پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • مسائل متفرقه  
 • 1388-05-20 12:49:52  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقتل حشرات و حيوانات بى جهتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1136 : قتل حيوانات و حشرات بى جهت چه حكمى دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر موذى نباشند بهتر ترك است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbشكار حيوانات felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1137 : آيا شكار كردن حيوانات در شب بويژه شكار كبك و كبوتر در صحرا و چاهها و قنوات اشكال دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است لكن ظاهراً مكروه است .

  سؤال 1138 : در شكار  ، اگر بسوى يك حيوان يا پرنده معينى نشانه گيرى شود و تير يه حيوان يا پرنده ديگر اصابت كند و بميرد حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر قصد شكار با شرايط كرده و آلت شكار هم شرايط شرعى را داشته حلال است على الاظهر ، گرچه خصوص آن حيوان را قصد نكرده باشد .

  سؤال 1139 : آيا خوردن گوشت شكار حلال گوشتى كه از طرف دولت شكار آن غير قانونى است ، حلال است يا حكم ميته را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه شرائط تذكيه موجود باشد ، ميته صدق نمى كند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپوست حيوانات وحشىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1140 : آيا پوست سمور و روباه و خرگوش و شغال و پلنگ و خرس با ذبح آنها و دباغى پاك مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : پوست حيواناتى كه در سؤال ذكر شده است چنانچه با شرايط ذبح شرعى ذبح شود پاك مى شود ولى نمى شود با آن نماز خواند ، و اما پوست سگ و خوك با ذبح شرعى هم پاك نمى شود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحيوان مشرف به موتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1141 : هر گاه گوسفند در اثر اصابت سنگ يا پرت شدن از بلندى مشرف به موت باشد و چوپان آن را ذبح كند و خون بقدر معمولى بيايد ولى گوسفند نه پاى خود را تكان بدهد و نه دم خود را آيا حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : گوسفند و يا حيوان ديگر بعد از ذبح شرعى حتماً بايد حركتى بكند مثلاً چشم يا دم و يا پاى خود را تكان دهد و الاّ حلال نمى شود ولو اين كه خون معمولى از او بيرون آمده باشد .

  سؤال 1142 : گاهى سنگ از كوه سرازير مى شود و گوسفند را نصف مى كند و مى برد نصف ديگرش كه سربه آن متصل است اگر فوراً ذبح شود آيا حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال چنانچه چهار رگ گوسفند سالم باشد و حيوان نمرده باشد يعنى حيات مستقره فى الجمله داشته باشد و با شرايط ذبح نمايند حلال مى شود .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com