پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احكام چيزهايى كه انسان پيدا مى كند  
 • 1388-05-20 12:49:49  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbيأس از پيدا كردن صاحب مالfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1126 : شخصى انگشتر طلايى پيدا كرده و از پيدا شدن صاحب آن مأيوس است ، در حال حاضر قيمت انگشتر مذكور به 15 تا 20 هزار تومان مى رسد ، تكليف اين شخص چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر واقعاً يقين دارد كه صاحب آن پيدا نخواهد شد ، مى تواند با اجازه مجتهد جامع الشرائط آن را به فقير بدهد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbحيوان گم شدهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1127 : حيوانى گم شده با حيوانات كسى همراه مى شود ، بعد از يكسال مالك آن پيدا نمى شود ، حيوان را ذبح مى كنند و مردم آن را مى خورند در حالى كه علم دارند كه اين مجهول المالك است يا آن كه نمى دانند مجهول المالك است ، حكم اين مسأله چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حيوانى كه با حيوانات شما مى آيد بهتر آن است كه تحت يد و تصرف خود نياوريد و او را بخود واگذاريد و اگر تحت يد و تصرف خود در آوريد داخل عنوان لقطه مى شود وبايد يكسال تعريف نماييد ، بعداً مى خواهيد به فقراء بدهيد و مى خواهيد مثل اموال خود قرار دهيد و مى خواهيد دائماً حفظ نماييد براى صاحبش و چنانچه قبل از فحص ذبح نموديد ضامن مى باشيد و هركه هر مقدار خورد به همان مقدار ضامن است و به حاكم شرع مراجعه نمايد و اگر خبر ندارد كه مجهول المالك است و خسارت نموده ، خسارت خود را از دعوت كننده مى گيرد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbپيدا كردن طلا در كوهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 1128 : شخصى در يكى از كوهها مقدارى طلا پيدا كرده است يا براى اين منظور رفته بوده يا بطور اتفاقى پيدا كرد آيا براى او حلال است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه از معدن طلا پيدا كرده به احكام خمس معدن مسأله 1807 و بعد آن در رساله ما را مراجعه نمايند ، و چنانچه مالكى داشته و از او گم شده به احكام لقطه مسأله 2572 مراجعه نمايد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com