سال خالى و متروك ماند ، آيا مى توان اين خانه يا مسجد قبلى را براى شغلى مثلاً نجارى و يا امثال آن اجاره داد تا از خرج آن مسجد را بزرگ كنند ؟ اگر جواب منفى باشد با اين خانه يامسجد چه كنند ؟ ( اين مسجد فاقد وقف نامه است )

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : داشتن وقف نامه شرط صحت نيست و چنانچه صيغه وقف را جارى نموده ولو به فارسى صحيح است و نمى توان آن را اجاره داد بلكه چنانچه متصل به مسجد بزرگ است ديوار در بين را بردارند و با مسجد بزرگ يكى شود .

  سؤال 1191 : سالها قبل جد ما در ملك خود نماز خانه اى احداث كرد ، تا نماز گزاران از آن استفاده نمايند ، هم اكنون آن ساختمان مخروبه شده و اصلاً مورد استفاده نمى باشد ، آيا حق دارم آن را بفروشم و به نيت جدم پول آن را در مسجد ديگرى صرف نمايم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال ، اگر جدتان قصد وقف كرده و درآن نمازخوانده مى شده ، نمى توان آن را تغيير داد و به شما تعلق ندارد ، ولى اگر قصد وقف نكرده فقط قصد كرده فعلاً مردم در آن نماز بخوانند ، اگر چه باقى بر ملك خويش باشد اين ملك مربوط به ورثه است و در صورتى كه ورثه منحصر به شما باشند هر تصميمى كه بگيريد صحيح است و نافذ .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbوكالت دادن به غير در وقف كردنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1192 : الف ) اگر مالكين زمين را در اختيار چند نفر بعنوان هيئت مديره قرار دهند تا در امور خيريه و عام المنفعه بكار گرفته شود آيا هيئت مديره بدون اطلاع و اذن مالكين مى توانند زمين را وقف كنند ؟

  ب ) در صورتى كه هيئت مديره مأذون به وقف باشند و شخص را وكيل كنند كه به شرط ساختن و تكميل ساختمان درآن زمين مأذون در وقف كردن آن زمين باشد و هنوز ساختمان تكميل نشده است آيا وقف به قوت خود باقى است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف ) در صورتى كه هيئت مديره در حقيقت وكلاى مالكين حتى در وقف كردن باشند ، وقف زمين جهت امور خيريه جايز و نافذ مى باشد .

  ب ) اذن وقف مشروط به تكميل ساختمان بوده و چون بشرط عمل نشده اذنى نيست و در نتيجه وقفى محقق نشده .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاختصاص دادن زمين براى گلدستهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1193 : مالكين زمينى به مساحت حدود 2 هزار متر مربع قسمتى از آن را كه حدود 1200 متر مربع بوده است براى مسجدى اختصاص داده اند ، حدود 5 متر مربع از آن زمين كه بين مسجد مذكورو بقيه مالكين قرار دارد براى ساختن گلدسته اختصاص داده شده بود ، اما به علت مسائل مختلفى مانند وجود عقب نشينى ، عدم موافقت شهردارى و هزينه سنگين و غير لازم بودن ، موضوع ساختن گلدسته منتفى شده است ، مالكين آن تكه زمين كه واقفين زمين مسجد مذكور نيز مى باشند به زمينى كه براى ساختن گلدسته در نظر گرفته شده بود احتياج دارند ، تكه زمين مذكور بوسيله ديوارى از مسجد مورد بحث جداشده و تصرف آن توسط مالكين مذكور ضرر يا نقصانى براى مسجد ندارد ، آيا تصرف مالكين يا همان واقفان مسجد نسبت به تكه زمين كه براى گلدسته اختصاص داده شده بود بخاطر احتياجى كه به آن براى تكميل سهم اختصاصيشان دارند از نظر شرعى جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه آن تكه زمين را وقف مسجد نكرده باشند مى توانند در آن تصرف كنند به هر نحو كه بخواهند ، زيرا از ملك آنان خارج نشده است ، و همچنين اگر وقف كرده اند لكن قبض نشده باشد ازطرف متولى مسجد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com