پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • حيوانات  
 • 1388-05-20 12:50:0  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  پرندگان

  Sliver_stars.gif - 281x26 - 7.72 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشترمرغfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1156 : نظر مبارك را در مورد حليت يا حرمت گوشت و تخم شتر مرغ اعلام فرماييد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اظهر حليت گوشت و تخم شتر مرغ است ، كما اين كه اكثر فقهاى اماميه رضوان الله تعالى عليهم قائل به حلال گوشت بودن شتر مرغ هستند ، فلذا توليد وفروش گوشت و تخم اين حيوان شرعاً جايز و بلا مانع است على الاظهر .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمرغ موطوئه خرگوشfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1157 : مرغى كه موطوئه خرگوش شده حكم تخم مرغ و گوشت آن چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اثرى بر گوشت وتخم مرغ ندارد و خوردن آنها جايز است .

  چهارپايان

  Sliver_stars.gif - 281x26 - 7.72 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbگوشت خرگوشfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1158 : آيا گوشت خرگوش حرام است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : گوشت خرگوش حرام است .

  سؤال 1159 : خوردن گوشت خرگوش چه حكمى دارد ؟ آيا فرقى بين خرگوش سم دار ، و خرگوش پنجه دار در حكم هست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بنابر احتياط وجوبى بلكه اقوى بايد از خوردن گوشت خرگوش حتى از گوشت سم دار آن ] بر فرض وجود داشتن آن [ هم اجتناب شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbبزى كه شير خود را مى خوردfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1160 : بزى كه شير خود را مى خورد حرام است يا حلال ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكالى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbكشتن گراز براى دادن به غير مسلمانfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1161 : آيا شكار گراز و توليد فرآورده هاى گوشتى مثل كالباس و سوسيس از گوشت آن براى مصرف اقليتهاى دينى و اتباع خارجى با ذكر ( مخصوص اقليتهاى دينى ) روى فرآورده توليد شده ، بلحاظ شرعى مجاز ميباشد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : تهيه فرآورده هاى گوشتى از اين نوع حيوانات اگر در مذهب خود آنها حرام نباشد مانعى ندارد على الاظهر ولى بايد ترتيبى دهند كه فرآورده هاى مذكور بين مسلمانها توزيع نشود .

  حيوانات دريايى

  Sliver_stars.gif - 281x26 - 7.72 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپوست ، فلس و امعاء ماهىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1162 : آيا خوردن فلس ، خون ، امعاء و استخوان ماهى جائز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر عرفاً جزء خبائث باشد جايز نيست .

  سؤال 1163 : آيا خوردن پوست ماهى حلال گوشت جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بلى .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbسگ و خوك دريايىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1164 : سگ و خوك دريايى پاك است آيا خوردن گوشت آنها حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : هر حيوان دريايى كه فلس ندارد ، خوردن آن حرام است ، اما در خصوص « خز » آن قسم از آنها كه دندان تيز انياب دارد قطعاً حرام است و آنها كه ندارد احوط وجوبى اجتناب است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com