پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • احـكام رهن  
 • 1388-05-20 12:48:34  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتملك عين مرهونهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 949 : درعقد رهن در صورتى كه مرتهن بخواهد وثيقه را در عوض طلبش از راهن ( مديون ) به تملك خود درآورد و ارزش و بهاى وثيقه جواب گوى طلب مرتهن ( داين ) نباشد . الف : آيا مرتهن مازاد و اضافه بر وثيقه را مى تواند از راهن مطالبه كند ؟ ب : آيا طلب مرتهن ( داين ) محصور در مال مرهونه است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : الف : مرتهن نمى تواند بدون رضايت راهن ( مديون ) عين را تملك كند و در صورت تراضى تابع مقدار تراضى است ، يعنى اگر رضايت دادند كه عين مرهونه مقابل دين حساب شود گرچه دين كمتر يا بيشتر باشد ، در اين صورت حق ندارد مابقى دين را از مديون مطالبه كند . ب : مرتهن در انتهاى اجل مى تواند عين مرهونه را بفروشد و دين خود را از قيمت آن بردارد و حق او منحصر است در همان عين مرهونه ، به اين معنى كه نمى تواند چيز ديگرى از اموال مديون بگيرد يا بفروشد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbرهن خانهfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 950 : در مورد رهن كردن خانه نظر مبارك چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر صاحب خانه منزل خود را اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نمايد كه يك ميليون تومان قرض الحسنه به او بدهد تا مدت معلومى مانعى ندارد .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com