پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 • قرض  
 • 1388-05-20 12:48:29  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb
   سؤال 934 : شخصى پولى از يك نفر قرض مى گيرد حال مديون ( بدهكار ) مى تواند به هنگام پرداخت دين ، مقدارى پول يا كالايى به عنوان هديه به دائن ( طلبكار ) بدهد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : بله و مستحب است .

  سؤال 935 : جمعى از افراد صندوقى تشكيل داده اند كه با توافق هم ماهى 30 هزار تومان بدهند و مبلغ يك ميليون تومان طبق قرعه كشى هر ماه به يك نفر داده مى شود . البته مسئول صندوق براى اولين بار بدون قرعه كشى يك ميليون را مى گيرد با رضايت همه ، و ماههاى بعد طبق قرعه به افراد پرداخت مى گردد ، بدون سود و در سى ماه آخر همگى به پول خود مى رسند ، آيا اين كار جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه اين عده پولى را نزد شخصى بگذارند و به او وكالت دهند اين پول را به هر كه بخواهد قرض دهد و شرط نكنند كه حتماً به خود ما هم بايد قرض بدهى و اختيار را با او بگذارند ، در اين صورت اشكال ندارد و اولين بار هم كه پول جمع مى شود و اين صندوق يك ميليون بر مى دارد و همه راضى مى باشند ، اشكالى ندارد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbفروختن چك مدت دارfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 936 : شخصى چك مدت دار را براى فروش مى آورد و خريدار آن را به مبلغى كمتر از آنچه در چك نوشته شده مى خرد ، آيا اين كار شرعاً جايز است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر چك مذكور واقعاً در مقابل طلب حقيقى در دست آورنده و فروشنده باشد ، فروش چنين چك مدت دارى در مقابل طلب به كمتر از مبلغ متن چك به پول نقد مانعى ندارد و الاّ جايز نيست .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتصرف طلبكار در مال بدهكارfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 937 : در عقد اجاره و توافق طرفين ( موجر و مستأجر ) در همان ابتداء عقد ، مبلغى وجه نقد تحت عنوان سرقفلى از طرف مستأجر به موجر پرداخت مى شود و طرفين شرط مى كنند كه مستأجر در عين مستأجره كار و كسب كند و موجر حق اخراج او را نداشته باشد و نيز مستأجر مبلغى را ماهيانه يا ساليانه پرداخت كند ، حال اگر مستأجر مقروض شد و طلبكار شخص ثالثى غير از موجر باشد آيا طلبكار مى تواند بدون رضايت موجر يا مستأجر براى نقد كردن حق خود از حق سرقفلى به نفع خود استفاده كند يا بهر شكلى آن را به مالكيت تصرف خود درآورد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : طلبكار بدون رضايت مديون نمى تواند از سرقفلى و يا در عين مستأجره تصرف كند ، گرچه دين او حال باشد و مديون امتناع كند ، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbتأخير زياد در پرداخت دينfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 938 : شخصى مقروض بوده بعد از 20 سال اگر بخواهد قرض خود را بپردازد آيا عين پول قرض گرفته شده را بايد اداء كند يا معادل و هم ارزش اين پول در بيست سال پيش را بايد امروز بپردازد ؟ زيرا پول در 20 سال قبل معادل يك ماشين سوارى بود و اكنون تنزل بسيار كرده است ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اقوى آن است كه همان مبلغ پولى را كه قرض كرده ادا كند و احوط آن است كه مصالحه نمايند .

  سؤال 939 : اگر مقروض در اداى دين در مدت 20 سال كوتاهى كرده باشد ، با توجه به بى ارزش شدن پول تكليف طلبكار چيست ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : در صورتى كه طلبكار مطالب بوده و بدهكار مى توانسته ادا كند و كوتاهى كرده و متعمداً نداده و سبب شده كه طلبكار متضرر شود ، بايد بدهكار تدارك ضرر را بنمايد و طلبكار را راضى نمايد حسب المظنون و مصالحه نمايند على الاحوط .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbورشكستگىfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 940 : ما دو نفريم كه ورشكست شده ايم و تمام اموال منقول و غير منقول خود را از قبيل مغازه و اجناس و اثاثيه و منزل و چيزهاى ديگر طى دادخواستى تحويل دادگسترى داده ايم تا به طور عادلانه بين طلب كاران تقسيم شود ،با توجه به اين كه هيچ گونه بودجه ديگرى نداريم آيا مديون طلبكاران هستيم ؟ و آيا طلبكاران مى توانند از نظر شرعى ادعا نمايند ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : چنانچه موقع تحويل اموال ، طلبكارها بقيه طلبشان را بخشيده باشند ، ديگر حق ادعا ندارند و الاّ طلبكار هستند ، به اين معنى كه شما بدهكار هستيد ولى حق مطالبه را تا وقتى كه نداريد ، ندارند .

  Flashing_lights.gif - 575x10 - 2.41 kb

  felesh2.gif - 16x16 - 1.27 kbمفقود شدن طلبكارfelesh2.gif - 16x16 - 1.27 kb

  سؤال 941 : مبلغ يكصد هزار تومان به يك نفر يهودى مقروض هستم و تقريباً چند سال است كه مرد يهودى مفقود الاثر است و نمى دانم مرده است يا زنده مى باشد تكليف من چيست ؟ آيا مى شود اين مبلغ را براى ساختن حسينيه صرف كرد ؟

  shap01.gif - 16x16 - 5.79 kbجواب : اگر به اندازه كافى فحص كرده ايد و در نتيجه از پيدا شدن خود او يا ورثه او جداً مأيوس شده ايد در اين صورت پول مذكور حكم مجهول المالك را دارد فلذا مى توانيد آن را به قصد صاحبش به فقير بدهيد و بعد فقير آن را براى ساختمان حسينيه و امثال آن مصرف نمايد ، يا خودش مستقلاً يا به وسيله شما .

  shap02.gif - 100x100 - 4.58 kb

   

   
   
   

  آدرس: قم - روبروي شبستان امام خميني(ره) - دفتر آيت الله العظمي شاهرودي (دام ظله)

  تلفن: 7730490 3، 7744327 3- 025 فکس: 7741170 3- 025  

  پست الکترونيک: info@shahroudi.net / esteftaa.shahroudi.com@gmail.com