پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • شرايط احياء كردن  
 • 1388-05-20 12:48:43  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbقصدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 977 : حاكم جائرى مردم را ظلماً مجبور مى كند به احيا كردن زمين موات در حالى كه آنها راضى به احياء زمين نيستند ، پس از احياء خودش و افراد مورد نظرش را مالك آن زمينها قرار مى دهد . چه كسى مالك اين زمينها مى شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در فرض سؤال آن افرادى كه زمين را احياء مى نمايند اگر قصدشان اين باشد كه آنها هم در زمين سهيم و شريك باشند در اين صورت حاكم جائر بايد سهم آنان را بدهد و يا رضايت آنها را به دست بياورد و اما اگر از اول قصدشان اين بوده كه زمين رابراى حاكم احياء كنند و از خود زمين سهمى نداشته باشند در اين صورت فقط حق مطالبه مزدخودشان را دارند نه سهم از زمين .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  احكام احيا كردن

  Sliver_stars.gif - 281x26 - 7.72 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbراه محل عبور و مرورfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 978 : در روى زمين شخصى از قديم الايام راه عبور و مرور مردم قرار داشته ، حالا مالك آن زمين اجازه عبور و مرور را به بعضى مى دهد و بعض ديگر از مردم را منع مى كند ، تحت اين عنوان كه قبلاً تعداد كسانى كه عبور و مرور مى كردند كم بود و الآن تعداد زياد شده است آيا مالك حق چنين منعى را دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر ساختن منزل يا احياء زمين اسبق از عبور بوده حق منع دارد و اگر قبلاً اينجا طريقى بوده و بعد خانه ساخته شده يا احياء زمين شده ، مردم حق عبور دارند و صاحب خانه حق منع ندارد و از پيرمردهاى محل استفسار نمايند كدام اسبق بوده .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbنهال كارى در چراگاه عمومىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 979 : براى اهل قريه چراگاهى بود از زمان آباء و اجداد كه حيوانات خود را آنجا مى چراندند ، اكنون چند نفر آنجا را نهال كارى كرده و پر از اشجار كرده اند ، در وقت نهال كارى هم از ديگران نپرسيدند و بعضى اصلاً راضى نيستند بخاطر اين كه چراگاه ديگرى ندارند و بالاى كوه بردن گوسفندان مشقت زيادى دارد . بيان بفرماييد با اين وصف در اينجا نهال كارى جايز است يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه مورد احتياج اهل قريه باشد و اضافه بر احتياج آنها نباشد جايز نيست كسى بدون رضايت آنان تصرف در آن نمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتصرف در چشمه متعلق به اهل قريهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 980 : چشمه اى هست كه آب كمى دارد كه براى خوردن و آشاميدن براى چند ده و روستا توسط دولت لوله كشى شده و غير از اين آب ، آب صاف ديگرى يافت نمى شود آيا صاحبان نهال مى توانند از آب اين چشمه براى آبيارى نهالها استفاده كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه چشمه و اطراف آن را اهالى يا دولت حيازت نموده و حوض مثلاً ساخته و لوله كشى نموده اند ، كسى ديگر حق تصرف ندارد بدون رضايت آنها و چنانچه حيازت ننموده اند مى تواند شخص ديگر تصرف نمايد بشرط آن كه ضرر مهمى به اهل قريه نرسد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbعلامت گذارى براى استفاده از علف كوهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 981 : قريه ما در دامنه كوه واقع است و مردم از كوه علف مى آورند و اين علف خودرو است و آبيارى لازم ندارد ، مردم قريه از قديم براى خود با سنگ نشانه گذارى كرده و تقسيم نموده اند آيا از سهم ديگران علف آوردن جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه زايد بر احتياج آن شخص باشد جايز است.

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com