پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام صدقات  
 • 1388-05-20 12:48:39  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمصرف صدقاتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 966 : حكم دريافت صدقه مستحبى غير سيد توسط سادات چيست ؟ و آيا در اين حكم از نظر ادله شرعى فرقى بين فرزندان درجه اول ائمه عليهم السلام و ساير طبقات سادات وجود دارد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اولى آن است كه سيد از غير سيد صدقه مستحبى را دريافت نكند .

  سؤال 967 : آيا چيزهايى كه به عنوان خيرات در شب جمعه و غيره مى دهند همان صدقات مندوبه است يا خير ؟ و آيا به سادات مى رسد يا نه ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مندوبه است و به سادات مى رسد .

  سؤال 968 : اگر مستحق صدقه موجود باشد ، قرض الحسنه دادن از پول صدقات چه حكمى دارد ؟ بايد فى الفور به مستحق برساند يا مى تواند قرض الحسنه بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر مستحق موجود و در دسترس باشد بايد صدقات را به قرض الحسنه ندهند و به مستحق برسانند و با وجود مستحق چنانچه به قرض الحسنه بدهند و از بين برود در اين صورت دهنده ضامن خواهد شد .

  سؤال 969 : آيا فروختن كه سكه هايى كه مردم به عنوان صدقه داخل صندوق ريخته اند به افرادى كه تمايل به خريد دارند به قيمت بالاتر جايز مى باشد ؟ آيا جايز است سكه هاى از رده خارج و يا خراب را به فروش برسانيم ؟ آيا جايز است پول و سكه هاى خارجى داخل صندوق صدقات را به فروش برسانيم ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : حسب رضايت دهندگان وجوه اشكالى شرع ندارد و متولى آن اموال مى تواند آن را تبديل بكند .

  سؤال 970 : اگر شخص در جهت رفع بلا و حادثه ناگوار ، حيوانى را ذبح كند آيا خود او واجب النفقه اش مى توانند گوشت آن حيوان را مصرف كنند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اشكالى ندارد از گوشت آن بخورد .

  سؤال 971 : اگر شخصى صدقه اى را به كسى بدهد آيا حق رجوع و برگشت از صدقه را دارد يا خير ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صدقه كه قصد قربت نموده حق رجوع ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  Sliver_stars.gif - 281x26 - 7.72 kb

  رد مظالم

  ---

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbاجازه از مجتهدfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 972 : در امور حسبيه يعنى امورى كه شارع مقدس راضى به ترك يا تعطيل آن نيست مثل رد مظالم ، آيا بايد از مرجع خود اجازه گرفت يا از هر مرجعى مى توان اجازه گرفت ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : از مجتهد مطلق جامع الشرائط مى شود اجازه گرفت ولو مرجع تقليد او نباشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbدادن رد مظالم به فرزندfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 973 : شخصى مقلد مرجعى است كه فتواى او را نمى داند يا مى داند ولى از مجتهد ديگرى كه شبهه اعلميت در او هست اجازه گرفته كه رد مظالم را جهت مخارج ازدواج به فرزندش بپردازد . آيا در جواز و عدم جواز رد مظالم به فرزندش بايد فتواى مرجع خود را جويا شود ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : با اجازه مجتهد مطلق جامع الشرائط مى تواند عمل نمايد ، مگر در صورتى كه مرجع او فتوى دهد به عدم جواز دادن رد مظالم به فرزند خود .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbصرف رد مظالم در مسجد و حمام عمومىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 974 : آيا مى شود رد مظالم را براى بناء و تعمير مساجد و تعمير حمام عمومى خرج كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : مصرف مظالم مختصّ به فقرا است .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمصرف رد مظالم در بيمارستانfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 975 : آيا جايز است با پول رد مظالم و امثال آن براى بيمارستان لوازم پزشكى خريد در حالى كه بيماران گوناگون از مؤمنين ، كفار ، فقير و غنى مداوا و معالجه مى شوند ؟ ممكن است به صاحب پول وكالت دهيد كه از طرف شما دستگردان كند تا لوزام را خريدارى كند ؟ آيا جايز است از مال شخصى خود در اين مورد تبرع كند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اما اگر تبرع كند كه احسان كرده و احسان به هم نوع نيكو و پسنديده است ، خواه مومن باشد يا منافق و كافر و خواه فقير باشد يا غنى ، اما حقوق شرعى ، سهم سادات بايد به سيد فقير داده شود و اما مظالم بايد به فقراء شيعه پرداخت شود و اما سهم امام (عليه السلام) كه در هر قضيه اى نيازمند اجازه ويژه از مجتهد جامع الشرائط است و ما نمى توانيم وكالت مطلق بدهيم .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbدادن رد مظالم به ساداتfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 976 : آيا جايز است مظالم عباد را به سيد نيازمند داد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : جايز است ولى احوط در ترك آن است .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com