پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام نذر  
 • 1388-05-20 12:51:1  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشرائط نذرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1165 : اگر شخصى نذر كند كه اگر محموله قاچاق و يا مواد مخدر خود به مقصد برساند يك گوسفند يا مقدار پولى به فقيرى بدهد آيا نذرش منعقد مى شود و بر فرض عدم انعقاد نذر ، آيا مؤمنين مى توانند از گوشت آن گوسفند و آن پول استفاده كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نذر بر دو قسم است نذر شكرى و نذر زجرى . نذر شكرى آن است كه شرط نذر عمل راجحى باشد و نذر زجرى آن است كه شرط نذر عمل مرجوحى باشد . و هر دو نذر بايد متعلق آن راجح باشد . و در هر صورت خوردن گوشت گوسفند اگر صاحبش راضى باشد جايز است .

  سؤال 1166 : بعضى مؤمنين قسمتى از درآمد ماشين يا ديگر ملك خود را بيمه حضرت اباالفضل  (عليه السلام) يا حضرت امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) و يا ديگر معصومين  (عليهم السلام)قرار مى دهند ، حال آيا واجب الوفاء است يا خير و بر فرض لزوم به چه مصرفى بايد برسد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر نذر صحيح نموده يا عهد و قسم خورده باشند وفاء به آن واجب است و هر كدام در مصرف مورد نذر بايد مصرف شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمصرف نذرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1167 : مصرف نذر چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر چه ناذر قصد نموده بايد در همان مصرف شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbلزوم عمل بر طبق نذرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1168 : كسى كه صيغه نذر را جارى نكرده ولى بر حسب متعارف متعهد شده كه روزه دار را اطعام نمايد ، آيا مى تواند آنرا به صورت پول در اختيار مستحقين بگذارد ؟ در فرضى كه صيغه نذر جارى شده باشد چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورت اول اختيار با او است عمل كند يا نكند ، ولى در صورت دوم كه صيغه خوانده است بايد مطابق آنچه نذر كرده است عمل نمايد و تغيير آن جايز نيست .

  سؤال 1169 : شخصى نذر كرده گوسفندى ذبح كند ، آيا مى تواند قسمتى از گوشت اين نذر را براى خود و خانواده اش بردارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اين مسأله راجع به نيت خود او در وقت نذر كردن مى باشد اگر نيت داشته كه تمام آن را به غير بدهد نمى تواند براى خودش بردارد و اگر نيت كرده كه براى خود و خانواده بردارد پس جايز است .

  سؤال 1170 : شخصى نذر كرده گوسفندى ذبح كند ، آيا مى تواند گوسفند آبستن را ذبح كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : آرى مى تواند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصرف مورد نذر در غير آنfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1171 : كسى كه نذر كرده مبلغى در موردى نظير اطعام و غيره صرف نمايد آيا مى تواند اين مبلغ را به يكى از حسابهاى خيريه ضرورى تر واريز نمايد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر صيغه نذر شرعى را خوانده باشد اگر چه به زبان فارسى باشد نمى تواند و الاّ مى تواند .

  سؤال 1172 : اگر براى روز هفتم محرم گوسفند يا آذوقه اى نذر كنند حال اگر از گوشت يا آذوقه اضافه بيايد مى توانند براى روزهاى ديگر دهه محرم و يا غير دهه محرم صرف كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر بتوانند بيشتر بپزند و چنانچه ممكن نباشد مى توانند در روزهاى ديگر مصرف نمايند .

  سؤال 1173 : آيا جايز است كه هدايا و نذورات مربوط به عزادارى و روضه خوانى حضرت سيدالشهداء (عليه السلام) در قالب عزادارى هاى نمايشى و تئاترى مصرف شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حسب الفرض كه هدايا و نذورات براى روضه خوانى تعيين شده جايز نيست آنرا در تعزيه خوانى و عزادارى نمايشى مصرف كرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنذر براى صندوق خيريهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1174 : اگر صندوق قرض الحسنه اى بنام حضرت امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه ) باشد ، آيا مى شود نذورات خود را به حساب اين صندوق واريز نمود ، تا در امور خيريه كه مختص به امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه ) است مصرف گردد ؟ ب ) و اگر پول موجود در اين صندوق يكسال بر آن بگذرد خمس يا زكات دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه قصد مصرف خاص درباره امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه ) نكرده اند مى توانند به حساب اين صندوق واريز كنند تا در امور خيريه كه مختص به امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه ) هست مصرف شود ، در صورتى كه اطمينان داشته باشند كه مصرف مى شود . ب ) خمس و زكات تعلق نمى گيرد بعد از واريز .

  سؤال 1175 : آيا استفاده كردن از پولهاى موجود در صندوق قرض الحسنه امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه ) جهت برگزارى مراسم ميلاد يا شهادت ائمه اطهار  (عليهم السلام)جايز است يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه نذر مصرف خاصى نكرده اند جايز است .

  سؤال 1176 : ممكن است اشخاصى درشهرستان ها نذر خاص نمايند و نذورات خود را به حساب صندوق قرض الحسنه امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه ) واريز نمايند ، امناء نيز هيچگونه اطلاعى از اينگونه نذورات خاص افراد نداشته باشند تكليف شرعى استفاده كردن از اين پول ها چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر مقدار كه يقين دارند نذر خاص شده بايد به آن عمل شود و در غير آن مى توانند در امور خيريه صرف كنند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاموال منذور براى امامزادهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1177 : اينجانب كليددار امامزاده هستم ، نذورات مردم مدت به مدت جمع آورى مى گردد ، آيا مى شود اين نذورات را در آينده در همين جا مصرف نمود ؟ در امور فرهنگى روستا چطور ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نذورات جمع آورى شده بايستى مصرف امامزاده و شئونات او بشود ، و چنانچه مبالغى اضافه بماند كه مورد مصرف در آنجا نباشد و احتمال نياز در آينده هم نباشد ، مى توان صرف امور خيرى شرعى مانند كارهاى فرهنگى دينى و مدارس علوم دينى و كمك به فقراء مؤمنين نمود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاحكام مالى كه معلوم نيست نذر است يا چيز ديگرfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1178 : پولى را زيد به عمرو داد و گفت اين پول را در روز عاشورا بين مردم تقسيم كن و قصدش را نسبت به اين پول معلوم نكرده آيا هبه است يا نذر يا صدقه ولى به قرينه معلوم مى شود پول براى امام حسين (عليه السلام) بوده ، عمرو قسمتى را در روز عاشورا تقسيم كرد و مبلغى هم براى خود نگه داشت آيا تصرف در اين پول براى خود او مشروعيت دارد يا نه ؟ تكليف عمرو نسبت به اين پول چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در مفروض سؤال بايد به دهنده وجه مراجعه نمايند و به دستور او عمل نمايند و چنانچه دسترسى به او ندارند و مأيوس از او باشند به فقراء شيعه در روز عاشوراء تفسيم نمايند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفوت كردن منذور لهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1179 : شخصى نذر كرده مقدار مالى يا جنسى را به سيدى بپردازد و قبل از پرداختن آن سيد فوت كرده است ، اكنون مال منذور را چه كند ؟ آيا براى ميت خيرات كند ؟ يا به ورثه اش بدهد ؟ يا آنكه نذر فسخ مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احوط آنست كه مال منذور را به ورثه منذورله بپردازد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفراموش كردن منذور لهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1180 : مبلغى پول را براى مسجدى نذر كردم . و صيغه شرعى نذر هم جارى شد . الآن مسجد را فراموش كرده ام كدام مسجد است و مردد بين دو مسجد مى باشد . و توانائى پرداخت مبلغ نذر به هر دو مسجد را ندارم ، وظيفه چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : ظاهراً قرعه بايد نمود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنذر پوشيدن لباس سياهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1181 : آيا نذر پوشيدن لباس سياه در حالت عادى يا براى فوت دوستان و بستگان يا به عنوان عزادارى و اظهار حزن براى ائمه معصومين (عليهم السلام) منقعد مى شود يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : نذر پوشيدن لباس سياه در حال عادى صحيح نيست زيرا رجحان ندارد ، ولى براى اظهار حزن و تألم در مصيبت اهل بيت (عليهم السلام) صحيح است و لازم الوفاء است ، و اما براى فوت بستگان و يا دوستان ممكن است رجحان دنيوى يا اخروى داشته باشد ، و لذا نذر آن صحيح خواهد بود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنذر به عدم احتلامfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1182 : فردى نذر مى كند اگر به مدت يك ماه در خواب محتلم نشود مبلغى پول صدقه بدهد ، آيا نذر او صحيح است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : احتياط آن است كه به نذرش عمل نمايد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com